Alınan Çek

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri > Çek/Senet Hareketleri >

Alınan Çek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Dönem içinde tanımlı cari ve diğer carilere yapılan tüm alınan çek hareketleri Likom Gusto ERP Yazılımı’nın Alınan Çek bölümünden gerçekleştirilir. Daha önce yapılan harekete ait düzeltme işlemi de yine bu bölümden yapılabilir.

Dönem içinde alınan herhangi bir çekin tahsil, bankaya tahsile verme, kayıp, karşılıksız vb. gibi yeni hareketleri bu bölümden yapılabilir. Alınan Çek hareketine Likom Gusto ERP Yazılımın’da Finans Tahsilat modülünde Tahsilatlar menüsünde Alınan Çek simgesine tıklanarak ulaşılır.exp_collapse

Alınan Çek simgesine tıklandığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan Alınan Çek penceresi açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusAlınan Çek Ekran Özellikleri

Seri: Yapılan hareketin hangi seriye ait olduğunun belirlenebilmesi için, açılan kutu düğmesine tıklanarak "Seri” seçimi yapılmalıdır. Seri alanında listelenen serilerin tanımlarının daha önce Likom Gusto ERP Yazılımın’da yapılmış olması gerekir. Likom Gusto ERP Yazılımı'na kaydedilen herhangi bir alınan çek hareketinin düzeltmesi yapılacaksa, seçilecek “Seri”, kaydedilen hareketin serisi ile aynı olmalıdır.

No: Seçilen seride yapılacak hareketin numarası bu alanda “Yeni” düğmesine tıklanarak belirlenir. “Yeni” düğmesine tıklandığında, program “No” alanına, seçilen seriye ait sıradaki numarayı yazar. Daha önce kaydı yapılan bir hareketi açmak için, No alanındaki açılan kutudan hareket numarası seçilerek, Aç düğmesine tıklanmalıdır.

Çek No: Alınan çekin üzerinde bulunan çek numarası, bu alana klavye yardımıyla yazılmalıdır.

Alınış Tarihi: Alınan çekin, alış tarihi bu alanda belirlenmelidir. Alınan çek penceresi ekrana açıldığında “Alınış Tarihi” alanına sistemin (içinde bulunulan günün) tarihi program tarafından yazılır. Eğer çekin alış tarihi sistemin tarihinden farklı ise, bu durumda tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden tarih seçimi yapılmalıdır.

Valör Tarihi: Alınan çekin valör tarihi bu alanda belirlenmelidir. Alınan çek penceresi ekrana açıldığında “Valör Tarihi” alanına sistemin (içinde bulunulan günün) tarihi program tarafından yazılır. Eğer valör tarihi sistemin tarihinden farklı ise, bu durumda tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden tarih seçimi yapılmalıdır.

Vade Tarihi: Alınan çekin vade tarihi (İlk düzenlenme tarihi) bu alanda belirlenmelidir. Alınan çek penceresi ekrana açıldığında “Vade Tarihi” alanına sistemin (içinde bulunulan günün) tarihi program tarafından yazılır. Vade Tarihi, bu alandaki tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden seçilebilir.

S/Ç Kasa K: Tanımlı çek/senet kasaları bu alanda kodlarına göre listelenir. Alınan çekin izleneceği senet/çek kasa kodu bu alandaki açılan kutu düğmesinden seçilebilir. Kod seçimi sonrası, ilgili kodun adı, S/Ç Kasa Adı alanına program tarafından yazılır.

S/Ç Kasa Adı: Tanımlı çek/senet kasaları bu alanda adlarına göre listelenir. Alınan çekin izleneceği senet/çek kasa adı bu alandaki açılan kutu düğmesinden seçilebilir. Ad seçimi sonrası, ilgili adın kodu, S/Ç Kasa Kodu alanına program tarafından yazılır.

Teminat Çeki: Alınan çek, bir teminat çeki ise, “Evet” alanının yanında bulunan radyo düğmesine tıklanmalıdır. “Evet”e tıklanmadığı taktirde program, ilgili çeki normal alınan çek olarak kabul eder.

