Borç Senetleri Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Listeler > Çek Senet İzleme Listeleri >

Borç Senetleri Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Borç Senetleri Listesi seçimi yapıldıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan Borç Senetleri Listesi penceresi açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Borç Senetleri Listesi’nde, senedin tür, seri no, veriliş tarihi, vade, son ödeme tarihi, alacaklı kodu, tutar, durum, çıkış hesabı, çıkış tarihi, senet/çek kasası, hareket dövizi, sistem dövizi bilgileri izlenebilir.

İnceleme amaçlı kullanılan bu bölümde, daha önce kaydedilen herhangi bir senet listeden açılarak üzerinde düzeltme yapıldıktan sonra, son haliyle kayıt edilebilir.

 

tog_minusBorç Senetleri Listesi Başlık Alanı

clip1319

Tüm Çek/Senet Kasaları : Eğer herhangi bir Çek/Senet Kasası kısıtlaması yapılmadan, tüm çek/senet kasalarına kaydedilen Borç Senetleri görülmek isteniyorsa, bu alanda bulunan onay kutusuna tıklanmalıdır.

Tek Ç/S Kasası : Eğer belirli bir Çek/Senet Kasasına kaydedilen Borç Senetleri görülmek isteniyorsa, bu alanda bulunan onay kutusuna tıklanmalıdır. Bu durumda “Tek Ç/S Kasası” alanının sağ tarafında bulunan açılan kutu alanı seçilebilir hale gelir. Açılan kutu düğmesine tıklanarak, Çek/Senet Kasalarının listelendiği seçeneklerden seçim yapıldığında, program sadece ilgili kasadaki Borç Senetleri'ni listeler. Çek/Senet Kasası seçimi sonrası, kasanın adı, sağ tarafta bilgi amaçlı olarak görüntülenir.

Tüm Borçlular : Eğer herhangi bir cari / diğer cari kısıtlaması yapılmadan, tüm carilerden Borç Senetleri görülmek isteniyorsa, bu alanda bulunan onay kutusuna tıklanmalıdır.

Tek Cari : Eğer belirli bir cariden Borç Senetleri görülmek isteniyorsa, bu alanda bulunan onay kutusuna tıklanmalıdır. Bu durumda “Tek Cari” alanının sağ tarafında bulunan açılan kutu alanı seçilebilir hale gelir. Açılan kutu düğmesine tıklanarak, Carilerin listelendiği seçeneklerden seçim yapıldığında, program sadece ilgili cariden Borç Senetleri'ni listeler. Cari seçimi sonrası, carinin adı, sağ tarafta bilgi amaçlı olarak görüntülenir.

Tek Diğer C. : Eğer belirli bir diğer cariden Borç Senetleri görülmek isteniyorsa, bu alanda bulunan onay kutusuna tıklanmalıdır. Bu durumda “Tek Diğer C.” alanının sağ tarafında bulunan açılan kutu alanı seçilebilir hale gelir. Açılan kutu düğmesine tıklanarak, Diğer Carilerin listelendiği seçeneklerden seçim yapıldığında, program sadece ilgili diğer cariden Borç Senetleri'ni listeler. Diğer Cari seçimi sonrası, diğer carinin adı, sağ tarafta bilgi amaçlı olarak görüntülenir.

Teminat Çekleri : Borç Senetleri Listesi penceresi ekrana ilk açıldığında “Teminat Çekleri” alanının sol tarafında bulunan onay kutusu işaretlidir. Bu durumda, verilen teminat senetleri de listede gösterilir. Eğer teminat senetlerinin listelenmesi istenmiyorsa, bu alanda bulunan onay kutusunun işareti, farenin sol düğmesine tıklanarak kaldırılmalıdır.

Karşılıksız Çekler : Borç Senetleri Listesi penceresi ekrana ilk açıldığında “Karşılıksız Çekler” alanının sol tarafında bulunan onay kutusu işaretlidir. Bu durumda, karşılıksız senetler de listede gösterilir. Eğer karşılıksız senetlerin listelenmesi istenmiyorsa, bu alanda bulunan onay kutusunun işareti, farenin sol düğmesine tıklanarak kaldırılmalıdır.

