Borç Senedi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri > Çek/Senet Hareketleri >

Borç Senedi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Dönem içinde tanımlı cari ve diğer carilere yapılan tüm borç senedi hareketleri Likom Gusto ERP Yazılımı’nın Borç Senedi bölümünden gerçekleştirilir. Daha önce yapılan harekete ait düzeltme işlemi de yine bu bölümden yapılabilir.

Dönem içinde alınan herhangi bir senedin ihbar, ödeme, iade, protesto vb. yeni hareketleri bu bölümden yapılabilir. Likom Gusto ERP Yazılımı’nda Borç Senedi’ne Finans Ödeme(F.Ödeme) modülünde bulunan Ödemeler menüsü altında bulunan Borç Senedi simgesinden ulaşılır.exp_collapse

Borç Senedi simgesine tıklandığı zaman aşağıdaki borç senedi ekranına ulaşılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusBorç Senedi Ekran Özellikleri

Seri : Borç senedinin belge serisi bu alandan seçilir. Bu alanda bulunan tuşa basıldığında  borç senedi için tanımlanmış olan seriler listelenir. Bu listeden ilgili serinin     seçimi yapılır. Borç senetlerine ait birden fazla seri tanımı   yapılarak kullanılabilir. Tanımlanan her serinin numarası birbirinden bağımsız  olarak takip edilir.

No : Borç senedinin belge numarası bu alandan girilir. Bu alanda yeni düğmesine basılarak seçilmiş olan serinin en son numarası getirilebilir. İstendiğinde elle de numara verilebilir.Bu alandaki numara her seri için ayrı ayrı takip edilir. Bir seri için aynı numara birden fazla kullanılamaz.

Veriliş Tarihi : Borç senedinin cariye veriliş tarihi bu alandan girilir. Bu alanda direk tarih girişi yapılabileceği gibi,  bu alanda bulunan  tuşa basıldığında  açılan takvim  penceresinden de tarih seçimi yapılabilir.

Valör Tarihi: Borç senedinin valör tarihi bu alanda belirlenmelidir. Borç senedi penceresi ekrana açıldığında “Valör Tarihi” alanına sistemin (içinde bulunulan günün) tarihi program tarafından yazılır. Eğer valör tarihi sistemin tarihinden farklı ise, bu durumda tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden tarih seçimi yapılmalıdır.

S/Ç Kasa Kodu :  Senedin portföy  kasası  bu alandan seçilir. Bu alanda bulunan tuşa basıldığında çek/senet kasalarının listelendiği arama ekranına ulaşılır. Arama ekranında ilgili çek/senet kasasının seçimi yapılır.

S/Ç Kasa Adı: Kasa kodu bilgisi seçildiğinde otomatik olarak doldurulur. Kasa seçimi aynı şekilde buradan da gerçekleştirilebilir. Bu alananda bulunan tuşa basıldığında kasalar listelenilir, seçim yapıldığında kasa kodu alanı otomatik olarak doldurulur.

Ref No: Referans numarası bu alana klavye yardımıyla yazılmalıdır var olan bir ref no ile işlem yapılacaksa ARA butonuna tıklanarak işleme devam edilir. Açılan ekranda tarihlerden faydalanılarakta arama yapılabilir. exp_collapse

Teminat : Girişi yapılan senet teminat için verilen bir senet ise bu seçim kutusu işaretlenmelidir. Teminat senetleri  carinin bakiyesine ve  risk hesaplamasına dahil edilmez.

Alacaklı Türü: Borç senedinin alacaklı carisi bu alandan seçilir. Bu alandaki tuşa  basılarak ulaşılan cari kartı arama penceresinden ilgili  carinin kodu seçilebilir. Eğer cari kodu biliniyor ise bu alana direk cari kodu girişi de yapılabilir.

