Alınan Teminatlar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri > Teminatlar >

Alınan Teminatlar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Alınan Teminatlar; Teminat Seneti, Teminat Çeki ve Teminat Mektubu olmak üzere üçe ayrılır.  Alınan Teminatlar'a Likom Gusto ERP’de Finans Ödeme – Finans Tahsilat modüllerinde, Teminatlar menüsünde 'Alınan' simgesine tıklandığında ulaşılır.

Finans Ödeme(F.ödeme) menüsünden:exp_collapse

Finans Tahsilat(F.Tahsilat) menüsünden:exp_collapse

 

Alınan Teminat Senedi: Teminat senedi ticari kuruluşların kullanabilecekleri krediye karşılık olarak bankalarda bulundurdukları müşterilerden alınan müşteri senetleridir. Alınan ikonundan Teminat Seneti seçimi yapıldığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan Alacak Senedi ekranı açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Alınan Teminat Çeki: Alınan Teminat Çeki ticari kuruluşların kullanabilecekleri krediye karşılık olarak bankalarda bulundurdukları müşterilerden alınan müşteri çekleridir.Alınan ikonundan Teminat Çeki seçimi yapıldığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan Alacak Çek ekranı açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Alınan Teminat Mektubu: Teminat mektubu bir kimsenin belirli bir işi yapabileceğine ilişkin, bankalarca müşteriye verilen müşterinin de firmaya verdiği para güvencesini içeren belgedir. Alınan ikonundan Teminat Mektubu seçimi yapıldığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan Alacak Mektubu ekranı açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Alınan Teminatlar, Teminat Mektubu üzerinden anlatılacaktır.

 

tog_minusAlınan Teminat Mektubu Ekran Özellikleri

No: Alınan Teminat Mektubunun numarasının yazıldığı alandır. Şayet daha önce kaydedilmiş olan bir Alınan Teminat Mektubu açılmak istenirse No alanına açılmak istenen Alınan Teminat Mektubu'nun numarası yazılır ve “Aç” düğmesine tıklanır.

Tür: Alınan Teminat Mektubu’nun tür seçiminin yapıldığı bölümdür. Geçici, Kesin ve Avans olmak üzere 3 çeşit Alınan Teminat Mektubu seçimi vardır.

Limit: Alınan Teminat Mektubu’nun limit seçiminin yapıldığı bölümdür. Limit İçi ve Limit Dışı olmak üzere 2 çeşit limit seçimi vardır.

Mektup Tarihi: Alınan Teminat Mektubu tarihinin girildiği alandır.

Vade Tarihi: Alınan Teminat Mektubu'nun vade tarihinin girildiği alandır.

Ref. No: Alınan Teminat Mektubu'nun referans numarasının girildiği alandır. “Ara” düğmesine tıklanarak referans numarasına göre Alınan Teminat Mektubu araması yapılabilir.

ÇS Kasa Kodu: Alınan Teminat Mektubu’nun ÇS Kasa Kodunun girildiği alandır.

ÇS Kasa Adı: Alınan Teminat Mektubu’nun ÇS Kasa Adının girildiği alandır.

Alacaklı Türü: Alınan Teminat Mektubu’nun Alacaklı türü seçimi yapılır. Alacaklının Türü Cari yada Diğer Cari olarak 2 çeşittir.

Alacaklı Kodu: Alacaklı Türü alanında yapılan seçime göre bu alanda alacaklı kodları listelenecektir. Alınan Teminat Mektubu alacaklı kodu burada listelenen kodlardan seçilir.

Alacaklı Adı: Alacaklı Türü alanında yapılan seçime göre bu alanda alacaklı adları listelenecektir. Alınan Teminat Mektubu alacaklı adı burada listelenen adlardan seçilir.

Banka Şube Kodu: Alınan Teminat Mektubu’nun verildiği banka şubesi kodunun seçildiği alandır.

Banka Şube Adı: Alınan Teminat Mektubu’nun verildiği banka şubesi adının seçildiği alandır.

Banka Adı: Alınan Teminat Mektubu’nun verildiği bankanın adının yazıldığı alandır.

Tutar: Alınan Teminat Mektubu tutarının girildiği alandır.

Döviz: Yapılan hareket dövizli bir hareketse ya da döviz üzerinden takip edilmek isteniyorsa “Döviz” düğmesine tıklanarak, dövize ilişkin bilgiler girilmelidir.

