Beklenen Tahsilat

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri > Beklenen Ödeme/Tahsilat >

Beklenen Tahsilat

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Tanımlı dönem içinde firmanın beklenen tahsilatlarının girilebileceği, izlenebileceği ve kaydedilebileceği bölümdür.Likom Gusto ERP Yazılımında Beklenen Tahsilat simgesine ulaşmak için Finans Tahsilat modülünde bulunan Tahsilatlar menüsünden Beklenen Tahsilat simgesine tıklanmalıdır. exp_collapse

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusBeklenen Tahsilatlar Ekran Özellikleri

Yeni:Bu ekran üzerinde yeni bir Beklenen Ödeme oluşturmak için “Yeni” düğmesine tıklanır. “Yeni” düğmesine tıkladıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan “Beklenen Tahsilatlar” penceresi açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Bu pencerede Genel Sekmesinde:

Hesap Bilgileri: Beklenen tahsilata  ait alacaklı bilgilerinin girildiği bölümdür. 3 alandan oluşur;

Borçlu Türü: Borçlu türü bilgisinin girildiği alandır. Cari, Diğer Cari, Banka, Personel, Kasa ve Hizmet olmak üzere 6 ayrı türden oluşur.

beklnn tah borç türü

Borçlu Kodu: Borçlu Türü alanında yapılan seçime göre ilgili borçlu kodlarının listeleneceği ve seçiminin yapıldığı bölümdür.

Borçlu Adı: Borçlu Türü alanında yapılan seçime göre ilgili borçlu adlarının listeleneceği ve seçiminin yapıldığı bölümdür.

Karşı Hesap Bilgileri: Beklenen ödemeye ait borçlu bilgilerinin girildiği bölümdür. 3 alandan oluşur;

Alacaklı Türü: Alacaklı türü bilgisinin girildiği alandır. Cari, Diğer Cari, Banka, Personel olmak üzere 4 ayrı türden oluşur.

beklnn tah alacklı tür

Alacaklı Kodu: Alacaklı Türü alanında yapılan seçime göre ilgili alacaklı kodlarının listeleneceği ve seçiminin yapıldığı bölümdür.

Alacaklı Adı: Alacaklı Türü alanında yapılan seçime göre ilgili alacaklı adlarının listeleneceği ve seçiminin yapıldığı bölümdür.

Ödeme Tarihi: Beklenen Tahsilat tarihinin girişinin yapıldığı bölümdür.

Ödeme Türü: Beklenen Tahsilata  ait ödeme türünün seçildiği bölümdür.

bklnn tah ödem tür

Döviz Tipi: Beklenen Tahsilat  dövizli bir ödeme ise bu alanda Döviz Tipi seçimi yapılır.

Döviz Yeri: Beklenen Tahsilat dövizli bir ödeme ise bu alanda Döviz Yeri seçimi yapılır.

Kur Türü: Beklenen Tahsilat  dövizli bir ödeme ise bu alanda kur türü seçimi yapılır.

Tutar Bilgileri: Beklenen Tahsilata ait tutar bilgilerinin girileceği alandır.

Açıklama: Beklenen Tahsilata ait açıklama var ise girilebileceği bölümdür.

Genel sekmesinin haricinde bulunan Notlar, Ek Alanlar, OLE Nesnesi, Diğer,İşaretler, Kullanıcı Tanımlı sekmeleri de girilmek istenen bilgilere göre düzenlenilir ve Kaydet diyerek kayıt edilir. Kayıt işlemi gerçekleştirildiğinde bize bunu bildirir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusBeklenen Tahsilatlara Finans Hareketi Bağlama

Beklenen Tahsilatlar  finans hareketleri bağlantısı sağlanmıştır. Hareketler \ Finans \ Ödemeler-Tahsilatlar\ Beklenen Tahsilatlar girilen ödeme ya da tahsilat hareketleri Finans modülü Cari\Diğer Cari hareketlerinden olan ‘çek – senet – nakit - otomatik ödeme – eft – diğer’ ödeme ve tahsilat hareket girişleri ile kapatılabilmektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Beklenen Tahsilatlar girilen Ödeme Türüne göre Tahsilat Bağla ekranında carinin ilgili finans hareketleri listelenir. Beklenen tahsilat çek olarak girildiği için beklenen tahsilata bağlanacak olan hareketlerde çek hareketlerinden oluşmaktadır.

Listelenen hareketlerin tamamı ya da bir kısmı beklenen tahsilat işlemine bağlanabilir. Yapılan bu işlemler Beklenen Kalan Tutar ve Karşılanan Tutar alanlarından da izlenebilir.

Beklenen Tahsilatlar ‘Otomatik Ödeme’ ve ‘Diğer’ ödeme türü seçildiği zaman bu işlemlerin kapatılması için karşılanan tutarları ayrıca girilmelidir. Bu hareket türleri için hareket bağlama ekranı açılmaz ve ‘Bu borçlu türü ve ödeme türü için gerçekleşme bağlayamazsınız’ uyarı mesajı alınır. Diğer hareketlerde işlem yapılmasına izin verilmeyen ‘Karşılanan Tutar’ alanı bu hareket türleri için girilebilir olarak izlenir.