Banka Hesabı İzleme

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Listeler > Hesap İzleme Ekranları >

Banka Hesabı İzleme

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Banka Hesabı İzleme işlemi için F.Ödeme/F.Tahsilat modüllerinden Listeler alanında bulunan Hesap İzleme simgesine tıklanarak Banka Hesabı İzleme seçeneğine ulaşılır.

exp_collapse

Seçim yapıldığında Banka Hesabı İzleme ekranı görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusBanka Hesabı İzleme Ekranı

Banka Hesabı İzleme ekranı Başlık Alanı(Banka,Devreden), Satır Alanı, Arama Kriterleri ve Genel işlemler(düğmeler) olarak anlatılacaktır.

 

tog_minus_sev2Başlık Alanı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Banka Alanı

Bu alanda izlenilecek olan Banka seçimi yapılır. Seçim alanında iki seçenek" Tek Hesap, Hesap Aralık" mevcuttur. Tek Hesap seçimi yapıldığında, kullanıcıdan Bankanın Kodu, Adı bilgisi istenir. Kodu seçimi yapıldığında Adı, Adı seçimi yapıldığında kodu alana otomatik olarak doldurulur.

clip0282BankaHesapİzlemeBS

 

Eğer seçim alanında Hesap Aralık seçilirse Adı-Kodu alanları seçilmez hale gelir ve yeni bir ekran görüntülenir. exp_collapse

Bu ekranda hangi Bankaların izleneceği belirlendikten sonra Tamam(OK) düğmesine tıklanılırsa, seçilen Bankaların hareketleri listelenir. Ayrıca Tek Hesap seçili iken >> ve << düğmeleri ile bir sonraki  veya bir önceki Bankaya geçilerek, Bankaya ait hareketler izlenebilir.

Devreden Alanı

clip0225

Listelemesi yapılan Bankanın borç alacak hareketleri bilgilerini gösterir. Eşittir ikonuna tıklanıldığında Devreden Hareketler bilgisi görüntülenir.

clip0225hareketlerbilg

 

tog_minus_sev2Satır Alanı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Bankaya ait hareketlerin listelendiği alandır.

clip0282BankaHesapSatıralanı

Yukarıda da görüldiği gibi hareketlere ait Tarih, Hareket Türü, Hesap Kodu, Açıklama, Borç-Alacak Tutarı, Bakiye gibi bilgileri gösterir. Ayrıca hareketlerden incelenmek istenilen olursa, hareketin yer aldığı satır üzerinde çift tıklanarak, yada satır seçili iken Hareketi Düzelt denilerek hareket ekranına gidilebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Satır alanı altında ise listelemesi yapılan Banka ya da Bankaların belirlenen zaman aralığında ki borç toplamı, alacak toplamı gibi genel bakiye bilgileri bulunmaktadır.

 

clip0282bankaharekertlerbakiye

 

tog_minus_sev2Arama Kriterleri Alanı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tarih: Seçilen Banka yada Bankalara ait hareketlerin belirli bir zamanda gerçekleşmiş olanlarının listelenmesi isteniliyorsa bu alandan faydalanılır.  Başlangıç ve Bitiş tarihleri seçim kontrolü yardımıyla takvimden seçilebilir, yada kaydırma çubuğu ile aralık ayarlanabilir. Ya da düğme yardımı ile 1 hafta, 1 ay, tüm dönem seçimlerinden istenilen seçilebilir.

clip0274tarihh

 

Tutar: Hareketlerin tutar türüne göre listelenmesi isteniyorsa bu alandan faydalanılır. Tutar türü(Yerel Para Birimi, Hareket Dövizi, Sistem Dövizi,Hesap Dövizi) belirlenir ve en az ve en fazla olarak miktar aralığı belirlenir ve listeleme buna göre gerçekleştirilir.

clip0274

 

Gelir/Gider Hareketlerini Göster: Bankaya ait Gelir/Gider Hareketlerinin gösterilmesi isteniliyorsa seçilir.

clip0284

 

A_info_128

 

Arama kriterleri alanında yapılan değişikleri listelemede, yani satır alanında görmek için Yenile düğmesine tıklanmalıdır.

 

 

Diğer Kriterler: Diğer Kriteler düğmesine tıklandığında Diğer Kriterler ekranı görüntülenir. Tarih, tutar alanlarına göre yapılan listeleme haricinde Satır alanında listelenen hareketlerde yeni kriterler belirlemek için bu ekrandan faydalanılır. Listelemeye, Dahili/Hariç alanı yardımıyla filtreleme yada ekleme yapılabilinir. Tamam denildiğinde hareket izleme ekranına dönülür.

clip0282diğerKriterlerek

 

tog_minus_sev2Genel İşlemler Alanı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Listelenen  hareketler ile ilgili işlemler buradan gerçekleştirlir.

clip0282

Yeni Borç Hareketi: Yeni Borç Hareketi butonuna tıklandığında borç hareketi olarak kayıt edilebilcek 8 seçenek sıralanır, bunlar içerisinden yapılmak istenilen seçilir.

clip0283bankaYeniBorçHar

 

Yeni Alacak Hareketi: Yeni Alacak Hareketi düğmesine tıklandığında alacak hareketi olacak şekilde 9 ayrı işlem girişi yapılabilir. Seçilen işlem ekranı görüntülenir ve buradan yeni kayıt hareketi gerçekleştirilir.

clip0283bankaYeniAlacakHar

 

B/A Eşleme: B/A Eşleme düğmesine tıklandığında borç alacak eşleme ekranı görüntülenir. Zaman aralığını belirlenip Yenile düğmesine tıklandığında Bankaya ait borç ve alacak hareketleri listelenir.

Seçili Hareketleri Eşle diyerek eşleme işlemi gerçekleştirilir. Eğer Vadesiz Mevduat Hesabı ise sistem eşleme yapılamacağına dair uyarı verir.

clip0283

 

Hareket Düzelt: Hareket Düzelt düğmesine tıklandığında seçili satırda ki işlem ekrana gelir ve hareket üzerinde istenilen değişiklik yapılabilir.

 

Ek Bilgiler: Ek Bilgiler düğmesine tıklandığında Hareket Ek Bilgileri ekranı görüntülenir. Harekete  ait bilgiler buradan izlenebilir.

 

Gönder: Gönder düğmesine tıklandığında Elektronik Posta, Panoya Kopyala ve Banka Hareket Listesinin Raporlanması seçenekleri gelir. Yapılmak istenen belirlenerek işleme devam edilir.

bankahareketlistesiGönderBut

 

Kapat: Banka Hesabı izleme ekranı kapatılır.