Alacak Senetleri Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Listeler > Çek Senet İzleme Listeleri >

Alacak Senetleri Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Alacak Senetleri Listesi seçimi yapıldıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan Alacak Senetleri Listesi penceresi açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Alacak Senetleri Listesi’nde, senedin tür, seri no, alınış tarihi, vade, son ödeme tarihi, borçlu kodu, tutar, durum, çıkış hesabı, çıkış tarihi, banka referans numarası, senet/çek kasası, hareket dövizi, sistem dövizi, düzenleyen, vergi dairesi ve vergi numarası bilgileri izlenebilir

İnceleme amaçlı kullanılan bu bölümde, daha önce kaydedilen herhangi bir senet listeden açılarak üzerinde düzeltme yapıldıktan sonra, son haliyle kayıt edilebilir.

 

tog_minusAlacak Senetleri Listesi Başlık Alanı

clip1308

Tüm Çek/Senet Kasaları : Eğer herhangi bir Çek/Senet Kasası kısıtlaması yapılmadan, tüm çek/senet kasalarına kaydedilen Alacak Senetleri görülmek isteniyorsa, bu alanda bulunan onay kutusuna tıklanmalıdır.

Tek Ç/S Kasası : Eğer belirli bir Çek/Senet Kasasına kaydedilen Alacak Senetleri görülmek isteniyorsa, bu alanda bulunan onay kutusuna tıklanmalıdır. Bu durumda “Tek Ç/S Kasası” alanının sağ tarafında bulunan açılan kutu alanı seçilebilir hale gelir. Açılan kutu düğmesine tıklanarak, Çek/Senet Kasalarının listelendiği seçeneklerden seçim yapıldığında, program sadece ilgili kasadaki Alacak Senetleri'ni listeler. Çek/Senet Kasası seçimi sonrası, kasanın adı, sağ tarafta bilgi amaçlı olarak görüntülenir.

Tüm Borçlular : Eğer herhangi bir cari / diğer cari kısıtlaması yapılmadan, tüm carilerden Alacak Senetleri görülmek isteniyorsa, bu alanda bulunan onay kutusuna tıklanmalıdır.

Tek Cari : Eğer belirli bir cariden Alacak Senetleri görülmek isteniyorsa, bu alanda bulunan onay kutusuna tıklanmalıdır. Bu durumda “Tek Cari” alanının sağ tarafında bulunan açılan kutu alanı seçilebilir hale gelir. Açılan kutu düğmesine tıklanarak, Carilerin listelendiği seçeneklerden seçim yapıldığında, program sadece ilgili cariden Alacak Senetleri'ni listeler. Cari seçimi sonrası, carinin adı, sağ tarafta bilgi amaçlı olarak görüntülenir.

Tek Diğer C. : Eğer belirli bir diğer cariden Alacak Senetleri görülmek isteniyorsa, bu alanda bulunan onay kutusuna tıklanmalıdır. Bu durumda “Tek Diğer C.” alanının sağ tarafında bulunan açılan kutu alanı seçilebilir hale gelir. Açılan kutu düğmesine tıklanarak, Diğer Carilerin listelendiği seçeneklerden seçim yapıldığında, program sadece ilgili diğer cariden Alacak Senetleri'ni listeler. Diğer Cari seçimi sonrası, diğer carinin adı, sağ tarafta bilgi amaçlı olarak görüntülenir.

Teminat Çekleri : Alacak Senetleri Listesi penceresi ekrana ilk açıldığında “Teminat Çekleri” alanının sol tarafında bulunan onay kutusu işaretlidir. Bu durumda, verilen teminat çekleri de listede gösterilir. Eğer teminat çeklerinin listelenmesi istenmiyorsa, bu alanda bulunan onay kutusunun işareti, farenin sol düğmesine tıklanarak kaldırılmalıdır.

Karşılıksız Çekler : Alacak Senetleri Listesi penceresi ekrana ilk açıldığında “Karşılıksız Çekler” alanının sol tarafında bulunan onay kutusu işaretlidir. Bu durumda, karşılıksız çekler de listede gösterilir. Eğer karşılıksız çeklerin listelenmesi istenmiyorsa, bu alanda bulunan onay kutusunun işareti, farenin sol düğmesine tıklanarak kaldırılmalıdır.