Alacaklı Hareket Detayı: Alacaklı ile ilgili gerekli detaylandırmaları bu alana girebilir ya da var olan detay bilgilerden uygun olanı seçilebilir

Vade Tarihi : Borç senedinin vade tarihi bu alandan girilir. Bu alanda direk tarih girişi yapılabileceği gibi,  bu alanda bulunan tuşa basıldığında  açılan takvim penceresinden de tarih seçimi yapılabilir.

Son Ödeme Tarihi : Senedin son ödeme tarihi bu alanda gösterilir. Senedin vade tarihi hafta içi bir güne rastlıyor ise son ödeme tarihi bunun iki iş günü sonrası; Perşembe günüyse Pazartesi, Cuma günü ise Salı, Cumartesi ya da Pazar günüyse çarşambadır. Bu alana otomatik olarak getirilen son ödeme tarihi istenirse değiştirilebilir. Bu alanda direk tarih girişi yapılabileceği gibi,  bu  alanda bulunan  tuşa basıldığında  açılan takvim penceresinden de tarih seçimi yapılabilir.

Sayın,Düzenlenen : Senet hangi kişi ya da kurum adına düzenlenmiş ise, bu alana ilgili kurum ya da kişinin adı girilir.

Tutar: Bu alana, hareketin tutarı el ile klavyeden yazılabileceği gibi hesap makinesi düğmesine tıklandığında açılan hesap makinesinden de yazılabilir.

Döviz: Borç senedi tutarı dövizli ya da döviz üzerinden takip edilmek isteniyorsa “Döviz” düğmesine tıklanarak, dövize ilişkin bilgiler girilmelidir. Bu düğmeye tıklanıldığında ekrana “Döviz Cinsi”, “Döviz Yeri” ve “Kur Türü” bilgilerinin girilebileceği pencere açılır. Bu penceredeki alanlarda yapılacak seçimler, her bir alanın yanındaki açılan kutu düğmesine tıklanarak gerçekleştirilebilir.

Ödeme Tipi :  Bu alandaki tuşa basılarak "Malen" ya da "Nakden" seçeneklerinden birisi seçilir. Seçilen kelime senet dökümünde yer alan metinde kullanılır.

İhtilaf Vukuunda: Borç senedinin ihtilaf vukuunda, hangi şehrin mahkemelerinin salahiyetinde olacağı bu alanda belirlenmelidir. Açılan kutu düğmesine tıklanıldığında listelenen şehirlerden seçim yapılmalıdır. Şehir seçimi yapılmadan, borç senedi kaydedilmesi mümkün değildir.

Açıklama :  Bu alana borç senedi  ile ilgili açıklama girilebilir. Bu alanda girilen aynı tür açıklamaları  her hareket girişi sırasında yeniden yazmak yerine, Tanımlar/Genel/Açıklamalar alanından tanımlanarak, hareket sırasında seçilebilir.

Sil: Borç Senedi sekmesinin alt bölümünde bulunan Sil düğmesi, yapılan hareketin silinmesi amacıyla kullanılır. Ancak yevmiye fişi kaydı yapılan bir hareketin silinmesi, yevmiye fiş kaydını etkilemez. Bu çeke bağlı yevmiye fişi kullanıcı tarafından silinmelidir. exp_collapse

Gönder: Oluşturulan senedin, e-posta, pano ya da rapora gönderilebilmesi için, “Gönder” düğmesine tıklanmalıdır. Bu seçenekler içinden “Elektronik posta” seçildiği taktirde, program senedi, e-posta içine yerleştirerek ekrana getirir. “Pano” seçimi yapıldığında, senet istenilen herhangi bir alana metin olarak kopyalanabilir. “Borç Senedi” seçiminde ise, Rapora Yazdır, Rapor Önizleme, Dosyaya Kaydet(Export) işlemleri yapılabilir."Borç Senedi Formatlı Rapor" seçiminde ise,  Rapora Yazdır, Rapor Önizleme, Dosyaya Kaydet(Export) işlemleri yapılabilir. exp_collapse

Kaydet: Borç Senedi sekmesinin alt bölümünde bulunan Kaydet düğmesi, içinde bulunulan senedi programa kaydeder.

