e-Defter & e-Berat Görüntüleme

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Defter > e-Defter > e-Defter Listeler >

e-Defter & e-Berat Görüntüleme

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

‘E-Defter Oluştur’ denilerek oluşturulduktan sonra imzalanmış, GİB onayına sunulmuş ve GİB tarafından onaylandıktan sonra GİB onaylı berat dosyaları sisteme yüklenmiş olan e-defterlerin listesine E-Defter Listeler grubundaki  ‘E-Defter & E-Berat Görüntüle’ seçeneği ile erişilmektedir.exp_collapse

 

GİB Onaylı E-Defterler listesinden işlem yapılmak istenen e-deftere tıklanır.

 

defclip0001edeftereberat1

 

Daha sonra yapılmak istenen işlem seçilir.  Eğer görüntülenmek istenen e-defter bölünmüş ise bu e-deftere ait parçalar arasından seçm yapılabileceği deftere ait parçaların listelendiği bir ekran görüntülenmektedir. Onaylanmamış (imzalanmamış ya da imzalanmış) defterlere ve bunlara ait beratlara ise ‘Tanımlar’ sekmesinde belirtilmiş olan dizinden erişilerek görüntülenebilir.

 

Yevmiye defteri, büyük defter ve bunlara ait berat dosyalarının görüntülenmesine ilişkin detaylı bilgi Yevmiye Defteri Beratının Görüntülenmesi, Yevmiye Defterinin Görüntülenmesi, Büyük Defter Beratının Görüntülenmesi, Büyük Defterin Görüntülenmesi başlıkları altında bulunmaktadır. Bölünmüş e-defterlere ait berat ve defter dosyalarının görüntülenmesine ise Yevmiye Defteri Beratının Görüntülenmesi başlığı altında değinilmiştir.