Cari Hesap İzleme (Ödeme Planı Bazında)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Listeler > Hesap İzleme Ekranları >

Cari Hesap İzleme (Ödeme Planı Bazında)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Cari Hesap İzleme (Ödeme Planı Bazında) işlemi için F.Ödeme/F.Tahsilat modüllerinden Listeler alanında bulunan Hesap İzleme simgesine tıklanarak Cari Hesap İzleme (Ödeme Planı Bazında) seçeneğine ulaşılır. exp_collapse

 

Seçim yapıldığında Cari Hesap İzleme ekranı görüntülenir:

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

ogCari Hesap İzleme (Ödeme Planı Bazında) Ekranı

Cari Hesap İzleme ekranı Başlık Bilgileri (Cari,Devreden), Satır Bilgileri, Arama Kriterleri ve Satır İşlemleri (düğmeler) olarak anlatılacaktır.

 

ogBaşlık Bilgileri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Cari Alanı

Bu alanda izlenilecek olan cari seçimi yapılır. Seçim alanında iki seçenek" Tek Hesap, Hesap Aralık" mevcuttur. Tek Hesap seçimi yapıldığında, kullanıcıdan carinin Kodu, Adı bilgisi istenir. Kodu seçimi yapıldığında Adı, Adı seçimi yapıldığında kodu alana otomatik olarak doldurulur.

 

carihesapiszlemecarialan

 

Eğer seçim alanında Hesap Aralık seçilirse Adı-Kodu alanları seçilmez hale gelir ve yeni bir ekran görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Bu ekranda hangi carilerin izleneceği belirlendikten sonra Tamam(OK) düğmesine tıklanılırsa, seçilen carilerin hareketleri listelenir. Ayrıca Tek Hesap seçili iken >> ve << düğmeleri ile bir sonraki veya bir önceki cariye geçilerek, cariye ait hareketler izlenebilir.

 

Devreden Alanı

carihesapizlemedevreden

 

Listelemesi yapılan carinin borç alacak hareketleri bilgilerini gösterir. Eşittir simgesine tıklandığında Devreden Hareketler bilgisi görüntülenir.

carihesapizlemedevreden2

 

tog_minus_sev2Satır Bilgileri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Cariye ait hareketlerin listelendiği alandır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Yukarıda da görüldüğü gibi hareketlere ait Tarih, Tür, Hesap Kodu, Açıklama, Borç-Alacak Tutarı, Bakiye gibi bilgilerini gösterir. Ayrıca hareketlerden incelenmek istenilen olursa, hareketin yer aldığı satır üzerinde çift tıklanarak, yada satır seçili iken Hareketi Düzelt denilerek hareket ekranına gidilebilir.

 

Satır alanı altında ise listelemesi yapılan cari yada carilerin belirlenen zaman aralığındaki borç toplamı, alacak toplamı gibi genel bakiye bilgileri bulunmaktadır.

carihesapizlemetoplam

 

tog_minus_sev2Arama Kriterleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

carihesapizlemearama

Tarih: Seçilen cari yada carilere ait hareketlerin belirli bir zamanda gerçekleşmiş olanlarının listelenmesi isteniliyorsa bu alandan faydalanılır. Başlangıç ve Bitiş tarihleri seçim kontrolü yardımıyla takvimden seçilebilir, yada kaydırma çubuğu ile aralık ayarlanabilir. Yada buton yardımı ile 1 hafta, 1 ay, tüm dönem seçimlerinden istenilen seçilebilir.

Tutar: Hareketlerin tutar türüne göre listelenmesi isteniyorsa bu alandan faydalanılır. Tutar türü(Yerel Para Birimi, Hareket Dövizi, Sistem Dövizi,Hesap Dövizi) belirlenir ve en az ve en fazla olarak miktar aralığı belirlenir ve listeleme buna göre gerçekleştirilir.

Adat: Adat düğmesine tıklandığında Vade Farkı ekranı görüntülenir. Bu ekranda adat hesaplamaları faiz bilgileri girilerek yapılır.

carihesapizlemeadat

 

tog_minus_sev2Satır İşlemleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Listelenen hareketler ile ilgili işlemler buradan gerçekleştirilir.

carihesapizlemesatırişlemleri

Yeni Borç Hareketi: Yeni Borç Hareketi düğmesine tıklandığında borç hareketi olarak kayıt edilebilcek 12 seçenek sıralanır, bunlar içerisinden yapılmak istenilen seçilir.

carihesapizlemeyeniborç

Yeni Alacak Hareketi: Yeni Alacak Hareketi düğmesine tıklandığında alacak hareketi olacak şekilde 12 ayrı işlem girişi yapılabilir. Seçilen işlem ekranı görüntülenir ve buradan yeni kayıt hareketi gerçekleştirilir.

carihesapizlemeyenialacak

 

Hareket Düzelt: Hareket Düzelt düğmesine tıklandığında seçili satırda ki işlem ekrana gelir ve hareket üzerinde istenilen değişiklik yapılabilir.

Ek Bilgiler: Ek Bilgiler düğmesine tıklandığında Hareket Ek Bilgileri ekranı görüntülenir. Harekete ait bilgiler buradan izlenebilir.

Diğer Kriterler: Diğer Kriteler düğmesine tıklandığında Diğer Kriterler ekranı görüntülenir. Arama Kriterleri'nde yapılan değişiklik haricinde Satır alanında listelenen hareketlerde yeni kriterler belirlemek için bu ekrandan faydalanılır. Listelemeye, Dahili/Hariç alanı yardımıyla filtreleme yada ekleme yapılabilir. Tamam denildiğinde izleme ekranına dönülür.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Gönder: Gönder düğmesine tıklandığında Elektronik Posta, Panoya Kopyala ve Cari Hareket Listesinin Raporlanması seçenekleri gelir. Yapılmak istenen belirlenerek işleme devam edilir.