Banka Kartları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Kartları >

Banka Kartları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Tanımlı firmanın çalışılmakta olan döneminde, takip edilmek istenen tüm Bankalara ait bilgiler, Kartlar menüsünün Bankalar bölümünden tanımlanabilir. Bankalar bölümünden, her banka için bir kart, gerekirse alt kartlar açılabilir.

Banka Kartlarına Finans Ödeme- Finans Tahsilat > Kartlar > Banka ikonuna tıklanarak ulaşılır.

exp_collapse

Banka ikonuna tıkladıktan sonra Banka Kartlar penceresi açılacaktır. F.Ödeme/F.Tahsilat modüllerinden Bankalar kartı açıldığında Kart işlemleri Sekmesi açılır. Kart işlemleri sekmesinde Ekleme/Silme, Gezinme, Diğer İşlemler alt menüleri bulunmaktadır. Burada bulunan ikonlar ve isimleri ve yaptıkları işlemler Kart Yapılarına Genel Bakış başlığı altında anlatılmaktadır. F.Ödeme/F.Tahsilat  için Diğer İşlemler Alanı  aşağıda açıklanacaktır.

Banka Kartları genel özelliklerini incelemek için kartın üzerine gelinerek çift tıklanır yada Kart işlemleri sekmesinden Özellikler ikonuna tıklanılır yada sağ klick yapılarak Özellikler seçilir.

 

tog_minusF.Ödeme/F.Tahsilat Bankalar Ekranı Genel Özellikleri

Bu pencereden daha önce tanımlanmış olan banka kartları izlenebileceği gibi yeni banka kartı tanımlama işlemi de yapılmaktadır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Tanımlı bankaların, dönem içindeki durumları aylar itibariyle, özet olarak banka kartlarından izlenebilir.

tog_minus_sev2Genel Sekmesi

Banka kartlarının Genel sekmesi, diğer kart tanımlamalarında olduğu gibi ilgili bankaya ait genel tanımlamaları içerir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Banka kartının genel sekmesindeki bilgi alanları 9 ana gruptan oluşur.

 

Üst Banka: Bilgi amaçlı olan bu alan seçilemez olarak görüntülenir ve 2 bölüme ayrılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Kodu: Tanımlanan banka kartı herhangi bir üst karta bağlı bir alt kartsa, bağlı olduğu üst banka kartının kodu bu alanda görüntülenir ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez.

Adı: Tanımlanan banka kartı herhangi bir üst karta bağlı bir alt kartsa, bağlı olduğu üst banka kartının adı bu alanda görüntülenir ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez.

 

Banka: Tanımlanan banka kartına ait kod ve adın girileceği bu alan 2 bölümden oluşur.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Kodu: Tanımlanan banka kartına verilecek kod bu alanda tanımlanır. İlgili kırınım altına açılan kart için sistem otomatik olarak sıra numarası verecektir.

Adı: Tanımlanan banka kartına verilecek ad bu alanda tanımlanır.

 

Hesap Türü: Tanımlanan bankanın hesap türü bu alandaki açılan kutudan seçilmelidir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Hesap Türleri;

Mevduat, bir gerçek veya tüzel kişinin sahip olduğu hazır bir satın alma gücünün kullanılmayarak vadeli veya vadesiz olarak bankaya bırakılmasıdır. Türkiye' de sadece ticaret bankaları mevduat toplamaya yetkilidir. Bankalar Kanununa göre, yazılı ya da sözlü olarak veya bir ivaz karşılığında istenildiğinde ya da belirli bir vadede iade edilmek üzere para kabulü mevduat sayılır.

Vadesiz Mevduat

 İstenildiği anda geri çekebilmek amacı ile açılmış hesaplardır.

Vadeli Mevduat

Belirli bir süre sonunda geri çekilmek şartıyla açılmış, bir günden daha uzun vadeli mevduat hesaplarıdır. Vadeli mevduat süreleri TC Merkez Bankasınca belirlenmektedir. Bankalarca 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli mevduat hesabı açılabilir.

