Cari Hesap İzleme

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Listeler > Hesap İzleme Ekranları >

Cari Hesap İzleme

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Cari Hesap İzleme işlemi için F.Ödeme/F.Tahsilat modüllerinden Listeler alanında bulunan Hesap İzleme simgesine tıklanarak Cari Hesap İzleme seçeneğine ulaşılır.exp_collapse

Seçim yapıldığında Cari Hesap İzleme ekranı görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusCari Hesap İzleme Ekranı

Cari Hesap İzleme ekranı Başlık Alanı(Cari,Devreden), Satır Alanı, Arama Kriterleri ve Genel işlemler(düğmeler) olarak anlatılacaktır.

 

tog_minus_sev2Başlık Alanı

Cari Alanı

Bu alanda izlenilecek olan cari seçimi yapılır. Seçim alanında iki seçenek" Tek Hesap, Hesap Aralık" mevcuttur. Tek Hesap seçimi yapıldığında, kullanıcıdan carinin Kodu, Adı bilgisi istenir. Kodu seçimi yapıldığında Adı, Adı seçimi yapıldığında kodu alana otomatik olarak doldurulur.

clip0225tekhesapcariseçme

Eğer seçim alanında Hesap Aralık seçilirse Adı-Kodu alanları seçilmez hale gelir ve yeni bir ekran görüntülenir. exp_collapse

Bu ekranda hangi carilerin izleneceği belirlendikten sonra Tamam(OK) düğmesine tıklanılırsa, seçilen carilerin hareketleri listelenir. Ayrıca Tek Hesap seçili iken >> ve << düğmeleri ile bir sonraki  veya bir önceki cariye geçilerek, cariye ait hareketler izlenebilir.

Devreden Alanı

clip0225

Listelemesi yapılan carinin borç alacak hareketleri bilgilerini gösterir. Eşittir simgesine tıklandığında Devreden Hareketler bilgisi görüntülenir.

clip0225hareketlerbilg

 

tog_minus_sev2Satır Alanı

Cariye ait hareketlerin listelendiği alandır.

clip0271hesapİzlemeSatırAlanı

 

Yukarıda da görüldüğü gibi hareketlere ait Tarih, Tür, Hesap Kodu, Açıklama, Borç-Alacak Tutarı, Bakiye gibi bilgilerini gösterir. Ayrıca hareketlerden incelenmek istenilen olursa, hareketin yer aldığı satır üzerinde çift tıklanarak, yada satır seçili iken Hareketi Düzelt denilerek hareket ekranına gidilebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Satır alanı altında ise listelemesi yapılan cari yada carilerin belirlenen zaman aralığında ki borç toplamı, alacak toplamı gibi genel bakiye bilgileri bulunmaktadır.

clip0273

 

tog_minus_sev2Arama Kriterleri Alanı

Tarih: Seçilen cari yada carilere ait hareketlerin belirli bir zamanda gerçekleşmiş olanlarının listelenmesi isteniliyorsa bu alandan faydalanılır.  Başlangıç ve Bitiş tarihleri seçim kontrolü yardımıyla takvimden seçilebilir, yada kaydırma çubuğu ile aralık ayarlanabilir. Yada buton yardımı ile 1 hafta, 1 ay, tüm dönem seçimlerinden istenilen seçilebilir.

clip0274tarihh

Tutar: Hareketlerin tutar türüne göre listelenmesi isteniyorsa bu alandan faydalanılır. Tutar türü(Yerel Para Birimi, Hareket Dövizi, Sistem Dövizi,Hesap Dövizi) belirlenir ve en az ve en fazla olarak miktar aralığı belirlenir ve listeleme buna göre gerçekleştirilir.

clip0274

A_info_128

 

Arama kriterleri alanında yapılan değişikleri listelemede, yani satır alanında görmek için Yenile butonuna tıklanmalıdır.

 

 

Adat: Adat düğmesine tıklandığında Vade Farkı ekranı görüntülenir.

clip0275adatVadefarkı

İcmal: İcmal düğmesine tıklandığında İcmal ekranı görüntülenir. Bu ekranda belirlenen aralığa göre borç alacak bilgileri Avans, Teminat, Normal bilgilerine göre listelenir.

clip0275

 

tog_minus_sev2Genel İşlemler Alanı

Listelenen  hareketler ile ilgili işlemler buradan gerçekleştirlir.

clip0276

Yeni Borç Hareketi: Yeni Borç Hareketi düğmesine tıklandığında borç hareketi olarak kayıt edilebilcek 12 seçenek sıralanır, bunlar içerisinden yapılmak istenilen seçilir.

clip0277

 

Yeni Alacak Hareketi: Yeni Alacak Hareketi düğmesine tıklandığında alacak hareketi olacak şekilde 12 ayrı işlem girişi yapılabilir. Seçilen işlem ekranı görüntülenir ve buradan yeni kayıt hareketi gerçekleştirilir.

clip0278

 

B/A Eşleme: B/A Eşleme düğmesine tıklandığında borç alacak eşleme ekranı görüntülenir. Zaman aralığını belirlenip Yenile düğmesine tıklandığında cari ye ait borç ve alacak hareketleri listelenir.

Seçili Hareketleri Eşle diyerek işlem gerçekleştirilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Hareket Düzelt: Hareket Düzelt düğmesine tıklandığında seçili satırda ki işlem ekrana gelir ve hareket üzerinde istenilen değişiklik yapılabilir.

 

Ek Bilgiler: Ek Bilgiler düğmesine tıklandığında Hareket Ek Bilgileri ekranı görüntülenir. Harekete  ait bilgiler buradan izlenebilir.

 

Diğer Kriterler: Diğer Kriteler düğmesine tıklandığında Diğer Kriterler ekranı görüntülenir. Arama Kriterleri'nde yapılan değişiklik haricinde Satır alanında listelenen hareketlerde yeni kriterler belirlemek için bu ekrandan faydalanılır. Listelemeye, Dahili/Hariç alanı yardımıyla filtreleme yada ekleme yapılabilir. Tamam denildiğinde izleme ekranına dönülür.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Gönder: Gönder düğmesine tıklandığında Elektronik Posta, Panoya Kopyala ve Cari Hareket Listesinin Raporlanması seçenekleri gelir. Yapılmak istenen belirlenerek işleme devam edilir.

clip0281cariGönderButonu

 

Kapat: Cari Hesap izleme ekranı kapatılır.