Borçlu Türü: Alınan çekin alındığı Cari ya da Diğer Cari seçimi bu alanda yapılmalıdır. Çek Cari’den alınmışsa “Cari” alanının yanında bulunan radyo düğmesine, Diğer Cari’den alınmışsa “Diğer Cari” alanının yanında bulunan radyo düğmesine tıklanmalıdır.

Borçlu Kodu: Alınan çekin borçlusuna ait kod bu alanda açılan kutu düğmesine tıklanarak seçilebilir. “Borçlu Türü” alanında “Cari” seçimi yapılmışsa, açılan kutu düğmesinde cariler listelenir. Eğer “Borçlu Türü” alanında “Diğer Cari” seçimi yapılmışsa, açılan kutu düğmesinde diğer cariler listelenir.

Borçlu Adı: “Borçlu Kodu” alanında yapılan seçim sonrası, ilgili koda bağlı olan ad program tarafından yazılır. Eğer Borçlu Kodu alanında herhangi bir seçim yapılmamışsa, bu alandaki açılan kutudan seçim yapılabilir.

Düzenleyen: Alınan çek cirolanmış bir çekse, ilk borçlusu bu alana klavye yardımıyla yazılmalıdır.

Vergi Dairesi: Seçilen carinin/diğer carinin kartında vergi dairesi bilgisi varsa bu alana program tarafından yazılır. Eğer alınan çek cirolanmış bir çekse, ilk borçlusunun vergi dairesi bu alana klavye yardımıyla yazılmalıdır.

Vergi No: Seçilen carinin/diğer carinin kartında vergi numarası bilgisi varsa bu alana program tarafından yazılır. Eğer alınan çek cirolanmış bir çekse, ilk borçlusunun vergi numarası bu alana klavye yardımıyla yazılmalıdır.

Tutar: Bu alana, hareketin tutarı el ile klavyeden yazılabileceği gibi hesap makinesi düğmesine tıklandığında açılan hesap makinesinden de yazılabilir.

Döviz: Alınan çekin tutarı dövizli ya da döviz üzerinden takip edilmek isteniyorsa “Döviz” düğmesine tıklanarak, dövize ilişkin bilgiler girilmelidir. Bu düğmeye tıklanıldığında ekrana “Döviz Cinsi”, “Döviz Yeri” ve “Kur Türü” bilgilerinin girilebileceği pencere açılır. Bu penceredeki alanlarda yapılacak seçimler, her bir alanın yanındaki açılan kutu düğmesine tıklanarak gerçekleştirilebilir.

Karşılıksız: Daha önce programa kaydı yapılan herhangi bir alınan çeke “Karşılıksız” hareketi yapıldığında, bu alan program tarafından işaretlenir. Böylece ilgili çek ekrana çağırıldığında, buradaki işaret kontrol edilerek çekin durumu anlaşılabilir.

Banka Şubesi: Alınan çekin banka şubesi bu alanda seçilmelidir. Banka şubesi seçimi yapılmadığı taktirde program, “Banka adı girmelisiniz” uyarısını vererek, çekin kaydedilmesini engeller. Daha önce banka şube bilgisi girilmemişse, açılan kutu boş gelir. Bu durumda Şube Tanımları düğmesine tıklanarak şube tanımı yapılmalıdır. Banka Şube Tanımları iletişim kutusunda Ekle düğmesine tıklayarak, şube bilgileri doldurulmalıdır.

Banka Hesap Numarası: Alınan çekin banka hesap numarası bu alana klavye yardımıyla yazılabilir.

Açıklama : Bilgi amaçlı bu alana, alınan çeke ait açıklama klavye yardımıyla yazılabilir.

Son Durum: Kullanıcı müdahalesine izin verilmeyen bilgi amaçlı bu alana, alınan çekin yapılan hareketler sonrası mevcut durumu program tarafından yazılır. Alınan çekin programa ilk kaydı sonrası, bu alana “CPO” yazılır. Bu çekin portföyde olduğunu ifade eder. Örneğin, Kasadan Tahsil hareketi sonrası, bu alanda “KTE” yazısı görüntülenecektir.

