Beklenen Ödeme

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri > Beklenen Ödeme/Tahsilat >

Beklenen Ödeme

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Beklenen Ödemeler

Tanımlı dönem içinde firmanın beklenen ödemelerinin girilebileceği, izlenebileceği ve kaydedilebileceği bölümdür.Likom Gusto ERP Yazılımında Beklenen Ödemeler’e Finans Ödeme modülünde bulunan Ödemeler menüsünün altında Beklenen Ödeme simgesine tıklanarak ulaşılır. exp_collapse

Beklenen Ödemeler seçimi yapıldığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan Beklenen Ödemeler penceresi açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusBeklenen Ödeme Ekran Özellikleri

Yeni:Bu ekran üzerinde yeni bir Beklenen Ödeme oluşturmak için “Yeni” düğmesine tıklanır. “Yeni” düğmesine tıkladıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Beklenen Ödeme” penceresi açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Bu pencerede Genel Sekmesinde:

Hesap Bilgileri: Beklenen ödemeye ait alacaklı bilgilerinin girildiği bölümdür. 3 alandan oluşur;

Alacaklı Türü: Alacaklı türü bilgisinin girildiği alandır. Cari, Diğer Cari, Banka, Personel, Kasa ve Hizmet olmak üzere 6 ayrı türden oluşur.

hesap bilgileri

Alacaklı Kodu: Alacaklı Türü alanında yapılan seçime göre ilgili alacaklı kodlarının listeleneceği ve seçiminin yapıldığı bölümdür.

Alacaklı Adı: Alacaklı Türü alanında yapılan seçime göre ilgili alacaklı adlarının listeleneceği ve seçiminin yapıldığı bölümdür.

 

Karşı Hesap Bilgileri: Beklenen ödemeye ait borçlu bilgilerinin girildiği bölümdür. 3 alandan oluşur;

Borçlu Türü: Borçlu türü bilgisinin girildiği alandır. Cari, Diğer Cari, Banka, Personel olmak üzere 4 ayrı türden oluşur.

karşı hesap bilgileri

Borçlu Kodu: Borçlu Türü alanında yapılan seçime göre ilgili borçlu kodlarının listeleneceği ve seçiminin yapıldığı bölümdür.

Borçlu Adı: Borçlu Türü alanında yapılan seçime göre ilgili borçlu adlarının listeleneceği ve seçiminin yapıldığı bölümdür.

 

Ödeme Tarihi: Beklenen Ödeme tarihinin girişinin yapıldığı bölümdür.

Ödeme Türü: Beklenen ödemeye ait ödeme türünün seçildiği bölümdür.

ödeme türü

Döviz Tipi: Beklenen ödeme dövizli bir ödeme ise bu alanda Döviz Tipi seçimi yapılır.

Döviz Yeri: Beklenen ödeme dövizli bir ödeme ise bu alanda Döviz Yeri seçimi yapılır.

Kur Türü: Beklenen ödeme dövizli bir ödeme ise bu alanda kur türü seçimi yapılır.

Tutar Bilgileri: Beklenen Ödeme’ ye ait tutar bilgilerinin girileceği alandır.

Açıklama: Beklenen ödemeye ait açıklama var ise girilebileceği bölümdür.

Genel sekmesinin haricinde bulunan Notlar, Ek Alanlar, OLE Nesnesi, Diğer,İşaretler, Kullanıcı Tanımlı sekmeleri de girilmek istenen bilgilere göre düzenlenilir ve Kaydet diyerek kayıt edilir. Kayıt işlemi gerçekleştirildiğinde bize bunu bildirir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusBeklenen Ödeme Finans Hareketi Bağlama

Beklenen Ödemelere finans hareketleri bağlantısı sağlanabilir. Hareketler \ Finans \ Ödemeler\ Beklenen Ödemeler den girilen ödeme ya da tahsilat hareketleri Finans modülü Cari\Diğer Cari hareketlerinden olan ‘çek – senet – nakit - otomatik ödeme – eft – diğer’ ödeme ve tahsilat hareket girişleri ile kapatılabilmektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Beklenen Ödemelerde girilen Ödeme Türüne göre Ödeme Bağla ekranında carinin ilgili finans hareketleri listelenir. Beklenen tahsilat çek olarak girildiği için beklenen tahsilata bağlanacak olan hareketlerde çek hareketlerinden oluşmaktadır.

Aşağıda görüntüsü verilen ekran önceden girilmiş bir harekete ödeme bağlantısının yapılmasını .

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Listelenen hareketlerin tamamı ya da bir kısmı beklenen ödeme işlemine bağlanabilir. Yapılan bu işlemler Beklenen Kalan Tutar ve Karşılanan Tutar alanlarından da izlenebilir.

 

Beklenen Ödemelerde ‘Otomatik Ödeme’ ve ‘Diğer’ ödeme türü seçildiği zaman bu işlemlerin kapatılması için karşılanan tutarları ayrıca girilmelidir. Bu hareket türleri için hareket bağlama ekranı açılmaz ve ‘Bu borçlu türü ve ödeme türü için gerçekleşme bağlayamazsınız’ uyarı mesajı alınır. Diğer hareketlerde işlem yapılmasına izin verilmeyen ‘Karşılanan Tutar’ alanı bu hareket türleri için girilebilir olarak izlenir.