Eylem Tanımları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom Gusto Olay Yönetimi > Arayüz ve Tanımlar > Olay Tanımları >

Eylem Tanımları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Eylem, belirlenmiş zamanda denetlenen koşulun durumuna göre gerçekleşecek işlemlerden her biridir. Olay Yönetimi'nde tanımlanabilir eylem türleri aşağıdaki gibidir.

 

prod_tipSQL Script Eylemi Konuya git.


Kaynak satırlarını kullanarak Sql sorgusu koşulabililir. Veya Stored Procedure (Saklı Yordam) çalıştırılabilir.

 

E-posta Eylemi Konuya git.


Kaynak satırlarını kullanarak e-posta oluşturabilir, durağan veya dinamik olarak belirlenen kişilere oluşturulan e-postalar gönderilebilir

 

BPM Faaliyeti Oluşturma EylemiKonuya git.


Kaynak satırı verileri kullanılarak BPM Faaliyetleri oluşturulabilir.

 

BPM Kart Oluşturma Eylemi Konuya git.


Kaynak satırı verileri kullanılarak BPM Kartları oluşturulabilir.

 

XML Dosyası Oluşturma Eylemi Konuya git.


Kaynak satırları verileri kullanılarak örnek bir Xml dosyasından veya şema dosyası kullanılarak Xml dosyaları oluşturulabilir ve e-posta olarak gerekli kişilere gönderilebilir.