Exchange Kullanımı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar > Ayarlar > SMTP Ayarları >

Exchange Kullanımı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

E-posta gönderiminde exchange sunucusu kullanılacaksa ayarlar aşağıdaki gibi belirlenmelidir. Eğer SSL kullanılacaksa port numarası 587 olarak belirlenmelidir.

 

Exchange sunucusu SMTP Ayarları

Exchange sunucusu SMTP Ayarları