Alacak Senedi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri > Çek/Senet Hareketleri >

Alacak Senedi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Dönem içinde tanımlı cari ve diğer carilere yapılan tüm alacak senedi hareketleri Likom Gusto ERP Yazılımı’nın Alacak Senedi bölümünden gerçekleştirilir. Daha önce yapılan harekete ait düzeltme işlemi de yine bu bölümden yapılabilir.

Dönem içinde alınan herhangi bir senedin kasadan tahsil, bankaya tahsile verme, ciro, icraya verme vb. yeni hareketleri bu bölümden yapılabilir. Likom Gusto ERP Yazılımı’nda Alacak Senedi’ne Finans Tahsilat(F.Tahsilat) modülünde bulunan Tahsilatlar menüsünde Alacak Senedi simgesine ulaşılır.

exp_collapse

 

Alacak Sendi simgesine tıklandığında Alacak Senedi ekranı görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusAlacak Senedi Ekran Özellikleri

Seri : Senedinin belge serisi bu alandan seçilir. Bu alanda bulunan tuşa basıldığında  alacak senedi için tanımlanmış  olan seriler listelenir. Bu listeden ilgili serinin seçimi yapılır. Alacak senetlerine ait birden fazla seri tanımı  yapılarak kullanılabilir. Tanımlanan her serinin numarası birbirinden bağımsız  olarak takip edilir.

No : Senedinin belge numarası bu alandan girilir. Bu alanda yeni düğmesine basılarak seçilmiş olan serinin en son  numarası getirilebilir. İstendiğinde elle de numara verilebilir. Bu alandaki numara her seri için ayrı ayrı takip edilir. Bir seri için aynı numara birden fazla kullanılamaz.

S/Ç Kasa Kodu :  Senedin portföy  kasası  bu alandan seçilir. Bu alanda bulunan tuşa basıldığında çek/senet kasalarının listelendiği arama ekranına ulaşılır. Arama ekranında ilgili çek/senet kasasının seçimi yapılır.

S/Ç Kasa Adı: Kasa kodu bilgisi seçildiğinde otomatik olarak doldurulur. Kasa seçimi aynı şekilde buradan da gerçekleştirilebilir. Bu alananda bulunan tuşa basıldığında kasalar listelenilir, seçim yapıldığında kasa kodu alanı otomatik olarak doldurulur.

Alınış Tarihi: Alacak senedinin, alış tarihi bu alanda belirlenmelidir. Alacak Senedi penceresi ekrana açıldığında “Alınış Tarihi” alanına sistemin (içinde bulunulan günün) tarihi program tarafından yazılır. Eğer senedin alış tarihi sistemin tarihinden farklı ise, bu durumda tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden tarih seçimi yapılmalıdır.

Valör Tarihi: Alacak senedinin valör tarihi bu alanda belirlenmelidir. Alacak senedi penceresi ekrana açıldığında “Valör Tarihi” alanına sistemin (içinde bulunulan günün) tarihi program tarafından yazılır. Eğer valör tarihi sistemin tarihinden farklı ise, bu durumda tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden tarih seçimi yapılmalıdır.

Borçlu Türü: Alacak senedinin alındığı Cari , Diğer Cari yada Personel seçimi bu alanda yapılmalıdır. Senet Cari’den alınmışsa “Cari” alanının yanında bulunan radyo düğmesine, Diğer Cari’den alınmışsa “Diğer Cari” alanının yanında bulunan radyo düğmesine, Personel’den alınmışsa “Personel” alanının yanında bulunan radyo düğmesine tıklanmalıdır.

Borçlu Kodu: Alacak senedinin borçlusuna ait kod bu alanda açılan kutu düğmesine tıklanarak seçilebilir. “Borçlu Türü” alanında “Cari” seçimi yapılmışsa, açılan kutu düğmesinde cariler listelenir. Eğer “Borçlu Türü” alanında “Diğer Cari” seçimi yapılmışsa, açılan kutu düğmesinde diğer cariler listelenir.Eğer "Borçlu Türü" alanında "Personel" seçimi yapılmışsa, açılan kutu düğmesinde personeller listelenir.