Vazgeç: Borç senedi sekmesinin alt bölümünde bulunan Vazgeç düğmesi, içinde bulunulan senedin programa kaydı yapılmadan, Borç Senedi penceresinden çıkmasını sağlar.

Son Durum :  İlk kayıt anında boş olan ve müdehale edilemeyen bu alan Kaydetme işleminden sonra Senedin son durumunu  bilgi amaçlı gösterir.

Faiz Sekmesi: Borç senedi hareketine dönem bazında uygulanacak faiz varsa, Faiz sekmesine tıklayarak faiz bilgilerini girin.

Borç Senedi ekranında bulunan Notlar, Ek Alanlar, Ole Nesnesi Bağla, Diğer, İşaretler, Kullanıcı Tanımlı alan bilgilerini girin.

 

tog_minus_sev2Borç Senedi Hareket Sekmesi

Borç Senedi hareketini Hareket sekmesinden izleyebiliriz. Bu alanda senedin Durumu, Açıklama, Karşı Hesap Kodu, S/Ç Kasası vb. bilgilerini gözlemleyebiliriz.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Açılan Hareket sekmesinde son hareketi bordroya kaydetmek için Bordro düğmesine tıklanılır.

Borç Senedinin G/G Hareket kaydını yapmak için G/G Har. düğmesine tıklanılır.

Borç Senedinin durumunu değiştirmek için ya da yapılan işlemden vazgeçmek için Son Hareket İptal düğmesine tıklanılır.

Borç Senedinin Muhasebe kaydını yapmak için Muhasebeye Kaydet düğmesine tıklanılır.

Her işlem adımının muhasebeye entegrasyonu o işlemden hemen sonra yapılabilir ya da belirli periyotlarla toplu muhasebeleştirme seçeneğinden yapılabilir. Likom Gusto ERP Yazılımı’nın Borç Senedi penceresinin ilk sekmesi olan Borç Senedi sekmesinden yapılan hareketin muhasebe entegrasyonu kurulabilir. Böylece senet penceresinden, ilgili hareketin yevmiye fişi oluşturulabilir. Bunun yapılabilmesi için, alınan senedin tüm alanlarının bilgi girişi sonrası Hareket sekmesine tıklanmalıdır. Hareket penceresinde bulunan Muhasebeye Kaydet düğmesine tıklanılır. Muhasebeye Kaydet düğmesine tıklanınca açılan  pencerenin amacı, kullanıcıya yapılan hareket için yeni fiş oluşturması ya da daha önce oluşturulan herhangi bir fişe ekleme yapabilmesi için alternatif sağlamaktır.exp_collapse

Eğer yapılan hareket yeni bir fişte gösterilmek isteniyorsa, Yeni Bir Yevmiye Fişi Oluştur düğmesine tıklanmalıdır. Bundan sonra program yeni fişi oluşturarak, yevmiye fişini ekrana getirir. exp_collapse

Muhasebeye Kaydet ile işlem yevmiye fişine bağlandıktan sonra, Borç Senet ekranında bulunan Hareket sekmesinin Muhasebeye Kaydet düğmesi değişir ve yerinde Muh. Fiş No: YVF-* düğmesi gelir. Düğmenin üzeride fiş hareket numarası(*) yazılır. Ve buradan fişi açabilir ya da muhasebe  kaydını iptal edebiliriz.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Yapılan hareketin daha önce oluşturulan bir yevmiye fişine eklenilmesi isteniyorsa, bu durumda Tüm İşlemleri Seçilecek Bir Yevmiye Fişine Ekle düğmesine tıklanarak, daha önce kaydedilen fiş seçilmelidir. exp_collapse

Bundan sonra program,  yapılan hareketi daha önce oluşturulan fiş üzerine ekleyerek,  yevmiye fişini ekrana getirir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

A_caution_128

Daha önce oluşturulan bir fiş üzerine eklenen harekete ait yevmiye fişi ekrana geldiğinde, fişin Eklenen sekmesi aktif halde olur ve eski fişe ait satırlar görünmez. Eski ve yeni oluşturulan satırların görülebilmesi için, ilgili yevmiye fişinde Tümü sekmesine tıklanmalıdır.alınançekyevmiyefişineBağlanmışhaliEklenen

