Ek Alanlar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel Özellikler > Kart ve Hareketlerde Kullanılan Ek Bilgiler >

Ek Alanlar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Bütün modüllerin, kart, hareket ve başlık alanlarında bulunan Ek Alanlar sekmesi, kullanıcıya ek bilgiler tanımlama olanağını verir. Ek Alanlar, hem takip etmek istediğiniz ek bilgileri girebilmek için hem de raporlarda filtreleme amacıyla kullanılabilir. Gusto Sistem’de yapılan tanımlamaya göre bu sekmeden, ek metin, sayı veya tarih bilgisi girebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusEk Alan Nasıl Tanımlanır?

Ek Alan oluşturulması için öncelikle Yetkili kullanıcı tarafından GustoSistem'e giriş yapılması gerekir. Gusto Logosuna tıklanılır. Tanımlar sekmesinden Gusto Sistem Tanımlarına tıklanılır.exp_collapse

Açılan Gusto Sistem Tanımları ekranında Gusto Logosuna tıklanarak Firma Dönem seçilir.

GustoSistem Firmaya Bağlı Tanımlar > Ek Alanlar menüsünden tanımlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.