Normal Çekler : Alacak Senetleri Listesi penceresi ekrana ilk açıldığında “Normal Çekler” alanının sol tarafında bulunan onay kutusu işaretlidir. Bu durumda, normal çekler de listede gösterilir. Eğer normal çeklerin listelenmesi istenmiyorsa, bu alanda bulunan onay kutusunun işareti, farenin sol düğmesine tıklanarak kaldırılmalıdır.

 

tog_minusAlacak Senetleri Listesi Satır Alanı

Başlık alanında seçilen kriterler doğrultusunda, belirlenen dönem içinde Alacak Senetleri'ne ait liste, Alacak Senetleri Listesi penceresinin satır(tablo) alanında gösterilir.

Bu alanda bulunan herhangi bir senede ulaşmak için, ilgili senet üzerinde farenin sol düğmesine çift tıklanmalı ya da senet işaretlenerek Çek Düzelt düğmesine tıklanmalıdır. Açılan hareket penceresi inceleme amaçlı kullanılabileceği gibi, ilgili çekin son durumuna göre yeni hareketler de yapılabilir.

Listedeki herhangi bir satırın üzerine farenin sol düğmesi ile bir defa tıklanıldığında, “Borçlu” kolonunda, borçlu adının yanında bir düğme (“… (Üç nokta)”) görüntülenir. Bu düğmeye tıklanarak, ilgili borçlunun hareket listesine ulaşılabilir.

Listedeki herhangi bir satırın üzerine farenin sol düğmesi ile bir defa tıklanıldığında, eğer ilgili senedin çıkışı yapılmışsa, “Çıkış Hesabı” kolonunda, çıkış hesabının adının yanında bir düğme (“… (Üç nokta)”) belirir. Bu düğmeye tıklanarak, ilgili çıkış hesabına ait hareket listesine ulaşılabilir.

clip1309

 

tog_minusAlacak Senetleri Listesi İşlemler Alanı

Alacak Senetleri Listesi penceresinin, “Genel / Vadesi Geçmiş Toplamlar” alanında, tablo alanında listelenen Alacak Senetleri'nin genel toplamları, yerel para birimi ve sistem dövizi üzerinden gösterilir. Aynı şekilde, listelenen Alacak Senetleri'nin içinde, belirlenen süreye göre vadesi geçmiş senetlere ait toplam tutar, yerel para birimi ve sistem dövizi üzerinden gösterilir.

clip1310

Alacak Senetleri Listesi penceresinde, “İcmal” düğmesine tıklandığında, tablo alanında listelenen Alacak Senetleri'nin icmal bilgilerini gösteren pencere ekrana açılır. İcmal penceresinde, normal ve teminat senetlerinin tutarları ve toplam tutarlar, yerel para birimi ve sistem dövizi üzerinden gösterilir. İstenildiği taktirde icmal bilgileri, Genel Toplam ve Vadesi Geçmiş Senetler Toplamı alanlarında bulunan radyo düğmelerine tıklanarak izlenebilir. Alacak Senetleri'nin icmalleri, bu pencerede bulunan “Gönder” düğmesine tıklanarak rapor, e-posta ya da panoya aktarılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Alacak Senetleri Listesi penceresinin “Arama Kriterleri” aşağıda açıklanan alanları içerir.

clip1312

Tarih: Belirli tarih aralığına sahip hareketlerin listesi isteniliyorsa, ilgili tarih aralığı bu alanda başlangıç-bitiş olarak belirlenmelidir. Tarih alanının sağ tarafındaki alanda bulunan tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden başlangıç tarihi, başlangıç tarihinin sağ tarafındaki alanda bulunan tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden ise bitiş tarihi seçilmelidir. Bu durumda program belirlenen tarih aralığı dışında kalan hareketleri listede göstermez.

Tarih aralığı seçimi, başlangıç-bitiş tarih alanının sağ tarafında bulunan açılan kutu düğmesine tıklanarak da yapılabilir . Açılan kutu düğmesinde yapılan seçim (1 Hafta, 1 Ay vb), açılan kutunun sol tarafında bulunan çizelgeye yansır. Aynı şekilde tarih aralığı seçimi, bu çizelgeden de yapılabilir.

