Banka Borç Havale Dekontu

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri > Banka Havale Hareketleri >

Banka Borç Havale Dekontu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Banka Borç Havale (Cari): Carinin bankaya yaptığı ödeme hareketinin programa kaydedilebileceği bölümdür. Likom Gusto ERP Yazılımında Banka Borç Havale işlemine Finans Tahsilât modülü altında Tahsilatlar menüsünde bulunan Gelen Havale  ikonuna tıklanarak ulaşılır. exp_collapse

Gelen Havale  ikonuna tıkaldığında Banka Havale Borç ekranına ulaşılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusBanka Havale Borç Ekran Özellikleri

Seri : Gelen Havale hareketinin belge serisi bu alandan seçilir. Bu alanda bulunan tuşa basıldığında havale alma hareketi için tanımlanmış olan seriler listelenir. Bu listeden ilgili serinin seçimi yapılır. Gelen Havale hareketine ait birden fazla seri tanımı yapılarak kullanılabilir. Tanımlanan her serinin numarası birbirinden bağımsız  olarak takip edilir.

No : Hareketinin belge numarası bu alandan girilir. Bu alanda yeni düğmesine basılarak seçilmiş olan serinin en son numarası getirilebilir. İstendiğinde elle de numara verilebilir.Bu alandaki numara her seri için ayrı ayrı takip edilir. Bir seri için aynı numara birden fazla kullanılamaz.

Belge Tarihi : Belgenin tarihi bu alandan girilir. Bu alanda direk tarih girişi yapılabileceği gibi, bu alanda bulunan tuşa basıldığında

açılan takvim penceresinden de tarih seçimi yapılabilir.

Valör Tarihi : Belgenin valör tarihi bu alandan girilir. Bu alanda direk tarih girişi yapılabileceği gibi, bu alanda bulunan tuşa basıldığında

açılan takvim penceresinden de tarih seçimi yapılabilir.

Cari Kodu : Havaleyi gönderen carinin  kodu bu alanda seçilir. Bu alandaki düğmeye basılarak ulaşılan cari kartı arama penceresinden

ilgili  carinin kodu seçilebilir. Eğer cari kodu biliniyor ise bu alana direk cari kodu girişi de yapılabilir.

Banka Kodu : Para girişinin yapılacağı  banka hesabının kodu bu alanda seçilir. Bu alandaki düğmeye basılarak ulaşılan banka hesap arama

penceresinden ilgili banka hesabının kodu seçilebilir. Eğer banka hesap kodu biliniyor ise bu alana direk hesap kodu girişi de yapılabilir.

Tutar : Alınan havalenin tutarı bu alana girilir.

Döviz Tutarı : Alınan havele döviz cinsinden ise, döviz tutarı bu  bu alandan girilir. Bu alanın yanında bulunan "Döviz" tuşuna  basıldığında, döviz griişinin  yapılacağı pencereye ulaşılır.

İşleyen  : Belgeyi düzenleyen personelin seçimi bu alandan yapılır. Bu alandaki tuşa basıldığında firma personellerinin listelendiği pencereye ulaşılır.  Bu pencerede ilgili personelin seçimi yapılır.

Açıklama : Bu alana hareket ile açıklama girilebilir. Bu alanda girilen aynı tür açılamaları  her hareket girişi sırasında

yeniden yazmak yerine, Tanımlar/Açıklamalar/Modüller alanından tanımlanarak, hareket sırasında seçilebilir.

 

tog_minusGelen Havale Girişi Nasıl Yapılır?

1)

Gelen Havale girişi yapmak için menü çubuğunda  Finans Tahsilat(F. Tahsilat)  modülü altında Tahsilatlar menüsünde Gelen Havale seçeneğine tıklayın.

2)

Seri alanında seri seçimi yapın.

3)

Yeni düğmesine tıklayın.

4)

Program tarafından otomatik olarak gelen tarih bilgisinde değişiklik yapmak istiyorsanız, Tarih alanında seçim yapın.

5)

Program tarafından otomatik olarak gelen valör tarihi bilgisinde değişiklik yapmak istiyorsanız, Valör Tarihi alanında seçim yapın. Hareket penceresinin sol tarafında yeralan Banka Kodu veya Adı alanında seçim yapın.

6)

Hareket penceresinin sağ tarafında yeralan Cari Kodu veya Adı alanında seçim yapın.

7)

Tutar alanına, klavye yardımıyla ya da bu alandaki hesap makinesi yardımıyla tutar girişi yapın. Eğer içinde bulunulan satıra ait tutar, doğrudan döviz üzerinden girilmek isteniyorsa, bu maddeyi atlayarak 9. maddeye geçiniz.

8)

Hareket döviz üzerinden takip edilmek isteniyorsa, Döviz düğmesine tıklayarak, açılan iletişim kutusundan, döviz bilgilerini girin.

9)

Açıklama, İşleyen alanlarında açılan kutudan seçim yapın.

10)

Teminat, Avans kutucuklarından ilgili olanı seçin.

11)

Açıklama alanında ilgili harekete ait açıklamayı klavye yardımıyla yazınız ya da açılan kutuda listelenen tanımlı açıklamalardan seçim yapın.

12)

Harekete dönem bazında uygulanacak faiz varsa, Faiz sekmesine tıklayarak faiz bilgilerini girin.

13)

Harekete ait Notlar, Ek Alanlar vb. bilgileri ilgili sekmelerden girin.

14)

Kaydet düğmesine tıklayın.

15)

Hareketin Gelir/Gider Hareketi ile ilişkilendirilmesini,G/G Hrk düğmesine tıklayarak ekrana açılan Gelir/Gider Hareketleri penceresinden yapın.

16)

Havale Alma hareket penceresinden çıkabilirsiniz.

17)

Hareketi hemen muhasebeye kaydetmek istiyorsanız "Hareket muhasebeye kaydedilsin mi?" sorgulamasında Evet düğmesine tıklayın. Ekrana açılan Muhasebe Kayıt diyalog kutusundan muhasebe kaydı işlemlerini seçiniz. Eğer muhasebe kayıt işlemini daha sonra yapmak istiyorsanız, bu sorgulamada Hayır düğmesine tıklayın.