Normal Çekler : Borç Senetleri Listesi penceresi ekrana ilk açıldığında “Normal Çekler” alanının sol tarafında bulunan onay kutusu işaretlidir. Bu durumda, normal senetler de listede gösterilir. Eğer normal senetlerin listelenmesi istenmiyorsa, bu alanda bulunan onay kutusunun işareti, farenin sol düğmesine tıklanarak kaldırılmalıdır.

 

tog_minusBorç Senetleri Listesi Satır Alanı

Başlık alanında seçilen kriterler doğrultusunda, belirlenen dönem içinde Borç Senetleri'ne ait liste, Borç Senetleri Listesi penceresinin satır(tablo) alanında gösterilir.

Bu alanda bulunan herhangi bir senede ulaşmak için, ilgili senet üzerinde farenin sol düğmesine çift tıklanmalı ya da senet işaretlenerek Çek Düzelt düğmesine tıklanmalıdır. Açılan hareket penceresi inceleme amaçlı kullanılabileceği gibi, ilgili çekin son durumuna göre yeni hareketler de yapılabilir.

Listedeki herhangi bir satırın üzerine farenin sol düğmesi ile bir defa tıklanıldığında, “Alacaklı” kolonunda, borçlu adının yanında bir düğme (“… (Üç nokta)”) görüntülenir. Bu düğmeye tıklanarak, ilgili borçlunun hareket listesine ulaşılabilir.

clip1320

 

tog_minusBorç Senetleri Listesi İşlemler Alanı

Borç Senetleri Listesi penceresinin, “Genel / Vadesi Geçmiş Toplamlar” alanında, tablo alanında listelenen Borç Senetleri'nin genel toplamları, yerel para birimi ve sistem dövizi üzerinden gösterilir. Aynı şekilde, listelenen Borç Senetleri'nin içinde, belirlenen süreye göre vadesi geçmiş çeklere ait toplam tutar, yerel para birimi ve sistem dövizi üzerinden gösterilir.

clip1321

Borç Senetleri Listesi penceresinde, “İcmal” düğmesine tıklandığında, tablo alanında listelenen Borç Senetleri'nin icmal bilgilerini gösteren pencere ekrana açılır. İcmal penceresinde, normal ve teminat senetlerinin tutarları ve toplam tutarlar, yerel para birimi ve sistem dövizi üzerinden gösterilir. İstenildiği taktirde icmal bilgileri, Genel Toplam ve Vadesi Geçmiş Senetler Toplamı alanlarında bulunan radyo düğmelerine tıklanarak izlenebilir. Borç Senetleri'nin icmalleri, bu pencerede bulunan “Gönder” düğmesine tıklanarak rapor, e-posta ya da panoya aktarılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Borç Senetleri Listesi penceresinin “Arama Kriterleri” aşağıda açıklanan alanları içerir.

clip1312

Tarih: Belirli tarih aralığına sahip hareketlerin listesi isteniliyorsa, ilgili tarih aralığı bu alanda başlangıç-bitiş olarak belirlenmelidir. Tarih alanının sağ tarafındaki alanda bulunan tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden başlangıç tarihi, başlangıç tarihinin sağ tarafındaki alanda bulunan tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden ise bitiş tarihi seçilmelidir. Bu durumda program belirlenen tarih aralığı dışında kalan hareketleri listede göstermez.

Tarih aralığı seçimi, başlangıç-bitiş tarih alanının sağ tarafında bulunan açılan kutu düğmesine tıklanarak da yapılabilir . Açılan kutu düğmesinde yapılan seçim (1 Hafta, 1 Ay vb), açılan kutunun sol tarafında bulunan çizelgeye yansır. Aynı şekilde tarih aralığı seçimi, bu çizelgeden de yapılabilir.