Borçlu Adı: “Borçlu Kodu” alanında yapılan seçim sonrası, ilgili koda bağlı olan ad program tarafından yazılır. Eğer Borçlu Kodu alanında herhangi bir seçim yapılmamışsa, bu alandaki açılan kutudan seçim yapılabilir.

Ref No: Referans numarası bu alana klavye yardımıyla yazılmalıdır var olan bir ref no ile işlem yapılacaksa ARA butonuna tıklanarak işleme devam edilir. Açılan ekranda tarihlerden faydalanılarakta arama yapılabilir. exp_collapse

Vergi Dairesi: Seçilen carinin/diğer carinin kartında vergi dairesi bilgisi varsa bu alana program tarafından yazılır. Eğer alacak senedi cirolanmış bir senetse, ilk borçlusunun vergi dairesi bu alana klavye yardımıyla yazılmalıdır.

Vergi No: Seçilen carinin/diğer carinin kartında vergi numarası bilgisi varsa bu alana program tarafından yazılır. Eğer alacak senedi cirolanmış bir senetse, ilk borçlusunun vergi numarası bu alana klavye yardımıyla yazılmalıdır.

Teminat : Alacak senedi teminat amacı ile işleme alınıyorsa bu seçim kutusu işaretlenmelidir. Teminat senetleri carinin bakiyesine ve  risk hesaplamasına dahil edilmez.

Avans: Alacak senedi avans olarak işleniyorsa bu alan işaretlenmelidir.

Keşide Tarihi: Alacak senedinin keşide tarihi bu alanda belirlenmelidir. Alacak senedi penceresi ekrana açıldığında “Keşide Tarihi” alanına sistemin (içinde bulunulan günün) tarihi program tarafından yazılır. Eğer keşide tarihi sistemin tarihinden farklı ise, bu durumda tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden tarih seçimi yapılmalıdır.

Vade Tarihi: Alacak senedinin vade tarihi bu alanda belirlenmelidir. Alacak senedi penceresi ekrana açıldığında “Vade Tarihi” alanına sistemin (içinde bulunulan günün) tarihi program tarafından yazılır. Eğer vade tarihi sistemin tarihinden farklı ise, bu durumda tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden tarih seçimi yapılmalıdır.

Son Ödeme Tarihi: Alacak senedinin son ödeme tarihi bu alanda belirlenmelidir. Alacak senedi penceresi ekrana açıldığında “Son Ödeme Tarihi” alanına sistemin (içinde bulunulan günün) tarihi program tarafından yazılır. “Vade Tarihi”ne göre, son ödeme tarihi olarak bu alana iki iş günü sonrası program tarafından otomatik olarak yazılır. Örneğin, vade tarihi çarşamba gününe geliyorsa, son ödeme tarihi iki iş günü sonrası yani cuma günüdür. Vade tarihi perşembe günüyse, son ödeme tarihi pazartesi, cumartesi-pazar ise, vade tarihi çarşamba günüdür. Eğer vade tarihi olarak farklı bir tarih girilmek isteniyorsa, bu durumda tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden tarih seçimi yapılmalıdır.

Tutar: Bu alana, hareketin tutarı el ile klavyeden yazılabileceği gibi hesap makinesi düğmesine tıklandığında açılan hesap makinesinden de yazılabilir.

Döviz: Alacak senedi tutarı dövizli ya da döviz üzerinden takip edilmek isteniyorsa “Döviz” düğmesine tıklanarak, dövize ilişkin bilgiler girilmelidir. Bu düğmeye tıklanıldığında ekrana “Döviz Cinsi”, “Döviz Yeri” ve “Kur Türü” bilgilerinin girilebileceği pencere açılır. Bu penceredeki alanlarda yapılacak seçimler, her bir alanın yanındaki açılan kutu düğmesine tıklanarak gerçekleştirilebilir.

