Banka Virman

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri > Virman Hareketleri >

Banka Virman

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

İki ayrı banka/banka hesabı arasındaki hareketin programa kaydedilebileceği bölümdür. Likom Gusto ERP Yazılımı'nda, Banka Virman’a F.Ödeme- F.Tahsilât modülleri altında Virmanlar menüsünde bulunan Virman/Dekont ikonuna tıklanarak ulaşılır.

Finans Ödeme(F.Ödeme) menüsünden: exp_collapse

Finans Tahsilat(F.Tahsilat)menüsünden:exp_collapse

Banka Virman ekranında bulunan alanlar Cari Virman ekranında bulunan alanlar ile tek farkla aynıdır. Bu tek fark ise Cari Virman’da alacaklı ve borçlu cari iken, Banka Virman’da borçlu ve alacaklı Banka’dır. Ayrıca bilindiği üzere Likom Gusto ERP Yazılımı'nda, Cari ve Diğer Cari dışında finans hareket detay tanımı yoktur. Bu yüzden Banka Virman ekranında da Hareket Detayı alanı bulunmayacaktır. Bunun dışındaki tüm alanlar Cari Virman ile aynıdır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusBanka Virman

Seri: Yapılan hareketin hangi seriye ait olduğunun belirlenebilmesi için, açılan kutu düğmesine tıklanarak “Seri” seçimi yapılmalıdır. Seri alanında listelenen serilerin tanımlarının daha önce Likom Gusto ERP Yazılımı'nda yapılmış olması gerekir. Likom Gusto ERP Yazılımı'na kaydedilen herhangi bir hareketin düzeltmesi yapılacaksa, seçilecek “Seri”, kaydedilen hareketin serisi ile aynı olmalıdır.

No: Seçilen seride yapılacak hareketin numarası bu alanda “Yeni” düğmesine tıklanarak belirlenir. “Yeni” düğmesine tıklandığında, program “No” alanına, seçilen seriye ait sıradaki numarayı yazar. Daha önce kaydı yapılan bir hareketi açmak için, No alanındaki açılan kutudan hareket numarası seçilerek, Aç düğmesine tıklanmalıdır.

Referans No: İlgili harekete ait referans numarasının girilebileceği bölümdür. Daha önce kaydedilmiş olan bir Alıcı/Satıcı Tediye Makbuzu referans numarası ile aranmak isteniyorsa Ref No. Alanının yanında bulunan “Ara” butonu tıklanır ve aşağıda ekran görüntüsü bulunan referans Numarasına Göre Arama penceresi açılır.

Bu pencerede bulunan “Referans No” alanına aranılan referans numarası yazılır ve “Ara” butonu tıklanır. Satırda ilgili referans numarasına sahip hareket listelenir ve “Seç” butonu tıklanarak  seçim yapılır.      

Tarih: Yapılan hareketin tarihi bu alanda belirlenmelidir. Hareket penceresi ekrana açıldığında “Tarih” alanında sistemin (içinde bulunulan günün) tarihi program tarafından yazılır. Eğer hareket tarihi sistemin tarihinden farklı ise, bu durumda tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden hareket tarihi seçimi yapılmalıdır.

Valör Tarihi: Yapılan hareket valör tarihi bu alanda belirlenmelidir. Hareket penceresi ekrana açıldığında “Valör Tarihi” alanında sistemin (içinde bulunulan günün) tarihi program tarafından yazılır. Tarihi değiştirmek için bu alandaki aşağı ok düğmesine tıklandığında açılan takvimden tarih seçimi yapılabilir.

B. Banka Kodu: Tanımlı banka kartları bu alanda kodlarına göre listelenir. Ödeme yapılan banka kodu bu alanda açılan kutu düğmesine tıklanarak seçilmelidir. Kod seçimi sonrası, ilgili kodun adı B. Banka Adı alanına program tarafından yazılır.

B. Banka Adı: Tanımlı banka kartları bu alanda adlarına göre listelenir. Ödeme yapılan banka adı bu alanda açılan kutu düğmesine tıklanarak seçilmelidir. Ad seçimi sonrası, ilgili adın kodu B. Banka Kodu alanına program tarafından yazılır.

A. Banka Kodu: Tanımlı banka kartları bu alanda kodlarına göre listelenir. Ödeme yapılan banka kodu bu alanda açılan kutu düğmesine tıklanarak seçilmelidir. Kod seçimi sonrası, ilgili kodun adı A. Banka Adı alanına program tarafından yazılır.

