e-Fatura Uygulanma Yöntemleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Fatura > e-Fatura Nedir? > e-Fatura Uygulanmasından Yararlanma Süreci >

e-Fatura Uygulanma Yöntemleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

GİB e-Fatura Portal Yöntemi

 

Portal Yöntemi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından www.efatura.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak sunulan bir e-fatura uygulaması hizmetidir. Bu yöntem ile faturalarınızı GİB Portal üzerinden manuel olarak oluşturabilir veya kendi bilgi işlem sisteminizde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği formatta oluşturup Portal hesabınıza yükleyebilirsiniz.

 

Özel Entegrasyon Yöntemi

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan (GİB) özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemleri kullanarak da e-fatura uygulamasından yararlanabilirsiniz. Bu durumda mali mührünü ürettiren mükellefler, GİB’den özel entegrasyon izni almış kurumlara başvuru yaparak uygulamaya dahil olabilirler. GİB’den özel entegrasyon izni alan kurumlar www.efatura.gov.tr internet adresinden yayınlanmaya başlanmıştır.

 

Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi

 

Bu yöntem, kendilerine ait bilgi işlem sistemini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemine entegre ederek 7/24 kesintisiz bağlantı sağlayabilecek mükelleflerin kullanabilmeleri amacıyla geliştirilmiştir. Bu yönteme başvuran mükellefler başvuru dilekçelerinde e-fatura uygulamasından entegrasyon yöntemi ile faydalanmak istediklerini belirtmek zorundadırlar. Mükellefler isterler ise başvuru dilekçesinde belirtmek şartıyla, entegrasyon çalışmaları tamamlanana kadar Portal hesaplarının kapatılmasını talep edebilirler. Bu süre hiçbir hal ve koşulda 421 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen 31.12.2013 tarihini geçemez. Bu tarihe kadar entegrasyonunu tamamlayamayan mükellefler faturalarını GİB Portal üzerinden düzenlemek zorundadırlar.