Banka Faiz Gelirleri Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Listeler > Beklenen Banka Ödemeleri Listeleri >

Banka Faiz Gelirleri Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Likom Gusto ERP Yazılımında Banka Faiz Gelirleri Listesi ekranına ulaşmak için F.Ödeme veya F.Tahsilat modüllerinden Listeler bölümünden Beklenen Banka Ödemeleri içinde Banka Faiz Gelirleri Listesine ulaşılır.

 

exp_collapse

 

Açılan ekran aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusListe Satırları

banka11

 

Ödeme Tarihi: Kredinin o aya ait faiz ve vergi ödemesinin yapılması gereken tarihidir.

Banka Kodu: Kredi çekilen bankanın Likom Gusto ERP Yazılımındaki kodudur.

Banka Adı: Kredi çekilen bankanın koduna karşılık gelen ismidir.

Faiz Ödemesi: Ödeme tarihinde Bankaya yapılması gereken faiz ödemesidir.

GV Kesintisi: Ödenmesi gereken Gelir Vergisi Kesintisi alanıdır.

SSDF: Ödenmesi gereken Savunma sanayii destekleme fonudur.

Net Faiz: Bankanın eline geçicek olan net faizin gösterildiği alandır.

Özel İşlem Vergisi: Kredi işlemi sırasında özel işlem vergisi var ise gösterildiği alandır.

Gerçekleşen: Bütün satırlar için hemen üzerindeki ödemenin gerçekleşen bölümüdür.

 

tog_minusArama Kriterleri

banka3

 

Tarih: Listeler ekranında sıralanması istenen ödemelerin tarih aralığının seçildiği alandır. İlk kutu başlangıç ikinci kutu bitiş tarihidir. Aynı zamanda hemen yanlarındaki sürgülü çubukla tarih ve dönem ayarlaması yapılabilir.

Banka Kodu: Listelenmesi istenen kredilerin türü tek bir banka olması isteniyorsa Banka Kodu o banka olarak seçilebilir.

Banka Adı: Banka kodunun seçiminden sonra otomatik olarak gelir. Listelenmesi istenen kredilerin tek bir bankadan olması isteniyorsa seçilmelidir.

Yenile: Arama kriterlerine göre listenin yenilenmesini sağlar.