A. Banka Adı: Tanımlı banka kartları bu alanda adlarına göre listelenir. Ödeme yapılan banka adı bu alanda açılan kutu düğmesine tıklanarak seçilmelidir. Ad seçimi sonrası, ilgili adın kodu A. Banka Kodu alanına program tarafından yazılır.

Tutar: Bu alana yapılan hareketin tutarı el ile klavyeden yazılabileceği, hesap makinesi düğmesine tıklandığında açılan hesap makinesinden yazılabilir.

Döviz: Yapılan hareket dövizli bir hareketse ya da döviz üzerinden takip edilmek isteniyorsa “Döviz” düğmesine tıklanarak, dövize ilişkin bilgiler girilmelidir. Bu düğmeye tıklanıldığında ekrana “Döviz Cinsi”, “Döviz Yeri” ve “Kur Türü” bilgilerinin girilebileceği pencere açılır. Bu penceredeki alanlarda yapılacak seçimler, her bir alanın yanındaki açılan kutu düğmesine tıklanarak gerçekleştirilebilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Likom Gusto ERP Yazılımı'nda dövizli hareketlerin 1- Dövizden Yerel Paraya, 2- Yerel Paradan Dövize, 3-Serbest olarak takip edilebildiği Yevmiye Fişi bölümünde anlatılmıştır. Aynı çalışma sistemi hareket ekranları için de geçerlidir.

Dövizden Yerel Paraya: Döviz’den TL’ye çevirme şekli kullanılmak istenildiğinde, öncelikle “Döviz” düğmesine tıklanarak döviz bilgileri girilmelidir. Daha sonra “Döviz” düğmesinin sağ tarafında bulunan alana dövizli tutar girişi, el ile klavyeden ya da bu alanda bulunan hesap makinesi düğmesine tıklanarak yapılmalıdır. Tanımlanan dövizin kur değerine göre, girilen döviz tutarı üzerinden TL tutarı, “Tutar” alanına program tarafından yazılır.

Yerel Paradan Dövize: TL’den Döviz’e çevirme şekli kullanılmak istenildiğinde, TL Tutarı girişi sonrası “Döviz” düğmesine tıklanarak döviz bilgileri girilmelidir. Tanımlanan dövizin kur değerine göre, girilen TL üzerinden döviz tutarı, “Döviz” düğmesinin sağ tarafındaki dövizli tutar alanına program tarafından yazılır.

Serbest: Serbest çevirme şekli kullanılmak istenildiğinde, TL Tutarı girişi sonrası, döviz bilgileri girilir. Daha sonra da döviz tutarı girişi yapılır. Program, TL tutarı ve döviz tutarına göre kur değerini kendisi hesaplar. Ancak kur değeri, hareket ekranlarında yevmiye fişinden farklı olarak kullanıcının bilgisine sunulmaz.

İşleyen: Girişi yapılan hareketi düzenleyen bilgisi bu alanda girilir. “Düzenleyen” alanında bulunan açılan kutu düğmesine tıklanarak, Kartlar/İnsan Kaynakları/Personel bölümünden tanımları yapılan personel isimlerine ulaşılabilir. Bu alanda yapılan personel seçimi sonrası ilgili personelin ismi, “İşleyen” alanının sağ tarafında bulunan alana program tarafından yazılır.

Açıklama: Girişi yapılan harekete ait açıklama bu alanda klavyeden el ile girilebileceği gibi, Tanımlar menüsü “Açıklamalar” bölümünden Açıklama tanımlamaları yapılmış ise, bu alanda bulunan açılan kutu düğmesine tıklanarak seçilebilir.

Talimatla: Alacak tarafındaki bankanın ödeme emridir. (103-verilen çekler ve ödeme emri)

Sürekli Giriş: Alıcı/Satıcı Tediye makbuzunda sürekli giriş seçeneği işaretlenerek yanında bulunan “…”tıklandığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan sürekli giriş penceresi açılacaktır;

clip0202

Yeni oluşturulacak olan yeni belge için ekranda bulunan seçimlerden yapılması istenen değişiklik seçimi yapılır ve “Tamam” butonuna tıklanarak çıkıldığında bu ekranda yapılan seçim makbuza yansıyacaktır.

“Muhasebe” butonuna tıklandığında ekrana Muhasebeye Kayıt penceresi açılır. Bu pencerenin amacı, kullanıcıya yapılan hareket için yeni fiş oluşturması ya da daha önce oluşturulan herhangi bir fişe ekleme yapabilmesi için alternatif sağlamaktır.

