e-Fatura Yasal Mevzuati

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Fatura > e-Fatura Nedir? >

e-Fatura Yasal Mevzuati

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Aşağıda yayımlanma tarihlerine göre sıralı Vergi Usul Kanunu Tebliğleri ile e-fatura konusunda getirilen uygulamalara ait öne çıkan özellikler belirtilmiştir.

 

5.Mart.2010 tarihinde yayımlanan 397 No’lu VUK Genel Tebliği

 

Anonim ve Limited şirketlerinin elektronik fatura oluşturmalarına izin verilmiştir.

Tüzel kişilikler için mali mühür kullanımına izin verilmiştir.

 

28.Haziran.2012 tarihinde yayımlanan 416 No’lu VUK Genel Tebliği

 

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere (Gerçek Kişiler) e-fatura uygulamasından yararlanma hakkı tanınmıştır.

Gerçek Kişiler için e-imza kullanımına izin verilmiştir.

 

14.Aralık.2012 tarihinde yayımlanan 421 No’lu VUK Genel Tebliği

 

Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar elektronik fatura düzenlemek zorundadır.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki kolalı gazozlar, biralar, şaraplar ve diğer alkollü içecekler ile tütün ve tütün mamullerini imal veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar da e-fatura ve e-Defter uygulamasına geçmek zorundadır.

e-fatura kapsamına giren mükellefler birbirlerinden mal alıp satarken e-fatura düzenlemek zorundadır.

 

Mükelleflerin, 1 Eylül 2013 tarihine kadar e-fatura kullanımı ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GIB) başvuru yapmaları gerekmektedir.

e-fatura kapsamındaki mükellefler, elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemeyecektir.

Entegratör tanımlaması ve de başvuru koşulları belirtilerek mükelleflerin e-fatura sistemine yetkili kurumlar (entegratör) aracılığıyla da dahil olması sağlanmıştır.

 

21.Şubat.2013 tarihinde yayımlanan 424 No’lu VUK Genel Tebliği

 

Tüzel kişi mükellef olmayan ve elektronik fatura göndermek ve/veya almak isteyen kurum, kuruluş ve işletmelerin uygulama karsısındaki durumu ve uygulamadan yararlanma prosedürleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuru esnasında belirtilecektir.

e-fatura uygulamasını özel entegratör vasıtasıyla kullananlar düzenlenecek e-faturaların özel entegratörün mali mühür sertifikası ile imzalanmasına izin verebilirler.