Gönder: Oluşturulan çekin, e-posta, pano ya da rapora gönderilebilmesi için, “Gönder” düğmesine tıklanmalıdır. Bu seçenekler içinden “e-posta” seçildiği taktirde, program çeki, e-posta içine yerleştirerek ekrana getirir. “Pano” seçimi yapıldığında, çek istenilen herhangi bir alana metin olarak kopyalanabilir. “Alınan Çek Kartı” seçiminde ise, Rapora Yazdır, Rapor Önizleme, Dosyaya Kaydet(Export) işlemleri yapılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Kapat: Alınan Çek sekmesinin alt bölümünde bulunan Kapat düğmesi, içinde bulunulan çekin programa kaydı yapılmadan, Alınan Çek penceresinden çıkmayı sağlar.

Sil: Alınan Çek sekmesinin alt bölümünde bulunan Sil düğmesi, yapılan hareketin silinmesi amacıyla kullanılır. Ancak yevmiye fişi kaydı yapılan bir hareketin silinmesi, yevmiye fiş kaydını etkilemez ve uyarı verilir. Bu çeke bağlı yevmiye fişi kullanıcı tarafından silinmelidir. Böylece silme işlemi tamamlanılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Kaydet: Alınan Çek sekmesinin alt bölümünde bulunan Kaydet düğmesi, içinde bulunulan çekin programa kaydedilmesini sağlar.

Faiz Sekmesi: Alınan Çek hareketine dönem bazında uygulanacak faiz varsa, Faiz sekmesine tıklayarak faiz bilgilerini girilebilinir.

Alınan Çek penceresinin diğer sekmeleri (Notlar, Ek Alanlar, OLE Nesnesi, Diğer, İşaretler, Kullanıcı Tanımlı), kartlarla aynı özelliğe sahiptir. Kartlardan farklı olarak, bu alanlarda tanımlanan detay bilgiler alınan çekler için geçerlidir.

tog_minus_sev2Alınan Çek Hareket Sekmesi

Alınan Çek pencerelerinin Hareket sekmesi, çeke yapılan hareketleri özet olarak izleyebilmek amacıyla kullanılır. Bu sekmeden, çekin Durum, Açıklama, Karşı Hesap Kodu-Adı, Senet/Çek Kasa Kodu-Adı, Yevmiye Fiş No, Hareket Tarihi, Valör Tarihi ve Bordro No gibi bilgiler  izlenilebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Hareket sekmesinde listelenen çek durumları üzerinde herhangi bir satıra tıklanıldığında, “Karşı Hesap Kodu” alanında bir düğme “ …(Üç Nokta)” görüntülenir. Bu düğmeye tıklanıldığında, ekrana karşı hesabın hareket listesi açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Hareket sekmesinde son hareketi bordroya kaydetmek için Bordro düğmesine tıklanılır.

Alınan Çekin G/G Hareket kaydını yapmak için G/G Har. düğmesine tıklanılır.

Alınan Çekin durumunu değiştirmek için ya da yapılan işlemden vazgeçmek için Son Hareket İptal düğmesine tıklanılır.

Alınan Çekin Muhasebe kaydını yapmak için Muhasebeye Kaydet düğmesine tıklanılır.

Her işlem adımının muhasebeye entegrasyonu o işlemden hemen sonra yapılabilir ya da belirli periyotlarla toplu muhasebeleştirme seçeneğinden yapılabilir. Likom Gusto ERP Yazılımı’nın Alınan Çek penceresinin ilk sekmesi olan Alınan Çek sekmesinden yapılan hareketin muhasebe entegrasyonu kurulabilir. Böylece çek penceresinden, ilgili hareketin yevmiye fişi oluşturulabilir. Bunun yapılabilmesi için, alınan çekin tüm alanlarının bilgi girişi sonrası Hareket sekmesine tıklanmalıdır. Hareket penceresinde bulunan Muhasebeye Kaydet düğmesine tıklanılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Muhasebeye Kaydet düğmesine tıklanınca açılan  pencerenin amacı, kullanıcıya yapılan hareket için yeni fiş oluşturması ya da daha önce oluşturulan herhangi bir fişe ekleme yapabilmesi için alternatif sağlamaktır. exp_collapse