Ödeme Tipi :  Bu alandaki tuşa basılarak "Malen" ya da "Nakden" seçeneklerinden birisi seçilir. Seçilen kelime senet dökümünde yer alan metinde kullanılır.

İhtilaf Vukuunda: Alacak senedinin ihtilaf vukuunda, hangi şehrin mahkemelerinin salahiyetinde olacağı bu alanda belirlenmelidir. Açılan kutu düğmesine tıklanıldığında listelenen şehirlerden seçim yapılmalıdır. Şehir seçimi yapılmadan, alacak senedi kaydedilmesi mümkün değildir.

Düzenleyen : Senedi düzenleyen kişi ya da firmanın adı bu alandan girilir.

Pul: Alacak Senedi’nin üzerindeki pul tutarı bu alana girilmelidir.

Eksik Pul: Öndeğerlerde verilen pul oranı gözönüne alınarak, program tarafından hesaplanan eksik pul tutarı bu alana program tarafından yazılır. Manuel olarak ta giriş yapılabilir.

Ciro: Alacak senedi eğer cirolu olarak kaydedilecekse bu alan seçilmelidir, ve bu alanın seçimi ile aktf hale gelen Ciro Edilen bilgisi de girilmelidir.

Açıklama: Alacak senedine ait açıklama bu alanda klavyeden el ile girilebileceği gibi, Tanımlar menüsü “Açıklamalar” bölümünden Açıklama tanımlamaları yapılmış ise, bu alanda bulunan açılan kutu düğmesine tıklanarak seçilebilir. Tanımlar Menüsü / Açıklamalar bölümü ile ilgili detaylı bilgi Tanımlar bölümünden takip edilebilir.

Sil: Alacak Senedi sekmesinin alt bölümünde bulunan Sil düğmesi, yapılan hareketin silinmesi amacıyla kullanılır. Ancak yevmiye fişi kaydı yapılan bir hareketin silinmesi, yevmiye fiş kaydını etkilemez. Bu çeke bağlı yevmiye fişi kullanıcı tarafından silinmelidir.

Gönder: Oluşturulan senedin, e-posta, pano ya da rapora gönderilebilmesi için, “Gönder” düğmesine tıklanmalıdır. Bu seçenekler içinden “Elektronik posta” seçildiği taktirde, program senedi, e-posta içine yerleştirerek ekrana getirir. “Pano” seçimi yapıldığında, senet istenilen herhangi bir alana metin olarak kopyalanabilir. “Alacak Senedi” seçiminde ise, Rapora Yazdır, Rapor Önizleme, Dosyaya Kaydet(Export) işlemleri yapılabilir."Alacak Senedi Formatlı Rapor" seçiminde ise,  Rapora Yazdır, Rapor Önizleme, Dosyaya Kaydet(Export) işlemleri yapılabilir. exp_collapse

Kaydet: Alacak Senedi sekmesinin alt bölümünde bulunan Kaydet düğmesi, içinde bulunulan senedi programa kaydeder.

Vazgeç: Alacak senedi sekmesinin alt bölümünde bulunan Vazgeç düğmesi, içinde bulunulan senedin programa kaydı yapılmadan, Alacak Senedi penceresinden çıkmayı sağlar.

Son Durum :  Senedin son durumu bu alanda bilgi amacı ile gösterilir.

Faiz Sekmesi: Alacak senedi hareketine dönem bazında uygulanacak faiz varsa, Faiz sekmesine tıklayarak faiz bilgilerini girin.

Alacak senedi ekranında bulunan diğer sekmelerde Notlar, Ek Alanlar, Ole Nesnesi Bağla, Diğer, İşaretler, Kullanıcı Tanımlı alan bilgilerini girilir.

