e-Fatura Uygulaması Süreci

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Fatura > e-Fatura Nedir? >

e-Fatura Uygulaması Süreci

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

e-Fatura Uygulamasının işleyiş sürecinde üç farklı rol bulunmaktadır. Bunlar;

 

Gönderici: Belirlenen standartlara uygun olarak oluşturulan e-Fatura’nın uygun veri aktarım protokolü aracılığıyla alıcıya gönderilmesini sağlamaktadır.

Alıcı: Gönderici tarafından gönderilmiş olan e-Fatura’ların uygun veri aktarım protokolü aracılığıyla alınmasını sağlamaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB): Gönderici ve alıcı taraflarına ait e-Fatura’ların usul ve esaslara uygunluğunu denetlemektedir.

 

fatclip0001