Eğer yapılan hareket yeni bir fişte gösterilmek isteniyorsa, Yeni Bir Yevmiye Fişi Oluştur düğmesine tıklanmalıdır. Bundan sonra program yeni fişi oluşturarak, yevmiye fişini ekrana getirir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Muhasebeye Kaydet ile işlem yevmiye fişine bağlandıktan sonra, Alınan Çek ekranın Hareket sekmesinde değişiklik meydana gelir. Muhasebeye Kaydet düğmesi değişir ve yerinde Muh. Fiş No: YVF-* düğmesi gelir. Düğmenin üzeride fiş hareket numarası(*) yazılır. Ve buradan fişi açabilir ya da muhasebe  kaydını iptal edebiliriz.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Yapılan hareket daha önce oluşturulan bir yevmiye fişine eklenmek isteniyorsa, bu durumda Tüm İşlemleri Seçilecek Bir Yevmiye Fişine Ekle düğmesine tıklanarak, daha önce kaydedilen fiş seçilmelidir. exp_collapse Bundan sonra program,  yapılan hareketi daha önce oluşturulan fiş üzerine ekleyerek,  yevmiye fişini ekrana getirir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

A_caution_128

Daha önce oluşturulan bir fiş üzerine eklenen harekete ait yevmiye fişi ekrana geldiğinde, fişin Eklenen sekmesi aktif halde olur ve eski fişe ait satırlar görünmez. Eski ve yeni oluşturulan satırların görülebilmesi için, ilgili yevmiye fişinde Tümü sekmesine tıklanmalıdır.alınançekyevmiyefişineBağlanmışhaliEklenen

 

 

 

 

 

tog_minusAlınan Çek Yeni Hareket Girişi

 

Alınan Çek penceresinin Yeni Hareket düğmesi, çekin programa ilk kaydı sırasında ya da tahsil sonrası seçilemez olarak gelir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Alınan çekin programa ilk kaydı sonrası, Yeni Hareket düğmesi aktif hale gelir ve Son Durum alanına CPO- Çek Portföyde yazılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Kayıtlı herhangi bir çek seçimi sonrası, Alınan Çek alanında Yeni Hareket düğmesini tıkladığınızda Alınan Çekin son durumuna göre açılan kutudan KTE-Kasadan Tahsil Edildi / CIE- Çek İade Edildi / BTA-Bankaya Tahsilata Verme / BTV-Bankaya Teminata Verme / CCI-Ciro edildi / CIC-İcraya Verildi / DIG-Diğer Hareket / KYP-Kayıp / KTR-Kasa Transferi / KRS-Karşılıksız / KIT-Kısmi Tahsilat seçimlerinden istenilen secilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

KTE-Kasadan Tahsil : Alınan Çekin Kasa Tahsil Hareketini girmek için Kasa Kodu veya adı , Tarih, Valör Tarihi, Açıklama, Veznedar bilgilerini girin. Kaydet düğmesini tıklayın.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son hareketi KTE olarak kayıt edilmiş(muhasebeleştirilmiş) bir alınan çek için yeni hareket girişi yapılamaz.exp_collapse

CIE-İade : Alınan Çekin İade kaydı için Tarih, Valör Tarihi ve açıklama girin. Kaydet düğmesini tıklayın.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son hareketi CIE olarak kayıt edilmiş(muhasebeleştirilmiş) bir alınan çek için yeni hareket girişi yapılamaz. exp_collapse

BTA-Bankaya Tahsilata Verme : Alınan Çekin Bankaya Tahsilata Verilme işlemi için Banka Kodu veya adı , Tarih, Valör Tarihi, Açıklama bilgilerini girin. Kaydet düğmesini tıklayın.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son hareketi BTA olarak kayıt edilmiş(muhasebeleştirilmiş) bir alınan çek ile KRS/DIG/BTE/CPO hareket girişleri yapılabilir. exp_collapse

BTV-Bankaya Teminata Verme : Alınan Çekin Bankaya Teminata Verilme işlemi için Banka Kodu veya adı , Tarih, Valör Tarihi, Açıklama bilgilerini girin. Kaydet düğmesini tıklayın.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son hareketi BTV olarak kayıt edilmiş(muhasebeleştirilmiş) bir alınan çek ile KRS/DIG/BTE/CPO hareket girişleri yapılabilir. exp_collapse

