Banka Maaş Formatları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri > Diğer Finansal Hareketler >

Banka Maaş Formatları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Likom Gusto ERP Yazılımı'nda Banka Maaş Formatları ile işlemi yapmak için Finans Ödeme(F.Ödeme) yada Finans Tahsilat(F.Tahsilat) modüllerinde yer alan Kartlar menüsünde bulunan Banka simgesi ile  ulaşılır.

F.Ödeme ekranından Banka Kartı;exp_collapse

F.Tahsilat ekranından Banka Kartı;exp_collapse

Banka ikonuna tıklanıldığında Bankalar ekranı görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Banka kartları için yapılabilecek işlemlerin bulunduğu Diğer İşlemler Alanında bulunan Tüm Kartlar İçin simgesinden Banka Maaş Formatları seçeneğine ulaşılır.

exp_collapse

 

 

tog_minusBanka Maaş Formatları Ekranı

Banka Maaş Formatları seçimi yapıldığında Banka Maaş Formatları ekranı görüntülenir.exp_collapse

 

A_caution_128

Banka Maaş Formatı içeriğinin yazdırılması için önceden boş bir ‘ .txt ‘ dosyasının açılması gereklidir.

( İlk kez oluşturulacaksa default olark gelen Banka.txt dosyası da kullanılabilinir.)

 

 

Ekle düğmesine basıldığında Banka Şube Kayıt ekranı görüntülenir. Bu ekranda Kodu ve Adı alanları belirlenir. Sonrasında Dosya Adı alanında .txt uzantılı olacak olan belgenin dosya yolu belirlenir. Varsayılan olarak gelenin kabul edilebileceği gibi, daha önceden oluşturulan Boş Metin dosyasının bulunduğu alandan bu  belge seçilerek işleme devam edilir. Alan Ayırma Şekli gibi bilgiler belirlenir. Başlık, Satır, Altlık alanları doldurulur ve Kaydet diyerek şube tanımlama işlemi tamamlanmış olur. Kaydet düğmesine tıkladıktan sonra tekrar  Banka Maaş Formatları ekranına dönülür ve burada tanımlanan şube görüntülenebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

A_caution_128

Başlık, Satır, Altlık bu alanlarda yapılan seçimler dosyaya direk yansır alan ismi olarak görünmezler.( Adı Soyadı alan bilgisi olarak ekrana gelmez personelin adı ve soyadı yazar.) Oluşturulan .txt dosyasında istenilen değişiklikler yapılabilir. Örneğin sütun bilgisi olarak Adı – Soyadı bilgilerini eklemek gibi.

 

 

Değiştir düğmesi daha önceden tanımlanmış banka şubeleri üzerinde değişiklik yapılmak için kullanılır. Değiştirme işlemi yapılacak olan banka şubesi, Banka Kodu alanından seçilir ve Değiştir düğmesiine tıklanır.exp_collapse

Değiştir'e tıklanıldığında Banka Şube Değiştirme ekranı görüntülenir. Şube Kodu alanı değiştirilmez olarak gelirken, diğer bütün alanlarda değişiklik gerçekleştirilebilir. Değişikliklerden sonra Kaydet düğmesine tıklanılır ve Banka Maaş Formatları ekranına dönülür.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Sil düğmesine tıklandığında sistemede tanımlı olan şube silinir. Silme işleminin yapılabilmesi için Banka Kodu alanından silinecek olan şubenin kodunun seçilmiş olması gerekir.

Kapat düğmesine tıklandığında Banka Maaş Formatları ekranı kapatılır.

 

tog_minusOluşturulan Banka Maaş Formatının Kullanımı

Banka Maaş Formatı tanımlama işleminin ne şekilde kullanılacağını anlamak için maaş tahakkuku oluşturarak işleme devam edip, oluşturulan formatta çıktı alınması için;

İnsan Kaynakları-Tahakkuk- Maaş simgesine ulaşılır.exp_collapse

Maaş simgesine tıklandığında gelen Maaş Tahakkuk ekranı görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Maaş Tahakkuk ekranında iken tüm personeli seçin Diğer Kriterler düğmesine tıklanır, ödemenin yapılacağı banka şube seçimi yapılır. ( Şube seçimi yapıldıktan sonra personel listesi – ya da seçilen personellerin listesi – ekrandan silinir. Listeyi tekrar alabilmek için ilgili ekranı kapatıp yeniden açmak gerekir.)

 

Banka Maaş formatı işlemleri için İnsan Kaynakları – Listeler-Tahakkuk - Maaş İzleme ekranını açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Tahakkuk Tarihi , İşyeri ve personel seçimi yapılır.( Ödemesi yapılmış ve ödeme hareketi muhasebeleştirilmiş personel seçimi yapılmasına izin verilmez. Seçim kutusu yerinde personel muhasebe kayıt numarası yer alır.) Diğer Kriterler düğmesi tıklanır. Tahakkuk ekranında belirtilen  ve ödemenin yapılacağı banka seçimi yapılır. Bu seçim yapılmadığı zaman ‘ Banka şubesine göre seçim yapılmalıdır.

Banka bilgileri girildikden sonra Banka Transfer Dosyasını oluşturmak için Dosyaya Aktar düğmesine tıklanır.

clip1165

Açılan ekranda önceden oluşturulmuş olan Banka Maaş Formatı seçimi yapılır. Personel Listesi bilgileri için Önizleme düğmesi tıklanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Panoya Aktar ya da Sakla düğmesi tıklanır. Oluşturulan  .txt dosyasının bulunduğu dizine gidip dosya açılır.

clip1168