 

tog_minus_sev2Alacak Senedi Hareket Sekmesi

Alacak Senedi hareketlerini Hareket sekmesinden izleyebiliriz. Bu alanda senedin Durumu,Açıklama, Karşı Hesap Kodu, S/Ç Kasası vb. bilgilerini gözlemleyebiliriz.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Açılan Hareket sekmesinde son hareketi bordroya kaydetmek için Bordro düğmesine tıklanılır.

Alacak Senedinin G/G Hareket kaydını yapmak için G/G Har. düğmesine tıklanılır.

Alacak Senedinin durumunu değiştirmek için ya da yapılan işlemden vazgeçmek için Son Hareket İptal düğmesine tıklanılır.

Alacak Senedinin Muhasebe kaydını yapmak için Muhasebeye Kaydet düğmesine tıklanılır.

Her işlem adımının muhasebeye entegrasyonu o işlemden hemen sonra yapılabilir ya da belirli periyotlarla toplu muhasebeleştirme seçeneğinden yapılabilir. Likom Gusto ERP Yazılımı’nın Alacak Senedi penceresinin ilk sekmesi olan Alacak Senedi sekmesinden yapılan hareketin muhasebe entegrasyonu kurulabilir. Böylece senet penceresinden, ilgili hareketin yevmiye fişi oluşturulabilir. Bunun yapılabilmesi için, alınan senedin tüm alanlarının bilgi girişi sonrası Hareket sekmesine tıklanmalıdır. Hareket penceresinde bulunan Muhasebeye Kaydet düğmesine tıklanılır. Muhasebeye Kaydet düğmesine tıklanınca açılan  pencerenin amacı, kullanıcıya yapılan hareket için yeni fiş oluşturması ya da daha önce oluşturulan herhangi bir fişe ekleme yapabilmesi için alternatif sağlamaktır.exp_collapse

Eğer yapılan hareket yeni bir fişte gösterilmek isteniyorsa, Yeni Bir Yevmiye Fişi Oluştur düğmesine tıklanmalıdır. Bundan sonra program yeni fişi oluşturarak, yevmiye fişini ekrana getirir. exp_collapse

Muhasebeye Kaydet ile işlem yevmiye fişine bağlandıktan sonra, Alacak Senet ekranında bulunan Hareket sekmesinin Muhasebeye Kaydet düğmesi değişir ve yerinde Muh. Fiş No: YVF-* düğmesi gelir. Düğmenin üzeride fiş hareket numarası(*) yazılır. Ve buradan fişi açabilir ya da muhasebe  kaydını iptal edebiliriz.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Yapılan hareketin daha önce oluşturulan bir yevmiye fişine eklenilmesi isteniyorsa, bu durumda Tüm İşlemleri Seçilecek Bir Yevmiye Fişine Ekle düğmesine tıklanarak, daha önce kaydedilen fiş seçilmelidir.exp_collapse Bundan sonra program,  yapılan hareketi daha önce oluşturulan fiş üzerine ekleyerek,  yevmiye fişini ekrana getirir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

A_caution_128

Daha önce oluşturulan bir fiş üzerine eklenen harekete ait yevmiye fişi ekrana geldiğinde, fişin Eklenen sekmesi aktif halde olur ve eski fişe ait satırlar görünmez. Eski ve yeni oluşturulan satırların görülebilmesi için, ilgili yevmiye fişinde Tümü sekmesine tıklanmalıdır.alınançekyevmiyefişineBağlanmışhaliEklenen

 

 

tog_minusAlacak Senedi Yeni Hareket

İlk kez girilen bir alacak senedinin durumu program tarafından "SPO-Senet Portföyde" olarak  kaydedilir. Alacak senedinin daha sonraki hareketleri yine alacak senedi belgesindeki "Hareket" sekmesinden yapılır. Alacak senedi ile ilgili yeni bir  hareket yapmak için Alacak Senedi penceresinde ki "Yeni Hareket" düğmesine basılarak uygulanacak hareket tipi seçilir. Seçilen hareket tipi ile ilgili parametreler doldurulduktan sonra "Kaydet" tuşuna basılarak ilgili senet hareketi kaydedilir. Yapılan her hareket "Hareket" sekmesinde ki tabloda bir satır olarak görünür. Yapılan hareket sonrasında hareketinin tipine göre senedin son durumu otomatik olarak değişir. Örneğin  alacak senedi iade edilmiş ise ise senedin son durumu "SIE-Senet İade Edildi" olarak değiştirilir.