Nakit Kredi

  Bankaların müşterilerine ödünç para vermek suretiyle kullandırdıkları kredilerdir. Nakdi kredi kullandırılırken bankalar ilgili komisyon oranına göre komisyon ücreti almanın yanı sıra banka ve müşteri ilişkileri doğrultusunda kendi inisiyatiflerini kullanarak ipotek, çek veya kefalet gibi teminatlar alabilirler.

Gayrinakdi Kredi

  Bir işin yapılmasını, bir malin teslimini veya bir borcun ödenmesini taahhüt eden kimselerin bu taahhütlerini kararlaştırılan koşullara uygun olarak yerine getireceklerini veya borçlandıkları paraları vadelerinde ödeyeceklerini temin etmek üzere, bankaca karşı tarafa hitaben taahhütte bulunulması, garanti verilmesi tarzında kullandırılan kredilerdir.

Repo

  Bireysel ya da kurumsal olmaları fark etmeksizin iki yatırımcıdan biri diğerine sabit getirili ve kısa vadeli bir menkul kıymeti satışının gerçekleştiği , fakat önceden belirtildiği üzre gelecek bir tarihte söz konusu menkul kıymetin tekrar satıcı tarafından satın alınacağının belirtildiği sözleşmelere “repurchase agreement” anlamına gelen “ geri satın alma sözleşmesi” yani Repo denilmektedir.

 

Karşılık Banka: “Hesap Türü” alanında Senet Mukabili Kredi seçimi yapıldığı taktirde kullanıcının bilgi girebileceği bu alan, senet mukabili alınan kredi sonrası artan senetlerin yatırılacağı bankayı seçmek amacıyla kullanılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Kodu: Senet mukabili alınan kredinin, artan senetlerin yatırılacağı banka bu alanda seçilmelidir. Kodu alanında açılan kutu düğmesine tıklanıldığında, daha önceden tanımlanan bankalara ait listeden seçim yapılabilir.

Adı: Karşılık Banka Kodu alanında yapılan banka seçimi sonrası, ilgili bankanın adı bu alana program tarafından yazılır ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez.

Faiz Alacaklandırma Hesapları : " Hesap Türü" alanında Nakit Kredi seçimi yapıldığında tekdirde faiz alacaklandırma hesapları alanları aktif olur. Bu alanlar, kredi kullanımı sonucunda oluşacak dekontlarda, bankaya karşılık çalışacak hesapları seçmek amacıyla kullanılır. Karşılık hesaplarını Diğer Finans hesaplarında tanımlı kartlardan seçer.

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Tarih: Tanımlanan banka ile yapılan son mutabakatın tarihi bu alana girilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Mutabakat Tarihi: Tanımlanan banka ile ilk yapılan mutabakatın tarihi, bu alanda bulunan tarih düğmesine tıklandığında açılan takvimden girilebilir. Kullanıcı istediği taktirde, bu tarihi el ile klavyeden de girebilir.

Döviz: Kartla ilişkilendirilmek istenen döviz tipi, döviz yeri ve dövizli çalışma sırasında oluşan kambiyo kar/zararının muhasebede atılacağı hesaplar, kartların “Döviz” sekmesinden tanımlanabilir.

Banka Hesap Numarası ve IBAN Bilgileri : Tanımlanan banka ile ilgili hesap numarası ve IBAN bilgileri bu alanlara girilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Hesap Numarası : Banka hesap numarası girişi bu alana yapılır.

IBAN : IBAN numarası girişi bu alana yapılır.

 

tog_minus_sev2Yetkili Kişiler Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Banka kartlarının Yetkili Kişiler sekmesinden, ilgili banka ile irtibat kurulduğunda görüşülecek yetkili kişilere ait bilgileri kayıt etmek amacıyla kullanılır. Tanımlanacak Yetkili adı için fare ile ilgili hücreye tıklandıktan sonra, yetkilinin adı girilmelidir. Yetkilinin adı girildikten sonra, görevi, açıklama vb. hücrelere klavyeden "Tab" tuşu ile ya da fare yardımıyla ulaşılarak gerekli bilgiler girilmelidir. Girilen herhangi bir satır silinmek istendiğinde, ilgili satır seçilerek, pencerenin altında görülen " Satır Sil " düğmesine tıklanabilir.