 

 

tog_minusBorç Senedi Yeni Hareket Girişi

Borç Senedi alanında Yeni Hareket düğmesini tıkladığınızda  Borç Senedinin son durumuna göre açılan kutudan IHB-İhbar/SIE-İade/SOD-Ödeme/SPR-Protesto/DIG-Diğer/KYP-Kayıp/ICR-İcra seçimini yapın.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Yeni Hareket Girişleri

IHB-İhbar Kaydı: Borç Senedinin İhbar kaydı için tarih ve açıklama bilgilerini girin. Kaydet düğmesini tıklayın.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son hareketi IHB olarak kayıt edilmiş borç senedi için SIE-Senet İade Kaydı/ SOD-Ödeme Kaydı/ SPR-Protesto/ DIG-Diğer Kaydı/ KYP-Kayıp Kaydı/ ICR-İcra Kaydı yeni hareket girişleri yapılabilir. exp_collapse

SIE-İade Kaydı : Borç Senedinin İade kaydı için tarih ve açıklama bilgilerini girin. Kaydet düğmesini tıklayın.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son hareket kaydı SIE olarak girilmiş Borç Senedi için başka Yeni Hareket girişi yapılamaz. exp_collapse

SOD-Ödeme Kaydı: Borç senedinin Ödeme kaydı için Ödeme Yeri, Ödeme Tarihi ve Valör tarihi alanlarını açılan kutudan seçin. Ödeme Yerini belirtin. Ödeme yerini Kasa seçtiğinizde Kodu veya Adı alanlarında kasalar, Banka seçtiğinizde bankalar listelenir. Açılan kutudan ilgili kasa yada banka kodunu seçin. Açıklama girin. Kaydet düğmesini tıklayın.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son hareket kaydı SOD olarak girilmiş Borç Senedi için başka Yeni Hareket girişi yapılamaz. exp_collapse

SPR-Protesto Kaydı: Protesto Masraf Tutarını girmek için Diğer Finans Hesabı seçin. Ödeme Yerini seçin. Ödeme bilgilerine göre listelenen Kod veya Ad alanlarından seçim yapın. Masraf tutarını girin. Dövizli işlem yapmak için döviz düğmesini tıklayıp açılan alandan seçiminizi yapın. Tarih, Valör Tarihi, Açıklama bilgilerini girin. Kaydet düğmesine tıklayın.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son hareket kaydı SPR olarak girilmiş Borç Senedi için SIE-Senet İade Kaydı/ SOD-Senet Ödendi Kaydı/ DIG-Diğer Kaydı/ KYP-Kayıp Kaydı/ ICR-Icra Kaydı yeni hareket girişleri yapılabilir. exp_collapse

DIG-Diğer Kaydı : Borç Senedinin Diğer kaydı için tarih ve açıklama bilgilerini girin. Kaydet düğmesini tıklayın.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son hareket kaydı DIG olarak girilmiş Borç Senedi için başka Yeni Hareket girişi yapılamaz. exp_collapse

KYP-Kayıp Kaydı: Borç Senedinin Kayıp kaydı için tarih ve açıklama bilgilerini girin. Kaydet düğmesini tıklayın.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son hareket kaydı KYP olarak girilmiş Borç Senedi için başka Yeni Hareket girişi yapılamaz. exp_collapse

ICR-İcra Kaydı: Borç Senedinin kodu yada Adını alanlarından seçimi yapın. Tarih, Valör Tarihi, Açıklama bilgilerini girin. Kaydet düğmesini tıklayın.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Son hareket kaydı ICR olarak girilmiş Borç Senedi için SIE-Senet İade Kaydı/ SOD-Senet Ödendi Kaydı/ DIG-Diğer Kaydı/ KYP-Kayıp Kaydı yeni hareket girişleri yapılabilir. exp_collapse

 

tog_minusBorç Senetleri Girişi Nasıl Yapılır?