Alacak Senedi alanında Yeni Hareket düğmesini tıkladığınızda  Alacak Senedinin son durumuna göre açılan kutudan KTE-Kasadan Tahsil / BTA-Bankaya Tahsile Verme / BTV-Bankaya Teminata Verme / SCI-Ciro etme / SIE-Senet İade / PRO-Protesto / KTR-Kasa Transferi / KYP-Kayıp / ICR-İcraya Verme / DIG-Diğer / KIT-Kısmi Tahsilat seçimini yapılarak yeni hareket gerçekleştirişebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

KTE-Kasadan Tahsil : Alacak Senedinin Kasa Tahsil Hareketini girmek için Kasa Kodu veya Kasa Adı , Tarih, Valör Tarihi, Açıklama bilgilerini girin. Kaydet düğmesini tıklayın.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son hareketi KTE olarak kayıt edilmiş(muhasebeleştirilmiş) bir alacak senedi için yeni hareket girişi yapılamaz. exp_collapse

BTA-Bankaya Tahsile Verme : Alacak Senedinin Bankaya Tahsile Verme işlemi için Banka Kodu veya adı , Tarih, Valör Tarihi, Açıklama bilgilerini girin. Kaydet düğmesini tıklayın.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son hareketi BTA olarak kayıt edilmiş(muhasebeleştirilmiş) bir alacak senedi için SPO-Protföye Dönüş/ KYP-Kayıp/ BTE-Bankadan Tahil Etme/ PRO-Protesto/ ICR-Icraya Verme/ DIG-DIğer/ KIT-Kısmi Tahsilat yeni hareket girişleri yapılabilir. exp_collapse

BTV-Bankaya Teminata Verme : Alacak Senedinin Bankaya Teminata Verme işlemi için Banka Kodu veya adı , Tarih, Valör Tarihi, Açıklama bilgilerini girin. Kaydet düğmesini tıklayın.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son hareketi BTV olarak kayıt edilmiş(muhasebeleştirilmiş) bir alacak senedi için SPO-Protföye Dönüş/ KYP-Kayıp/ BTE-Bankadan Tahil Etme/ PRO-Protesto/ ICR-Icraya Verme/ DIG-DIğer/ KIT-Kısmi Tahsilat yeni hareket girişleri yapılabilir. exp_collapse

SCI-Ciro Etme :  Alacak Senedin Ciro Etmek Ciro Edilen M/S Cari veya Diğer Cari alanından seçim yapın. Avans veya teminat olam durumlarını belirleyin. Cari/Diğer Cari Kodu veya adı , Tarih, Valör Tarihi, Açıklama bilgilerini girin. Kaydet düğmesini tıklayın.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son hareketi SCI olarak kayıt edilmiş(muhasebeleştirilmiş) bir alacak senedi için SPO-Protföye Dönüş yeni hareket girişi yapılabilir.

exp_collapse

SIE-İade : Alacak Senedinin İade kaydı için Tarih, Valör Tarihi ve açıklama bilgilerini girin. Kaydet düğmesini tıklayın.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son hareketi SIE olarak kayıt edilmiş(muhasebeleştirilmiş) bir alacak senedi için yeni hareket girişi yapılamaz. exp_collapse