 

tog_minus_sev2Mektup Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Banka ile dönem içinde yapılan yazışmalar bu alanda tanımlanır. Ayrıca, gönderilen mektuplar OLE Nesnesi olarak bağlanarak, daha sonra incelenebilir.

Nesne Etkinleştir :  Herhangi bir satıra bağlanan OLE Nesnesi incelenmek istendiğinde ilgili satır seçilerek, bu düğmeye tıklanmalıdır. Bu durumda program OLE Nesnesini açarak incelenmesine olanak sağlar.

Nesne Değiştir : Herhangi bir satıra bağlanan OLE Nesnesi değiştirilmek istenildiğinde ilgili satır seçilerek, bu düğmeye tıklanmalıdır. Bu durumda program yeni OLE Nesnesinin seçilebilmesine olanak sağlar.

Nesne Bağla : Herhangi bir satıra OLE Nesnesi bağlanmak istendiğinde ilgili satır seçilerek, bu düğmeye tıklanmalıdır. Bu durumda program bağlanmak istenilen OLE Nesnesinin seçilebilmesine olanak sağlar.

Nesne Çöz : Herhangi bir satıra bağlanan OLE Nesnesi kaldırılmak istendiğinde ilgili satır seçilerek, bu düğmeye tıklanmalıdır. Bu durumda program ilgili OLE Nesnesi kaldırır.

 

tog_minus_sev2Durum Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

İlgili bankanın dönem içindeki durumunu aylar itibariyle Toplam Borç, Toplam Alacak, Bakiye Borç ve Bakiye Alacak olarak takip edebilmek amacıyla kullanılır. Raporlama amaçlı olan sekmede, bankanın durumu yerel para birimi, hesap dövizi cinsinden takip edilebilir. Alt kartları olan bir kartın Durum Sekmesine tıklandığında, alt kartlarının toplamları incelenebilir. Alt kartı olmayan bir kartın Durum Sekmesi ise, sadece o carinin durumunu yansıtır.

 

tog_minus_sev2Sözleşmeler Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Burada bulunan tüm alanları ve yaptıkları işlemler Banka Kredileri başlığı altında anlatılmaktadır.

 

tog_minus_sev2Beklenen Ödemeler Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Burada bulunan tüm alanları ve yaptıkları işlemler Banka Kredileri başlığı altında anlatılmaktadır.

 

tog_minus_sev2Ödeme Planı Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Burada bulunan tüm alanları ve yaptıkları işlemler Banka Kredileri başlığı altında anlatılmaktadır.

 

tog_minus_sev2Çek Numaraları Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

İlgili bankadan alınan çek koçanının rapor bağlantısına yapılması amacıyla kullanılır. Verilen çekin yazıcı dökümünün alınabilmesi için Verilen Çek Rapor Bağlantısı Kodu alanında, çekin Raporlar menüsünden tanımlanan dizaynı seçilmelidir.

 

tog_minus_sev2Muhasebe Kodları Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Tanımlanan bankaya dönem içinde yapılan hareketlerin muhasebeleştirilmesi sırasında kullanılacak muhasebe kodları bu sekmeden girilmelidir. Bu sekmedeki alanlar doldurulmadığı taktirde muhasebe entegrasyonu gerçekleştirilemez. Muhasebe kodlarının girişi el ile klavyeden yapılabileceği gibi, Hesap Kodu kolonunda bulunan açılan kutu düğmesine tıklanıldığında, ekrana açılan muhasebe hesap planından da seçilebilir. Hesap Kodu alanında seçilen muhasebe hesap kartına ait isim, Hesap Adı alanına program tarafından yazılır.