Borç Senetleri Listesi penceresinin “Kontrol Tarihi” alanında bulunan takvim düğmesine tıklayarak, Borç Senetleri'nin vadelerinin kontrol tarihi seçilebilir. Burada belirlenecek tarih seçimi sonrası, program ilgili tarihi esas alarak, vadesi geçen çeklerin “Vade Tarihi” kolonunda, vadelerini kırmızı olarak gösterir.

Arama Kriterleri alanında değişiklik yapıldıktan sonra, yeni Borç senedi girişi sonrası ya da herhangi bir Borç senedi üzerinde yapılan düzeltme sonrası, Borç Senetleri listesinin yenilenebilmesi için “Yenile” düğmesine tıklanmalıdır. Aksi taktirde pencere yenilenmediği için ilgili seçimler ya da yapılan değişiklikler görünmez. “Yenile” düğmesi çok kullanıcılı ortamlar için önemlidir. Diğer kullanıcıların girdiği Borç Senetleri bu düğmeye tıklanarak, ekranın yenilenmesinden sonra görülebilir.

 

Borç Senetleri Listesinin “Diğer Kriterler” seçeneği yardımıyla, listesi istenilen çeklere ait parametre kısıtlaması yapılabilir. “Diğer Kriterler” düğmesine tıklanıldığında, ekrana açılan “Borç Senetleri Arama Ek Kriterleri” penceresi Genel ve Çek Durum Kodları olmak üzere iki sekmeden oluşur.

1. GENEL SEKMESİ : Borç Senetleri Arama Ek Kriterleri penceresinin Genel sekmesi, 3 bölümden oluşur :

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

      Sıralama : Listelenen Borç Senetleri'nin, sıralamasının neye göre yapılacağı bu alanda belirlenebilir.

Önce Vade Tarihi, sonra aynı gün içinde Seri No’ya göre: Bu seçeneğin sol tarafında bulunan radyo düğmesine tıklandığı taktirde, Borç Senetleri Listesi öncelikle vade tarihine göre sıralanır. Daha sonra, vade tarihi aynı olan çekler, seri numaralarına göre listelenir.

Önce Alınış Tarihi, sonra aynı gün içinde Seri No’ya göre: Bu seçeneğin sol tarafında bulunan radyo düğmesine tıklandığı taktirde, Borç Senetleri Listesi öncelikle alınış tarihine göre sıralanır. Daha sonra, alınış tarihi aynı olan çekler, seri numaralarına göre listelenir.

Seri No’ya göre: Bu seçeneğin sol tarafında bulunan radyo düğmesine tıklandığı taktirde, vade ya da alınış tarihi gözönüne alınmaksızın, seri numaralarına göre Borç Senetleri listelenir.

           Son Hareket : Borç Senetleri'ne son yapılan harekete göre, listelenen senetlerin belirlenebileceği alandır. Bu alanda bulunan “Çıkış Hesabı Kontrolü” seçeneğinin sol tarafında bulunan onay kutusu işaretlendiği taktirde, aşağıdaki alan seçilebilir hale gelir. Bu alanda yapılacak, son hareketin çıkış hesabı seçimine göre, Borç Senetleri listelenir. Örneğin; çıkış hesabı banka olan çeklerin listesi isteniyorsa, “Banka” seçeneğinin sol tarafında bulunan radyo düğmesine tıklanmalıdır. “Kodu” alanında açılan kutu düğmesine tıklandığında, tanımlı bankalara ait liste ekrana gelir. Banka seçimi sonrası, çıkış hesabı, ilgili banka olan çeklerin listesi alınabilir.Tarih : Bu alanda, “Tarih” seçeneğinin sol tarafında bulunan onay kutusu, işaretlendiği taktirde, diğer alanlar seçilebilir hale gelir. Belirlenecek tarih esas alınarak, son hareketin tarihi, bu tarihten, büyük, küçük ya da eşit olan çeklerin listesi kısıtlanabilir. “Tarih” alanının sağ tarafında bulunan, açılan kutu düğmesine tıklandığında, ekrana 3 seçenek açılır. “< =” seçeneği, son hareketin tarihi, belirlenen tarihten küçük ya da eşit olan çeklerin listesinin alınmasını sağlar. “=” seçeneği, son hareketin tarihi, belirlenen tarihe eşit olan çeklerin listesinin alınmasını sağlar. “> =” seçeneği, son hareketin tarihi, belirlenen tarihten büyük ya da eşit olan çeklerin listesinin alınmasını sağlar.