SPR-Protesto : Protesto Masraf Tutarı müşteri tarafından ödenecekse; Evet yada Hayır kutusunu işaretleyin.Müşteri tarafından ödenmeyecekse; Ödeme Yerini seçin.Ödeme bilgilerine göre listelenen Kod veya Ad alanlarından seçim yapın. Masraf tutarını girin. Dövizli işlem yapmak için döviz düğmesini tıklayıp açılan alandan seçiminizi yapın. Tarih, Valör Tarihi, Açıklama alanlarını girin. Kaydet düğmesine tıklayın.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son hareketi SPR olarak kayıt edilmiş(muhasebeleştirilmiş) bir alacak senedi için SPO-Protföye Dönüş/ ICR-Icraya Verme/ DIG-DIğer/ KIT-Kısmi Tahsilat yeni hareket girişleri yapılabilir. exp_collapse

KTR-Kasa Transferi : Transferi yapılacak olan S/Ç Kasa Kodu veya Adı bilgilerini seçin. Alacak Senedinin bulunduğu kasa seçilirse program kabul etmez ve kasayı değiştirmeniz için siz uyarır. exp_collapse

Tarih, Valör Tarihi, Açıklama bilgilerini girin. Kaydet düğmesini tıklayın.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son hareketi KTR olarak kayıt edilmiş(muhasebeleştirilmiş) bir alacak senedi için KTE-Kasadan Tahsil / BTA-Bankaya Tahsile Verme / BTV-Bankaya Teminata Verme / SCI-Ciro etme / SIE-Senet İade / PRO-Protesto / KTR-Kasa Transferi / KYP-Kayıp / ICR-İcraya Verme / DIG-Diğer / KIT-Kısmi Tahsilat yeni hareket girişleri yapılabilir.exp_collapse

KYP-Kayıp : Alacak Senedinin Kayıp kaydı için tarih ve açıklama bilgilerini girin. Kaydet düğmesini tıklayın.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son hareketi KYP olarak kayıt edilmiş(muhasebeleştirilmiş) bir alacak senedi için SPO-Protföye Dönüş yeni hareket girişi yapılabilir.

exp_collapse

 

ICR-İcra : Alacak Senedinin icraya verme işlemleri için Diğer Cari Kodu yada Adını seçin. Tarih, Valör Tarihi, Açıklama bilgilerini girin. Kaydet düğmesini tıklayın.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son hareketi ICR olarak kayıt edilmiş(muhasebeleştirilmiş) bir alacak senedi için SPO-Protföye Dönüş/ KYP-Kayıp yeni hareket girişleri yapılabilir.

exp_collapse

DIG-Diğer : Alacak Senedinin Diğer kaydı için tarih ve açıklama bilgilerini girin. Kaydet düğmesini tıklayın.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son hareketi DIG olarak kayıt edilmiş(muhasebeleştirilmiş) bir alacak senedi için yeni hareket girişi yapılamaz. exp_collapse

KIT-Kısmi Tahsilat:Alacak Senedinin Kısmi Tahsilat Kaydı için Tarih ve açıklama bilgilerini girin. Kaydet düğmesini tıklayın

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son hareketi KIT olarak kayıt edilmiş bir alacak senedi için muhasebeleştirme işlemi yapılamaz. Ve yeni hareket olarak SIE-Senet İade girişi yapılabilir.

exp_collapse

 

tog_minusAlacak Senedi Girişi Nasıl Yapılır?

1)

Alacak Senedi girişi yapmak için Likom Gusto ERP Yazılımı'nın  menü çubuğunda F.Tahsilat>Tahsilatlar>Alacak Senedi ikonuna tıklayın.

2)

Seri alanında seri seçimi yapın.Yeni düğmesine tıklayın.

3)

Borçlu Türü alanından Cari/Diğer/Personel seçin. Bu alanda yapılan Cari/Diğer/Personel seçimine göre alacaklı girişi yapılan alandaki açılan kutularda hesapların  kartları seçilebilir olarak listelenir.

4)

SÇ Kasa Kodu alanında, alacak senedinin kaydının yapılacağı kasa kodunu seçin. Aynı seçim işlemini SÇ Kasa Adı alanından da yapabilirsiniz. Hangi alandan seçim yaparsanız, diğer alanı program otomatik olarak doldurur.