Alacak Senetleri Listesi penceresinin “Kontrol Tarihi” alanında bulunan takvim düğmesine tıklayarak, Alacak Senetleri'nin vadelerinin kontrol tarihi seçilebilir. Burada belirlenecek tarih seçimi sonrası, program ilgili tarihi esas alarak, vadesi geçen senetlerin “Vade Tarihi” kolonunda, vadelerini kırmızı olarak gösterir.

Arama Kriterleri alanında değişiklik yapıldıktan sonra, yeni alacak senedi girişi sonrası ya da herhangi bir alacak senedi üzerinde yapılan düzeltme sonrası, Alacak Senetleri listesinin yenilenebilmesi için “Yenile” düğmesine tıklanmalıdır. Aksi taktirde pencere yenilenmediği için ilgili seçimler ya da yapılan değişiklikler görünmez. “Yenile” düğmesi çok kullanıcılı ortamlar için önemlidir. Diğer kullanıcıların girdiği Alacak Senetleri bu düğmeye tıklanarak, ekranın yenilenmesinden sonra görülebilir.

 

Alacak Senetleri Listesinin “Diğer Kriterler” seçeneği yardımıyla, listesi istenilen senetlere ait parametre kısıtlaması yapılabilir. “Diğer Kriterler” düğmesine tıklanıldığında, ekrana açılan “Alacak Senetleri Arama Ek Kriterleri” penceresi Genel ve Çek Durum Kodları olmak üzere iki sekmeden oluşur.

1. GENEL SEKMESİ : Alacak Senetleri Arama Ek Kriterleri penceresinin Genel sekmesi, 3 bölümden oluşur :

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

      Sıralama : Listelenen Alacak Senetleri'nin, sıralamasının neye göre yapılacağı bu alanda belirlenebilir.

Önce Vade Tarihi, sonra aynı gün içinde Seri No’ya göre: Bu seçeneğin sol tarafında bulunan radyo düğmesine tıklandığı taktirde, Alacak Senetleri Listesi öncelikle vade tarihine göre sıralanır. Daha sonra, vade tarihi aynı olan senetler, seri numaralarına göre listelenir.

Önce Alınış Tarihi, sonra aynı gün içinde Seri No’ya göre: Bu seçeneğin sol tarafında bulunan radyo düğmesine tıklandığı taktirde, Alacak Senetleri Listesi öncelikle alınış tarihine göre sıralanır. Daha sonra, alınış tarihi aynı olan senetler, seri numaralarına göre listelenir.

Seri No’ya göre: Bu seçeneğin sol tarafında bulunan radyo düğmesine tıklandığı taktirde, vade ya da alınış tarihi gözönüne alınmaksızın, seri numaralarına göre Alacak Senetleri listelenir.

           Son Hareket : Alacak Senetleri'ne son yapılan harekete göre, listelenen senetlerin belirlenebileceği alandır. Bu alanda bulunan “Çıkış Hesabı Kontrolü” seçeneğinin sol tarafında bulunan onay kutusu işaretlendiği taktirde, aşağıdaki alan seçilebilir hale gelir. Bu alanda yapılacak, son hareketin çıkış hesabı seçimine göre, Alacak Senetleri listelenir. Örneğin; çıkış hesabı banka olan senetlerin listesi isteniyorsa, “Banka” seçeneğinin sol tarafında bulunan radyo düğmesine tıklanmalıdır. “Kodu” alanında açılan kutu düğmesine tıklandığında, tanımlı bankalara ait liste ekrana gelir. Banka seçimi sonrası, çıkış hesabı, ilgili banka olan senetlerin listesi alınabilir.Tarih : Bu alanda, “Tarih” seçeneğinin sol tarafında bulunan onay kutusu, işaretlendiği taktirde, diğer alanlar seçilebilir hale gelir. Belirlenecek tarih esas alınarak, son hareketin tarihi, bu tarihten, büyük, küçük ya da eşit olan senetlerin listesi kısıtlanabilir. “Tarih” alanının sağ tarafında bulunan, açılan kutu düğmesine tıklandığında, ekrana 3 seçenek açılır. “< =” seçeneği, son hareketin tarihi, belirlenen tarihten küçük ya da eşit olan senetlerin listesinin alınmasını sağlar. “=” seçeneği, son hareketin tarihi, belirlenen tarihe eşit olan senetlerin listesinin alınmasını sağlar. “> =” seçeneği, son hareketin tarihi, belirlenen tarihten büyük ya da eşit olan senetlerin listesinin alınmasını sağlar.

