e-Fatura Muhafaza ve İbraz Yükümlülügü

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Fatura > e-Fatura Nedir? > e-Fatura Uygulaması Süreci >

e-Fatura Muhafaza ve İbraz Yükümlülügü

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

e-Fatura uygulaması ile oluşturulmuş olan faturaların geçerliliği ve doğruluğu mali mühür aracılığıyla sağlandığı için e-faturaların kağıt üzerinde basıldıklarında herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Kullanıcılar kendileri tarafından düzenlenmiş olan ve taraflarınca kabul edilmiş olan e-faturaları yasal mevzuatta belirtilen süreler dahilinde saklamakla yükümlüdürler. Muhafaza edilen e-faturaların ise gerekli görüldüğü takdirde ibraz etmekle sorumludurlar.

Mükellefler e-faturaları kendi bilgi işlem sistemleri nezdinde saklayabilecekleri gibi, Gelir İdaresi Başkalığı tarafından uygun görülen e-fatura hizmet sağlayıcılarının hizmetlerinde de yararlanabilirler.