CCI-Ciro Edildi : Alınan Çeki Ciro Etmek Ciro Edilen Cari, Diğer Cari Personel alanından seçim yapın.Cari/Diğer Cari Kodu veya adı , Tarih, Valör Tarihi, Açıklama bilgilerini girin. Avans veya Teminat ise belirtin. Kaydet düğmesini tıklayın.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son hareketi CCI olarak kayıt edilmiş(muhasebeleştirilmiş) bir alınan çek ile KRS/DIG/CPO hareket girişleri yapılabilir. exp_collapse

CIC-İcraya Verildi : Alınan Çekin icra işlemleri için Diğer Cari Kodu yada Adını seçin. Tarih, Valör Tarihi, Açıklama girin. Avans olup olmadığını belirtin.Kaydet düğmesini tıklayın.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son hareketi CIC olarak kayıt edilmiş(muhasebeleştirilmiş) bir alınan çek ile KYP/DIG/CPO hareket girişleri yapılabilir. exp_collapse

DIG-Diğer Hareket : Alınan Çekin Diğer Hareket kaydı için tarih ve açıklama girin. Kaydet düğmesini tıklayın.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son hareketi DIG olarak kayıt edilmiş(muhasebeleştirilmiş) bir alınan çek için yeni hareket girişi yapılamaz. exp_collapse

KYP-Kayıp : Alınan Çekin Kayıp kaydı için tarih ve açıklama girin. Kaydet düğmesini tıklayın.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son hareketi KYP olarak kayıt edilmiş(muhasebeleştirilmiş) bir alınan çek için yeni hareket girişi yapılamaz. exp_collapse

KTR-Kasa Transferi : Transferi yapılacak olan S/Ç Kasa Kodu veya Adı Tarih,  Valör Tarihi,  Açıklama bilgilerini girin. Kaydet düğmesini tıklayın.  Eğer çekin oluşturulduğu kasa seçilirse hata verir ve başka kasa seçmeniz için sizi uyarır. exp_collapse

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son hareketi KTR olarak kayıt edilmiş(muhasebeleştirilmiş) bir alınan çek ile KTE/CIE/BTA/BTV/CCI/CIC/DIG/KYP/KTR/KRS/KIT hareket girişleri yapılabilir.

exp_collapse

KRS-Karşılıksız : Masrafsız ise Masrafsız kutusunu işaretleyin. Masraflı ise Protesto Masraf Tutarı müşteri tarafından ödenecekse; Evet yada Hayır kutusunu işaretleyin. Müşteri tarafından ödenmeyecekse; Ödeme Yerini seçin.Ödeme bilgilerine göre listelenen Kod veya Addan seçim yapın. Masraf tutarını girin. Dövizli işlem yapmak için döviz düğmesini tıklayıp açılan alandan seçiminizi yapın. Tarih, Valör Tarihi, Açıklama alanlarını girin. Kaydet düğmesine tıklayın.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son hareketi KRS olarak kayıt edilmiş(muhasebeleştirilmiş) bir alınan çek ile KIT/KTR/KYP/DIG/CIC/CIE/CPO hareket girişleri yapılabilir.

exp_collapse

KIT-Kısmi Tahsilat: Alınan Çekin Kısmi Tahsilat işlemi için Tarih, Valör Tarihi, Açıklama bilgilerini girin. Kaydet düğmesini tıklayın.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son hareketi KIT olarak kayıt edilmiş bir alınan çek ile muhasebeleştime işlemi yapılmaz. Ayrıca Yeni Hareket girişi olarakta sadece CİE(Çek İade Edildi) işlemi yapılabilir. exp_collapse

Yapılan Yeni Hareket işlemlerinde hareketlere dönem bazında uygulanacak faiz varsa, Faiz sekmesine tıklayarak faiz bilgilerini girilir. Notlar, Ek Alanlar, Ole Nesnesi Bağla,  Diğer,  İşaretler,  Kullanıcı Tanımlı alan bilgileri girilir. Gerekli bilgiler girildikten sonra işlemi kaydettiğimizde çekin durum bilgisi değiştirilir.

A_caution_128

Alınan Çekin durum bilgisi değişikliği yapıldığında Yeni hareket düğmesi pasifleşir ve Son Hareketi iptal  yada muhasebeleştirilme işlemi yapılmadan bir diğer durum değişikliği yapılamaz. exp_collapse

 

 

tog_minusAlınan Çek Girişi Nasıl Yapılır?