5)

Borçlu Kodu alanında, alacak senedinin kaydının yapılacağı borçlu kodunu seçin. Aynı seçim işlemini Borçlu Adı alanından da yapabilirsiniz. Hangi alandan seçim yaparsanız, diğer alanı program otomatik olarak doldurur.

6)

Alınış Tarihi alanına, senedin alınış tarihini, klavye yardımıyla yazın ya da bu alandaki açılan takvimden seçin.

7)

Valör Tarihi alanına, senedin valör tarihini, klavye yardımıyla yazın ya da bu alandaki açılan takvimden seçin.

8)

Girişi yapılan senet cirolu bir senetse, Düzenleyen alanında klavye yardımıyla senedi düzenleyene ait bilgi girişi yapın. Senedi düzenleyenin vergi dairesi ve vergi numarası bilgilerini de Vergi Dairesi ve Vergi No alanlarına yazın.

9)

Borç senedi, bir teminat senediyse, Teminat alanından seçim yapın. Avans ise avans kutucuğunu işaretleyin.

10)

Keşide Tarihi alanına, senedin keşide tarihini, klavye yardımıyla yazın ya da bu alandaki açılan takvimden seçin.

11)

Vade Tarihi alanına, senedin vade tarihini, klavye yardımıyla yazın ya da bu alandaki açılan takvimden seçin.

12)

Son Ödeme Tarihi alanına, senedin son ödeme tarihini, klavye yardımıyla yazın ya da bu alandaki açılan takvimden seçin.

13)

Sayın yazısının yanındaki alanda, borç senedinin kaydının yapılacağı alacaklı kodunu ya da adını seçin.

14)

Alacak senedinin tutarını, klavye yardımıyla yazınız ya da bu alandaki hesap makinesini kullanarak tutar girişi yapın. Doğrudan döviz üzerinden tutar girilmek isteniyorsa, bu maddeyi atlayarak 15. maddeye geçiniz.

15)

Hareket döviz üzerinden takip edilmek isteniyorsa, Döviz düğmesine tıklayarak, açılan iletişim kutusundan, döviz bilgilerini girin.

16)

Alacak senedi bedelinin nakden/malen bilgisini açılan kutudan seçin.

17)

Herhangi bir ihtilaf durumunda hangi şehrin mahkemelerinin yetkili olacağı bilgisi için, ilgili şehir seçimini yapın.

18)

Düzenleyen bilgisini klavye yardımıyla yazın.

19)

Senedin üzerindeki pul tutarını ve eksik pul tutarını girin.

20)

Açıklama alanında ilgili harekete ait açıklamayı klavye yardımıyla yazın ya da açılan kutuda listelenen tanımlı açıklamalardan seçim yapın.

21)

Son Durum alanında senedin son hareketi ile ilgili açıklama izlenir.

22)

Yeni Hareket düğmesini tıklayıp Alacak Senedinin son durumunu gösteren hareket girişini seçin.

23)

Alacak Senedi hareketini izlemek için Hareket sekmesini tıklayın.

24)

Harekete dönem bazında uygulanacak faiz varsa, Faiz sekmesine tıklayarak faiz bilgilerini girin.

25)

Harekete ait Notlar, Ek Alanlar vb. bilgileri ilgili sekmelerden girin.

26)

Kaydet düğmesine tıklayın.

27)

Alacak Senedi penceresinden çıkabilirsiniz.

28)

Hareketi hemen muhasebeye kaydetmek istiyorsanız "Hareket muhasebeye kaydedilsin mi?" sorgulamasında Evet düğmesine tıklayın. Ekrana açılan Muhasebe Kayıt diyalog kutusundan muhasebe kaydı işlemlerini seçiniz. Eğer muhasebe kayıt işlemini daha sonra yapmak istiyorsanız, bu sorgulamada Hayır düğmesine tıklayın.