Bir bordroya bağlı olmayanlar : Alacak Senetleri'nin bordroları düzenlenmemiş olanlarının listelenmesi isteniyorsa, bu alanda bulunan radyo düğmesine tıklanmalıdır.

Bir bordroya bağlı olanlar : Alacak Senetleri'nin bordroları düzenlenmiş olanlarının listelenmesi isteniyorsa, bu alanda bulunan radyo düğmesine tıklanmalıdır.

Bordro bağlantısı farketmez : Alacak Senetleri'nin bordroları düzenlenmiş olan ve olmayanların tamamının listelenmesi isteniyorsa, bu alanda bulunan radyo düğmesine tıklanmalıdır.

Banka Kodu: Belirli banka şubesine göre Alacak Senetleri'nin listesinin istendiği durumlarda bu alanda bulunan onay kutusu işaretlenmelidir. Bundan sonra Kodu alanı seçilebilir olarak görüntülenir. Açılan kutudan şube seçimi yapılmalıdır.

 

2. ÇEK DURUM KODLARI SEKMESİ: Alacak Senetleri Arama Ek Kriterleri penceresinin Çek Durum Kodları sekmesi, son durumu esas alınarak listelenmesi istenilen çeklerin seçimi amacıyla kullanılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Örneğin; son durumu portföyde olan Alacak Senetleri'nin listesi isteniyorsa, Durum Kodları sekmesinde sadece “SPO (Senet Portföyde)” seçeneğinin sol tarafında bulunan onay kutusu işaretlenmelidir. Bu durumda, program sadece potföyde olan çekleri gösterir.

Tümünü Seç: Durum Kodları sekmesinde listelenen tüm durumların seçilmesi isteniyorsa, “Tümünü Seç” düğmesine tıklanmalıdır. Bu durumda program, tüm durum kodlarının sol taraflarında bulunan onay kutularını otomatik olarak işaretler.

Tümünü Bırak: Durum Kodları sekmesinde listelenen tüm durumların işaretlerinin kaldırılması isteniyorsa, “Tümünü Bırak” düğmesine tıklanmalıdır. Bu durumda program, tüm durum kodlarının sol taraflarında bulunan onay kutularının otomatik olarak işaretlerini kaldırır. Ancak bu durumda, Alacak Senetleri Listesi boş olarak gelir. Bu nedenle, Durum Kodları sekmesinde en azından bir durum işaretli olmalıdır.

 

Herhangi bir senedin silinebilmesi ya da üzerinde düzeltme yapılabilmesi için, ilgili çekin açılması gerekir. Açılmak istenilen senedin üzerine farenin sol düğmesi ile çift tıklanarak ulaşılabileceği gibi, senet seçimi yapıldıktan sonra “Çek Düzelt” düğmesine tıklanarak da senede ulaşılabilir.

clip1317

Çek Ek Bilgileri: Herhangi bir senedin girişi sırasında kaydedilen İşaret, OLE Nesnesi, Kullanıcı Tanımlı ve Notlara, ilgili çek satırı işaretlendikten sonra, “ÇEk Ek Bilgileri” düğmesine tıklanarak ulaşılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Alacak Senetleri Listesinin, e-posta, pano ya da rapora gönderilebilmesi için, “Gönder” düğmesine tıklanmalıdır. Bu seçenekler içinden “e-posta” seçildiği taktirde, program listeyi, e-posta içine yerleştirerek ekrana getirir. “Pano” seçimi yapıldığında, liste istenilen herhangi bir alana metin olarak kopyalanabilir. “Rapor” seçiminde ise, içinde bulunulan liste rapora atılabilir.

clip1316