1)

Borç senedi girişi yapmak için Likom Gusto ERP Yazılımı'nın  Finans Ödeme(F.Ödeme)>Ödemeler>Borç Senedi ikonuna tıklayın.

2)

Seri alanında seri seçimi yapın. Yeni düğmesine tıklayın.

3)

Alacaklı Türü alanından Cari/Diğer Cari/Personel seçin. Bu alanda yapılan Cari/Diğer Cari/Personel seçimine göre alacaklı girişi yapılan alandaki açılan kutularda hesapların  kartları seçilebilir olarak listelenir.

4)

SÇ Kasa Kodu alanında, alacak senedinin kaydının yapılacağı kasa kodunu seçin. Aynı seçim işlemini SÇ Kasa Adı alanından da yapabilirsiniz. Hangi alandan seçim yaparsanız, diğer alanı program otomatik olarak doldurur.

5)

Borç senedi, bir teminat senediyse, Teminat alanından seçim yapın. Avans ise avans kutucuğunu işaretleyin. Alacaklı Türünde Personel seçildiğinde bu alanlar seçilemez olarak pasifleşir.

6)

Veriliş Tarihi alanına, senedin veriliş tarihini klavye yardımıyla yazın ya da bu alandaki açılan takvimden seçin.

7)

Valör Tarihi alanına, senedin valör tarihini, klavye yardımıyla yazın ya da bu alandaki açılan takvimden seçin.

8)

Vade Tarihi alanına, senedin vade tarihini, klavye yardımıyla yazın ya da bu alandaki açılan takvimden seçin.

9)

Son Ödeme Tarihi alanına, senedin son ödeme tarihini, klavye yardımıyla yazın ya da bu alandaki açılan takvimden seçin.

10)

Sayın yazısının yanındaki alanda, borç senedinin kaydının yapılacağı alacaklı kodunu ya da adını seçin.

11)

Borç senedinin tutarını, klavye yardımıyla yazın ya da bu alandaki hesap makinesini kullanarak tutar girişi yapın. Doğrudan döviz üzerinden tutar girilmek isteniyorsa, bu maddeyi atlayarak 12. maddeye geçiniz.

12)

Hareket döviz üzerinden takip edilmek isteniyorsa, Döviz düğmesine tıklayarak, açılan iletişim kutusundan, döviz bilgilerini girin.

13)

Borç senedi bedelinin nakden/malen bilgisini açılan kutudan seçin.

14)

Herhangi bir ihtilaf durumunda hangi şehrin mahkemelerinin yetkili olacağı bilgisi için, ilgili şehir seçimini yapın.

15)

Açıklama alanında ilgili harekete ait açıklamayı klavye yardımıyla yazın ya da açılan kutuda listelenen tanımlı açıklamalardan seçim yapın.

16)

Son Durum alanında senedin son hareketi ile ilgili açıklama izlenir.

17)

Yeni Hareket düğmesini tıklayıp Borç Senedinin son durumunu gösteren hareket girişini seçin.

18)

Borç Senedi hareketini izlemek için Hareket sekmesini tıklayın.

19)

Harekete dönem bazında uygulanacak faiz varsa, Faiz sekmesine tıklayarak faiz bilgilerini girin.

20)

Harekete ait Notlar, Ek Alanlar vb. bilgileri ilgili sekmelerden girin.

21)

Kaydet düğmesine tıklayın.

22)

Borç Senedi penceresinden çıkabilirsiniz.

23)

Hareketi hemen muhasebeye kaydetmek istiyorsanız "Hareket muhasebeye kaydedilsin mi?" sorgulamasında Evet düğmesine tıklayın. Ekrana açılan Muhasebe Kayıt diyalog kutusundan muhasebe kaydı işlemlerini seçiniz. Eğer muhasebe kayıt işlemini daha sonra yapmak istiyorsanız, bu sorgulamada Hayır düğmesine tıklayın.