Firma Bilgileri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Likom e-Defter > Tanımlar >

Firma Bilgileri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Öncelikle Tanımlar sekmesinde yer alan ‘Firma Bilgileri’ alanına tıklanır. exp_collapse

Firma bilgilerinin tanımlanacağı Firma Bilgileri penceresi açılır. Oluşturulan e-defterlerde yer alacak olan firma bilgileri tanımı buradan yapılır.

defclip0001firma2

 

Genel Bilgiler sekmesinde; Firma adı, şirket ünvanı, şirketin hukuki durumu(Gerçek Kişi / Tüzel Kişi), şirket türü(A.Ş, LTD.ŞTİ, KOOP.), vergi numarası ya da T.C. kimlik numarası ve NACE kodu  gibi genel bilgiler doldurulur. Gerçek kişiler için T.C. Kimlik No bilgisi, tüzel kişiler için ise Vergi No bilgisi belirtilmelidir. NACE kodunu bilmeyen kullanıcılar için NACE kodlarını sorgulayabilecekleri internet sayfasına erişebilecekleri ‘NACE Kodu Sorgula’ bağlantısı yer almaktadır.

 

İletişim Bilgileri sekmesinde; Adres, mail, telefon gibi şirketin iletişim bilgileri girilir.

Müşavir ve Sözleşme Bilgileri sekmesinden ise daha önce YMM/MM tanımlama ekranı yardımıyla tanımlanmış olan müşavirlerden tanımı yapılan firmaya ait olan müşavir seçimi yapılmalıdır. Müşavir seçiminin yanında bulunan ‘+’ butonu kullanılarak yeni bir müşavir tanımı yapılabilir. Seçili müşavire ait bilgiler ise ‘...’ butonuna basılarak görüntülenebilir.

Müşavire ait sözleşme bilgileri ise sözleşme seçiminin yanında bulunan ‘+’ butonuna basılarak kaydedilebilir. Seçili sözleşme bilgilerini görüntülemek için ise sözleşme seçiminin yanında bulunan ‘...’ butonuna basılmalıdır.

Bir firmaya ilişkin müşavir sözleşmesine ek olarak yeminli mali müşavir sözleşmesi de bulunabilir. Bu durumlarda ‘Yeminli Mali Müşavir Sözleşmesi Mevcuttur’ kutucuğu işaretlenmelidir. Kutucuğun işaretlenmesi durumunda müşavir bilgilerinde olduğu gibi yeminli mali müşavir bilgisi ve yeminli mali müşavire ait sözleşme bilgisi seçilmelidir.

 

Likom Yazılım E-Defter Uygulaması’nda Likom Gusto ya da Likom Presto’da tanımlanmış olan her bir firma için yalnızca bir adet firma bilgisi tanımlanabilmektedir. Firma bilgisi tanımlanmış olan firmaların listesi ise ‘Listeler’ sekmesinden Firma Listeleri alanından görüntülenebilir. Firma bilgisi mevcut olan bir firmaya ait verileri güncellemek için ise ‘Firma’Bilgileri Listesi’nde yer alan ilgili kaydı açarak istenilen değişiklikleri yapmak yeterli olacaktır.