Alıcı / Satıcı Grupları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Kartları >

Alıcı / Satıcı Grupları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Tanımlı firmanın çalışılmakta olan döneminde, takip edilmek istenilen tüm Müşteri/Satıcı Gruplarına ait bilgiler Alıcı/Satıcı Grupları alanından tanımlanabilir. Satınalma / Satış > Kartlar > Alıcı/Satıcı Grupları bölümünden ulaşılır.

exp_collapse

exp_collapse

 

tog_minusAlıcı/Satıcı Grupları Kartı Ekran Özellikleri

Masraf Kartı menüsü açıldığında ekranda var olan masraf kartları listelenecektir. Üzerinde değişiklik yapmak istenilen karta buradan ulaşılabilir ya da ekran üzerinde boş bir yere sağ tıklanarak yeni kart açılabilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Üzerinde işlem yapmak istenilen karta tıklandığında karta ait 'İşlemler' ekranı açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Genel Sekmesi

İşlemler menüsüne ait ilk sekme Genel sekmesidir.

Üst Cari Grubu: Eğer A/S Grubu kartı bir üst karta bağlı ise burada o A/S grubu kartının bağlı olduğu üst kod ve ad görüntülenecektir.

asüstkod

Müşteri/Satıcı: Tanımlanan cari grubu kartına ait kodun ve adın girileceği bu alan 2 bölümden oluşur.

ascarikodad

Kodu: Tanımlanan cari grubu kartınaa verilecek kod bu alanda tanımlanır. İlgili kırınım altına açılan cari kart için sistem otomatik olarak sıra numarası verecektir.

Adı: Tanımlanan cari grubu kartına verilecek ad bu alanda tanımlanır.

Fatura Adresi: Tanımlanan cari grubunun fatura adresi bu alana yazılmalıdır.

ascari

İletişim: Tanımlanan cari grubu ile iletişim kurulmak gerektiğinde yararlanılacak telefon, faks ve teleks bilgileri bu alandan girilir.

asiletişim

İnternet Adresleri: Tanımlanan carinin internet adreslerine ait bilgiler bu alandan girilir.

asinternet

 

tog_minus_sev2Ödeme Sekmesi

 

Cari ile dönem içinde yapılan çalışmalar sonrası, tahsilat ve ödemelere ait tutarları incelemek amacıyla kullanılır. Özet raporlama şeklinde düzenlenen bu sekmeden, nakit ödeme ve tahsilatlar, verilen ve alınan çekler, vadesi gelmiş ya da geçmiş senet ve çekler vb. ait tutarlar, yerel para birimi, hesap dövizi ya da sistem dövizi cinsinden görülebilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Ciro Sekmesi

Cari ile dönem içinde yapılan çalışmalar sonrası, satış ve alış faturalarına ait tutarları incelemek amacıyla kullanılır. Özet raporlama şeklinde düzenlenen bu sekmeden, satış ve alış faturalarına ait tutarlar, yerel para birimi, hesap dövizi ya da sistem dövizi cinsinden görülebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Teminat Sekmesi

Cari ile dönem içinde yapılan çalışmalar sonrası, verilen ve alınan teminat senet ya da çeklerine ait tutarları incelemek amacıyla kullanılır. Özet raporlama şeklinde düzenlenen bu sekmeden, teminat senet-çeklerine ait tutarlar, yerel para birimi, hesap dövizi ya da sistem dövizi cinsinden görülebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Adlar/Notlar/Ek Alanlar/İşaretler/Kullanıcı Tanımlı

Hesap ile ilgili Adlar/Notlar/Ek Alanlar/İşaretler/Kullanıcı Tanımlı/Diğer tanımlamalar yapılmak isteniyorsa Likom Gusto ERP Yazılımı’nda ilgili tanımlamalar yapıldıktan sonra bu alanlara girilmesi istenilen veriler girilebilecektir. OLE Nesnesi kısmında ise hesaba ait herhangi bir doküman bağlama işlemi yapılabilir.