Cari Tahsilat Makbuzu

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri > Kasa Tahsilat Hareketleri >

Cari Tahsilat Makbuzu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Alıcı/Satıcı Tahsilât

Carinin, kasaya yaptığı ödemenin kaydedilebileceği bölümdür. Likom Gusto ERP Yazılımında  Alıcı/Satıcı Tahsilat menüsüne ulaşmak için; Finans Tahsilat(F. Tahsilat)  modülü altında Tahsilatlar menüsünde Tahsilat ikonu altında bulunur. exp_collapse

Alıcı/Satıcı ikonuna tıklandığında  ise Cari Tahsilat Makbuzu ekranına ulaşılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusCari Tahsilat Makbuzu Ekran Özellikleri

Seri : Tahsilat hareketinin belge serisi bu alandan seçilir. Bu alanda bulunan tuşa basıldığında  tahsilat hareketi için tanımlanmış olan seriler listelenir. Bu listeden ilgili serinin seçimi yapılır. Tahsilat hareketine ait birden fazla seri tanımı yapılarak kullanılabilir.Tanımlanan her serinin numarası birbirinden bağımsız  olarak takip edilir.

No : Tahsilat hareketinin belge numarası bu alandan girilir. Bu alanda yeni düğmesine basılarak seçilmiş olan serinin en son numarası getirilebilir. İstendiğinde elle de numara verilebilir.Bu alandaki numara her seri için ayrı ayrı takip edilir. Bir seri için aynı numara birden fazla kullanılamaz.

Belge Tarihi : Belgenin tarihi bu alandan girilir. Bu alanda direk tarih girişi yapılabileceği gibi, bu alanda bulunan tuşa basıldığında açılan takvim penceresinden de tarih seçimi yapılabilir.

Valör Tarihi : Belgenin valör tarihi bu alandan girilir. Bu alanda direk tarih girişi yapılabileceği gibi, bu alanda bulunan tuşa basıldığında açılan takvim penceresinden de tarih seçimi yapılabilir.

Kasa Kodu : Tahsilatın yapılacağı kasa kodu bu alanda seçilir. Bu alandaki düğmeye basılarak ulaşılan kasa kartı arama penceresinden ilgili  kasanın kodu seçilebilir. Eğer kasa kodu biliniyor ise bu alana direk kasa kodu girişi de yapılabilir.

Cari Kodu : Tahsilat yapılacak carinin kodu bu alanda seçilir. Bu alandaki düğmeye basılarak ulaşılan cari kartı arama penceresinden ilgili carinin kodu seçilebilir. Eğer cari kodu biliniyor ise bu alana direk cari kodu girişi de yapılabilir.

Tutar : Bu alana tahsilat tutarı girilir.

Döviz Tutarı : Döviz ile yapılan tahsilat tutarı bu alandan girilir. Bu alanın yanında bulunan "Döviz" tuşuna  basıldığında, döviz grişinin yapılacağı pencereye ulaşılır.

Düzenleyen : Tahsilat  belgesini düzenleyen personelin seçimi bu alandan yapılır. Bu alandaki tuşa basıldığında firma personellerinin listelendiği pencereye ulaşılır.  Bu pencerede ilgili personelin seçimi yapılır.

Teslim Eden : Tahsilat belgesini teslim eden kişinin adı bu alandan girilir.

Veznedar : Tahsilatı yapan veznedarın seçimi bu alandan yapılır. Bu alandaki tuşa basıldığında firma personellerinin listelendiği pencereye ulaşılır.  Bu pencerede ilgili veznedarın seçimi yapılır.

Açıklama :  Bu alana tahsilat hareketi ile açıklama girilebilir. Bu alanda girilen aynı tür açılamaları  her hareket girişi sırasında yeniden yazmak yerine, Tanımlar/Genel/Açıklamalar alanından tanımlanarak, hareket sırasında seçilebilir.

 

tog_minusTahsilat Makbuzu Girişi Nasıl Yapılır?

1)

Tahsilat Makbuzu girişi yapmak için menü çubuğunda  Finans Tahsilat(F. Tahsilat)  modülü altında Tahsilatlar menüsünde Tahsilat ikonu altındaki  Alıcı/Satıcı seçeneğine tıklayın.

2)

Seri alanında seri seçimi yapın.

3)

Yeni düğmesine tıklayın.

4)

Program tarafından otomatik olarak gelen tarih bilgisinde değişiklik yapmak istiyorsanız, Tarih alanında seçim yapın.

5)

Program tarafından otomatik olarak gelen valör tarihi bilgisinde değişiklik yapmak istiyorsanız, Valör Tarihi alanında seçim yapın.

6)

Hareket penceresinin sol tarafında yer alan Kasa Kodu veya Adı alanında seçim yapın.

7)

Hareket penceresinin sağ tarafında yeralan Cari Kodu veya Adı alanında seçim yapın.

8)

Tutar alanına, klavye yardımıyla ya da bu alandaki hesap makinesi yardımıyla tutar girişi yapın. Eğer içinde bulunulan satıra ait tutar, doğrudan döviz üzerinden girilmek isteniyorsa, bu maddeyi atlayarak 9. maddeye geçiniz.

9)

Hareket döviz üzerinden takip edilmek isteniyorsa, Döviz düğmesine tıklayarak, açılan iletişim kutusundan, döviz bilgilerini girin.

10)

Düzenleyen, Veznedar, Yatıran, Teslim Eden alanlarında açılan kutudan ilgili personel seçimi yapın.

11)

Teslim Eden alanında teslim eden şahıs adını klavye yardımıyla yazın.

12)

Açıklama alanında ilgili harekete ait açıklamayı klavye yardımıyla yazınız ya da açılan kutuda listelenen tanımlı açıklamalardan seçim yapın.

13)

Hareket penceresinin sol tarafında yeralan Teminat ve Avans alanında seçim yapın.

14)

Harekete dönem bazında uygulanacak faiz varsa, Faiz sekmesine tıklayarak faiz bilgilerini girin.

15)

Harekete ait Notlar, Ek Alanlar vb. bilgileri ilgili sekmelerden girin.

16)

Kaydet düğmesine tıklayın.

17)

Hareketin Gelir/Gider Hareketi ile ilişkilendirilmesini,G/G Hrk düğmesine tıklayarak ekrana açılan Gelir/Gider Hareketleri penceresinden yapınız.

18)

Tahsilat Makbuzu hareket penceresinden çıkabilirsiniz.

19)

Hareketi hemen muhasebeye kaydetmek istiyorsanız "Hareket muhasebeye kaydedilsin mi?" sorgulamasında Evet düğmesine tıklayın. Ekrana açılan Muhasebe Kayıt diyalog kutusundan muhasebe kaydı işlemlerini seçiniz. Eğer muhasebe kayıt işlemini daha sonra yapmak istiyorsanız, bu sorgulamada Hayır düğmesine tıklayın.