 

tog_minus_sev2Devreden Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Bankanın, devir tarihine göre, devreden borç ve alacak değerleri, yerel para birimi, hesap ve sistem dövizleri üzerinden programa kaydetmek amacıyla kullanılır. Alt hesabı olan kartlarda, Devreden sekmesi bulunmaz. Borç / Alacak alanı doldurulduktan sonra, Kaydet düğmesine tıklandığında program ilgili bankaya ait devir giriş hareketini otomatik olarak oluşturur. Bu durumda borç / alacak bölümünde yer alan Hareketi Sil düğmesi seçilebilir olarak görüntülenir. İstenirse bu düğmeye tıklanarak, oluşturulan hareket silinebilir.

A_info_128

 

Banka kartlarında devir, firmada çalışmaya başlanılan ilk dönemde girilebilir. Sonraki dönemlerde banka kartı için devir girişi yapılamaz.

 

 

tog_minusBanka Kartları Nasıl Açılır?

Tanımlı firmanın çalışılmakta olan döneminde, takip edilmek istenilen tüm Bankalara ait bilgiler, Kartlar menüsünün Bankalar bölümünden tanımlanabilir. Bankalar bölümünden, her banka için bir kart, gerekirse alt kartlar açılabilir. Banka Kartları tanımlarının nasıl yapılacağı aşağıda adım adım anlatılmıştır:

 

1)

Banka Kartı tanımı yapmak için menü çubuğunda F.Ödeme / F.Tahsilat > Kartlar > Banka seçeneğine tıklayın.

2)

Açılan pencerede sağ fare yapıp "Hesap Aç..."/"Alt Hesap Aç" seçeneği ile yeni bir Banka Kartı açın.

3)

Banka Kartı'nın Genel Sekmesinde "Üst Banka" alanı seçilemez olarak görüntülenir. Tanımlamak istediğiniz bankanın kodunu ve adını "Banka" alanındaki   Kodu ve Adı alanlarına yazın.

4)

"Hesap Türü" alanındaki açılan kutudan tanımlamakta olduğunuz bankanın hesap türünü seçin.

5)

"Karşılık Banka" tanımı yapmak istiyorsanız, Karşılık Banka Kodu alanındaki açılan kutudan seçim yapın. Karşılık Banka tanımlamak istemiyorsanız bu maddeyi atlayarak bir sonraki maddeye geçiniz.

6)

Hesap Türü alanında yaptığınız seçime göre "Faiz Alacaklandırma Hesapları" alanı seçilebilir olarak görüntülenir.

7)

Tarih "Mutabakat" alanında banka mutabakat tarihini bu alanda açılan takvimden girebilir ya da ilgili tarihi klavyenizi kullanarak yazabilirsiniz.

8)

Tanımlanan banka kartı dövizli çalışacaksa "Döviz Bilgileri" alanında ilgili seçimleri yapın. Dövizsiz çalışan bir banka kartı için bu maddeyi atlayarak bir  sonraki maddeye geçiniz.

9)

Tanımlanan bankanın dövizli olması durumunda oluşan kur farkı hesaplarının izlenmesi için Kambiyo Hesapları  kullanılır.

10)

"Yetkili Kişiler" sekmesi, ilgili banka ile irtibat kurulma durumunda görüşülecek yetkili kişilere ait bilgileri kayıt etmek için tıklayın.

11)

Dönem içinde ilgili bankayla yapılan yazışmalar  "Mektup" sekmesi alanından tanımlanabilir.

12)

İlgili bankanın dönem içindeki durumunu aylar itibariyle  takip etmek isterseniz  "Durum" sekmesini tıklayın.

13)

Banka Kartlarının "Sözleşmeler " sekmesi, tanımlanan bankadan alınan kredileri takip etmek amacıyla kullanılır.

14)

Banka kartında doldurulan sözleşmeler bilgisini tutarsal olarak izlemek için "Beklenen ödemeler "sekmesini tıklayın.

15)

Banka çeklerinin seri ve  numara bilgisini girmek için "Çek numaraları" sekmesini tıklayın.

16)

Banka devir bilgilerinin izlenmesi için "Devreden" sekmesini tıklayın.