1)

Alınan Çek girişi yapmak için Likom Gusto ERP Yazılımı'nın menü çubuğunda F.Tahsilat>Tahsilatlar>Alınan Çek ikonuna tıklayın.

2)

Seri alanında seri seçimi yapın.  Yeni düğmesine tıklayın.

3)

Çek numarasını klavye yardımıyla yazın.

4)

Alınış Tarihi alanına, çekin alınış tarihini, klavye yardımıyla yazın ya da bu alandaki açılan takvimden seçin.

5)

Valör Tarihi alanına, çekin valör tarihini, klavye yardımıyla yazın ya da bu alandaki açılan takvimden seçin.

6)

Vade Tarihi alanına, çekin vade tarihini, klavye yardımıyla yazın ya da bu alandaki açılan takvimden seçin.

7)

SÇ Kasa Kodu alanında, alınan çekin kaydının yapılacağı kasa kodunu seçin. Aynı seçim işlemini SÇ Kasa Adı alanından da yapabilirsiniz. Hangi alandan seçim yaparsanız, diğer alanı program otomatik olarak doldurur.

8)

Teminat Türü alanında seçim yapın.

9)

Borçlu Türü alanından Cari/Diğer Cari/Personel seçin. Bu alanda yapılan Cari/Diğer Cari/Personel seçimine göre alacaklı girişi yapılan alandaki açılan kutularda hesapların  kartları seçilebilir olarak listelenir.

10)

Borçlu Kodu alanında, alınan çekin kaydının yapılacağı borçlu kodunu seçin. Aynı seçim işlemini Borçlu Adı alanından da yapabilirsiniz. Hangi alandan seçim yaparsanız, diğer alanı program otomatik olarak doldurur.

11)

Girişi yapılan çek cirolu bir çekse, Düzenleyen alanında klavye yardımıyla çeki düzenleyene ait bilgi girişi yapın. Çeki düzenleyenin vergi dairesi ve vergi numarası bilgilerini de Vergi Dairesi ve Vergi No alanlarına yazın.

12)

Alınan çekin tutarını, klavye yardımıyla yazınız ya da bu alandaki hesap makinesini kullanarak tutar girişi yapın. Doğrudan döviz üzerinden tutar girilmek isteniyorsa, bu maddeyi atlayarak 13. maddeye geçiniz.

13)

Hareket döviz üzerinden takip edilmek isteniyorsa, Döviz düğmesine tıklayarak, açılan iletişim kutusundan, döviz bilgilerini giriniz.

14)

Alınan çek avans ise Avans kutusunu işaretleyin.

15)

Alınan çekin Banka Şubesi Kodu'nu klavye yardımıyla yazın ya da açılan kutuda listelenen tanımlı şubelerden seçin. Tanımlı banka şubeleri yoksa Şube Tanımları düğmesine tıklayarak, banka şube tanımlarını yapınız.  Bkz. Banka Şube Tanımları Nasıl Yapılır?

16)

Alınan çekin banka hesap numarasını klavye yardımıyla yazın.

17)

Alınan çekin açıklamasını klavye yardımıyla yazın.

18)

Son Durum alanında Alınan Çekin son hareketi ile ilgili açıklama izlenir.

19)

Yeni Hareket düğmesini tıklayıp Alınan Çekin son durumunu gösteren hareket girişini seçin.

20)

Alınan Çekin hareketini izlemek için Hareket sekmesini tıklayın.

21)

Harekete dönem bazında uygulanacak faiz varsa, Faiz sekmesine tıklayarak faiz bilgilerini girin.

22)

Harekete ait Notlar, Ek Alanlar vb. bilgileri ilgili sekmelerden girin.

23)

Kaydet düğmesine tıklayın.

24)

Alınan Çek penceresinden çıkabilirsiniz.

25)

Hareketi hemen muhasebeye kaydetmek istiyorsanız "Hareket muhasebeye kaydedilsin mi?" sorgulamasında Evet düğmesine tıklayın. Ekrana açılan Muhasebe Kayıt diyalog kutusundan muhasebe kaydı işlemlerini seçiniz. Eğer muhasebe kayıt işlemini daha sonra yapmak istiyorsanız, bu sorgulamada Hayır düğmesine tıklayın.