Eğer yapılan hareket yeni bir fişte gösterilmek isteniyorsa, “Yeni Bir Yevmiye Fişi Oluştur” düğmesine tıklanmalıdır. Bundan sonra program yeni fişi oluşturarak, yevmiye fişini ekrana getirir.

Yapılan hareket daha önce oluşturulan bir yevmiye fişine eklenmek isteniyorsa, bu durumda Tüm İşlemleri Seçilecek Bir Yevmiye Fişine Ekle düğmesine tıklanarak, daha önce kaydedilen fiş seçilmelidir. Bundan sonra program, yapılan hareketi daha önce oluşturulan fiş üzerine ekleyerek, yevmiye fişini ekrana getirir.

A_caution_128

Daha önce oluşturulan bir fiş üzerine eklenen harekete ait yevmiye fişi ekrana geldiğinde, fişin Eklenen sekmesi aktif halde olur ve eski fişe ait satırlar görünmez. Eski ve yeni oluşturulan satırların görülebilmesi için, ilgili yevmiye fişinde Tümü sekmesine tıklanmalıdır.

 

Alt bölümde bulunan “G/G Hrk” butonuna tıklayarak, ilgili hareket gelir/gider yeri/türüne dağıtılabilir. Bu düğmeye tıklandığında ekrana açılan Gelir/Gider Hareketleri penceresinde tanımlamaların nasıl yapılacağı yevmiye fişinin çoklu gelir/gider alanında anlatılmıştır. Bkz. Yevmiye Fişi.

Alt bölümde bulunan “Sil” düğmesi, yapılan hareketin silinmesi amacıyla kullanılır. Ancak yevmiye fişi kaydı yapılan bir hareketin silinmesi, yevmiye fiş kaydını etkilemez. Bu harekete bağlı yevmiye fişi kullanıcı tarafından silinmelidir.

Alt bölümde bulunan “Vazgeç” düğmesi, içinde bulunulan hareketin programa kaydı yapılmadan, Hareket penceresinden çıkmayı sağlar.

Alt bölümde bulunan “Kaydet” düğmesi, içinde bulunulan hareketin programa kaydedilerek, Hareket penceresinden çıkılmasını sağlar.

Faiz Sekmesi : Alıcı/Satıcı Tediye penceresinin “Faiz” sekmesi, vadeli hareketlerde uygulanacak dönemlere özgü faize ait bilgilerin girilmesi amacıyla kullanılır. “Başlangıç- Bitiş Tarihi” kolonlarında, içinde bulunulan satırda uygulanacak faiz oranlarının hangi dönem için geçerli olduğu belirlenmelidir. Tarih aralığı, bu kolonlarda bulunan takvim düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden seçilebilir.

“Döviz / TL” kolonunda, uygulanacak faizin döviz ya da TL üzerinden hesaplanabilmesi için, bu alanda bulunan açılan kutu düğmesine tıklanarak seçim yapılmalıdır.

“Faiz Türü” kolonunda, uygulanacak faizin türü, açılan kutu düğmesine tıklanarak seçilmelidir.  Likom Gusto ERP Yazılımı'nda faiz hesaplamaları, Tefe (Toptan Eşya Fiyat Endeksi), Tüfe (Tüketici Fiyat Endeksi) üzerinden yapılabilir.

“+ / -“ kolonunda, uygulanacak faiz oranının “+” ya da “-“ olması durumu seçilebilir.

“Faiz %” kolonunda, uygulanacak faizin yüzde (%) oranı belirlenmelidir. El ile klavyeden yazılan ya da bu alanda bulunan hesap makinesi düğmesine tıklanarak belirlenen faiz yüzdesi hesaplamalarda kullanılır.

“Dönem” kolonunda, hesaplanacak faizin dönem bilgisi girilmelidir. Likom Gusto ERP Yazılımı'nda, “Yıl”, “Ay”, “Gün” ya da “Özel Dönem” üzerinden faiz hesaplamaları yapılabilir. “Özel Dönem” kullanıcının kendisinin belirleyeceği süreyi kapsar.

“Gün Sayısı” kolonu, “Dönem” kolonunda “Özel Dönem” seçildiği takdirde kullanılabilecek bir alandır. Bu alana özel dönemin süresi gün olarak yazılmalıdır.

Hareket pencerelerinin diğer sekmeleri (Adlar, Notlar, Kullanıcı Tanımlı vb.), kartlarla aynı özelliğe sahiptir. Kartlardan farklı olarak, bu alanlarda tanımlanan detay bilgiler hareketler için geçerlidir.