17)

Banka kartının muhasebe hesap bağlantısını yapmak için "Muhasebe Kodları" sekmesini tıklayın.

18)

"Banka Şube Tanımları", "Banka Maaş Formatları", "Banka İkramiye Formatları" girişi için banka kartı alanında sağ fare tuşu ile açılan İşlemleri tıklayın.

 

tog_minusDiğer İşlemler Alanı

F.Ödeme/F.Tahsilat  modüllerinde bulunan kartlar menüsünde yer alan Banka ikonu için diğer işlemler alanında gerçekleşen değişiklikler aşağıda ki tabloda gösterilmiştir.

KARTLAR

SEÇİLEN KARTLAR İÇİN

TÜM KARTLAR İÇİN

FİNANS ÖDEME- Banka

FİNANS TAHSİLAT- Banka

Hesap Özeti

Borç Alacak Eşleme

Banka Şube Tanımları

Banka Maaş Formatları

Banka İkramiye Formatları

 

tog_minus_sev2Seçilen Kartlar İçin

HESAP ÖZETİ

F.Ödeme/F.Tahsilat modüllerinden Bankalar ekranında bir hesap seçili iken Seçili Kart İçin ikonunundan Hesap Özeti seçeneğine ulaşılır.exp_collapse

Hesap Özetiseçildiğinde Banka Hesabı İzleme ekranı görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

BORÇ ALACAK EŞLEME

F.Ödeme/F.Tahsilat modüllerinden Bankalar ekranında bir hesap seçili iken Seçili Kart İçin ikonunundan Borç Alacak Eşleme seçeneğine ulaşılır.exp_collapse

Borç Alacak Eşleme seçildiğinde Banka Borç Alacak Eşleme ekranı görüntülenir.

clip0022bankaborçalacakeşleme

 

Eğer seçili hesap Vadesiz Mevduat Hesabı ise Borç Alacak Eşleme işlemi seçildiğinde sistem eşleme yapılamayacağına dair uyarı verir.

clip0022borçalacakeşlemeUyarı

 

 

tog_minusTüm Kartlar İçin

BANKA ŞUBE TANIMLARI

F.Ödeme/F.Tahsilat modüllerinden Bankalar ekranında tüm hesaplar üzerinde bir işlem yapmak için Diğer İşlemler alanında bulunan Tüm Kartlar İçin ikonunundan Banka Şube Tanımları seçeneğine ulaşılır.exp_collapse

Banka Şube Tanımları seçimi yapıldığında Banka Şube Tanımları ekranı görüntülenir. Bu ekrandan ekleme değiştirme gibi işlemler gerçekleştirilebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

BANKA MAAŞ FORMATLARI

F.Ödeme/F.Tahsilat modüllerinden Bankalar  ekranında tüm hesaplar üzerinde bir işlem yapmak için Diğer İşlemler alanında bulunan Tüm Kartlar İçin ikonunundan Banka Maaş Formatları seçeneğine ulaşılır. exp_collapse

Banka Maaş Formatları seçildiğinde Banka Maaş Formatları ekranı görüntülenir. Bu ekrandan var olanlar değiştirebileceği gibi ekleme de yapılabilir. Ekle butonuna tıklanıldığında Banka Şube Kayıt ekranı görüntülenir ve buradan işleme devam edilinir.

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

BANKA İKRAMİYE FORMATLARI

F.Ödeme/F.Tahsilat modüllerinden Bankalar  ekranında tüm hesaplar üzerinde bir işlem yapmak için Diğer İşlemler alanında bulunan Tüm Kartlar İçin ikonunundan Banka İkramiye Formatları seçeneğine ulaşılır.

Banka İkramiye Formatları  seçildiğinde Banka İkramiye Formatları ekranı görüntülenir.Bu ekrandan var olanlar değiştirebileceği gibi ekleme de yapılabilir. Ekle butonuna tıklanıldığında Banka Şube Kayıt ekranı görüntülenir ve buradan işleme devam edilinir.

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.