Döviz Tutarı: Döviz düğmesine tıklanarak hareket için döviz tanımlaması yapıldıktan sonra bu alana döviz tutarı yansıyacaktır.

Açıklama: Alınan Teminat Mektubu’na ait açıklamaların girilebileceği alandır.

Teslim Alan: Bu alanda İnsan Kaynakları Personel kartlarında tanımlanmış olan personeller listelenecektir. Alınan Teminat Mektubu'nu teslim alan personel listeden seçilecektir.

Teslim Eden: Alınan Teminat Mektubunu teslim eden kişinin veya kurumun bilgilerinin yazıldığı alandır.

Gusto’nun AlınanTeminat Mektubu penceresinin ilk sekmesi olan “Genel” sekmesinden yapılan hareketin muhasebe entegrasyonu kurulabilir. Böylece Alınan Teminat Mektubu penceresinden, ilgili hareketin yevmiye fişi oluşturulabilir. Bunun yapılabilmesi için, Alınan Teminat Mektubu'nun tüm alanlarının bilgi girişi sonrası “Muhasebe” butonuna tıklanmalıdır. Bu butona tıklandığında ekrana Muhasebeye Kayıt penceresi açılır.

muhasebekaydıatm

Bu pencerenin amacı, kullanıcıya yapılan hareket için yeni fiş oluşturması ya da daha önce oluşturulan herhangi bir fişe ekleme yapabilmesi için alternatif sağlamaktır. Eğer yapılan hareket yeni bir fişte gösterilmek isteniyorsa, “Yeni Bir Yevmiye Fişi Oluştur” düğmesine tıklanmalıdır. Bundan sonra program yeni fişi oluşturarak, yevmiye fişini ekrana getirir.Yapılan hareket daha önce oluşturulan bir yevmiye fişine eklenmek isteniyorsa, bu durumda Tüm İşlemleri Seçilecek Bir Yevmiye Fişine Ekle düğmesine tıklanarak, daha önce kaydedilen fiş seçilmelidir. Bundan sonra program, yapılan hareketi daha önce oluşturulan fiş üzerine ekleyerek, yevmiye fişini ekrana getirir.

 

A_caution_128

Daha önce oluşturulan bir fiş üzerine eklenen harekete ait yevmiye fişi ekrana geldiğinde, fişin Eklenen sekmesi aktif halde olur ve eski fişe ait satırlar görünmez. Eski ve yeni oluşturulan satırların görülebilmesi için, ilgili yevmiye fişinde Tümü sekmesine tıklanmalıdır.

 

Alınan Teminat Mektubu sekmesinin alt bölümünde bulunan “Kaydet” düğmesi, içinde bulunulan alınan teminat mektubunun programa kaydedilerek, Alınan Teminat Mektubu penceresinden çıkılmasını sağlar.

Alınan Teminat Mektubu sekmesinin alt bölümünde bulunan “Kapat” düğmesi, içinde bulunulan alınan teminat mektubunun programa kaydı yapılmadan, Alınan Teminat Mektubu  penceresinden çıkmayı sağlar.

Alınan Teminat Mektubu sekmesinin alt bölümünde bulunan “Sil” düğmesi, yapılan hareketin silinmesi amacıyla kullanılır. Ancak yevmiye fişi kaydı yapılan bir hareketin silinmesi, yevmiye fiş kaydını etkilemez. Bu çeke Alınan Teminat Mektubu 'na bağlı yevmiye fişi kullanıcı tarafından silinmelidir.

 

tog_minusAlınan Teminat Mektubu Girişi Nasıl Yapılır?

Carilerden alınan teminat mektupları Alınan Teminat Mektubu belgesinden girilerek kayıt altına alınır.

Yeni bir teminat mektubu girmek için;

1.

Teminat mektubu belgesinde bulunan alanlar doldurulduktan sonra "Kaydet" tuşuna basılır. Teminat mektubu kaydedildiğinde ilgili carinin hesabına teminat mektubunda belirtilen tutar kadar alacak kaydı işlenir.

2.

Teminat mektubunu iade etmek için iade tarihi doldurulduktan sonra "İade Et" tuşuna basılır. İade işlemi sonucunda carinin hesabına teminat mektubu  kadar borç kaydı işlenir. İade edilme durumunu iptal etmek içinse "Geri Al" tuşuna basılır.

 

A_caution_128

Kaydedilen teminat mektubu tutarı carinin toplam bakiyesinin hesaplanmasında ve cari risk hesaplamasında dikkate alınmaz.