Bir bordroya bağlı olmayanlar : Borç Senetleri'nin bordroları düzenlenmemiş olanlarının listelenmesi isteniyorsa, bu alanda bulunan radyo düğmesine tıklanmalıdır.

Bir bordroya bağlı olanlar : Borç Senetleri'nin bordroları düzenlenmiş olanlarının listelenmesi isteniyorsa, bu alanda bulunan radyo düğmesine tıklanmalıdır.

Bordro bağlantısı farketmez : Borç Senetleri'nin bordroları düzenlenmiş olan ve olmayanların tamamının listelenmesi isteniyorsa, bu alanda bulunan radyo düğmesine tıklanmalıdır.

Banka Kodu: Belirli banka şubesine göre Borç Senetleri'nin listesinin istendiği durumlarda bu alanda bulunan onay kutusu işaretlenmelidir. Bundan sonra Kodu alanı seçilebilir olarak görüntülenir. Açılan kutudan şube seçimi yapılmalıdır.

 

2. ÇEK DURUM KODLARI SEKMESİ: Borç Senetleri Arama Ek Kriterleri penceresinin Çek Durum Kodları sekmesi, son durumu esas alınarak listelenmesi istenilen çeklerin seçimi amacıyla kullanılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Örneğin; son durumu yeni olarak kayıt edilmiş olan Borç Senetleri'nin listesi isteniyorsa, Durum Kodları sekmesinde sadece “SYN (Yeni Borç Senedi)” seçeneğinin sol tarafında bulunan onay kutusu işaretlenmelidir. Bu durumda, program sadece yeni borç senetlerini gösterir.

Tümünü Seç: Durum Kodları sekmesinde listelenen tüm durumların seçilmesi isteniyorsa, “Tümünü Seç” düğmesine tıklanmalıdır. Bu durumda program, tüm durum kodlarının sol taraflarında bulunan onay kutularını otomatik olarak işaretler.

Tümünü Bırak: Durum Kodları sekmesinde listelenen tüm durumların işaretlerinin kaldırılması isteniyorsa, “Tümünü Bırak” düğmesine tıklanmalıdır. Bu durumda program, tüm durum kodlarının sol taraflarında bulunan onay kutularının otomatik olarak işaretlerini kaldırır. Ancak bu durumda, Borç Senetleri Listesi boş olarak gelir. Bu nedenle, Durum Kodları sekmesinde en azından bir durum işaretli olmalıdır.

 

Herhangi bir senedin silinebilmesi ya da üzerinde düzeltme yapılabilmesi için, ilgili çekin açılması gerekir. Açılmak istenilen çekin üzerine farenin sol düğmesi ile çift tıklanarak ulaşılabileceği gibi, çek seçimi yapıldıktan sonra “Çek Düzelt” düğmesine tıklanarak da senede ulaşılabilir.

clip1317

Çek Ek Bilgileri: Herhangi bir senedin girişi sırasında kaydedilen İşaret, OLE Nesnesi, Kullanıcı Tanımlı ve Notlara, ilgili senet satırı işaretlendikten sonra, “ÇEk Ek Bilgileri” düğmesine tıklanarak ulaşılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Borç Senetleri Listesinin, e-posta, pano ya da rapora gönderilebilmesi için, “Gönder” düğmesine tıklanmalıdır. Bu seçenekler içinden “e-posta” seçildiği taktirde, program listeyi, e-posta içine yerleştirerek ekrana getirir. “Pano” seçimi yapıldığında, liste istenilen herhangi bir alana metin olarak kopyalanabilir. “Rapor” seçiminde ise, içinde bulunulan liste rapora atılabilir.

clip1326