Çek Senet Bodrosu

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri > Çek/Senet Hareketleri >

Çek Senet Bodrosu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Dönem içinde tanımlı cari ve diğer carilere yapılan tüm senet/çek hareketlerine ait giriş/çıkış bordrosu Likom Gusto ERP Yazılımı’nın Çek/Senet Bordroları bölümünden gerçekleştirilir. Daha önce düzenlenen bordroların listeleme ve düzeltme işlemi de yine bu bölümden yapılabilir. Likom Gusto ERP Yazılımı'nın Finans Ödeme,  Finans Tahsilât modül alanları altında bulunan Bordro menüsünde bulunan Çek/Senet simgesinden ulaşılır.

Finans Ödeme Menüsü altında: exp_collapse

Finans Tahsilat Menüsü altında: exp_collapse

Çek/Senet Bordro simgesine tıklandığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan pencere açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Açılan pencerede, daha önce düzenlenen giriş/çıkış bordroları listelenir. Çek/Senet Bordrolarının listelendiği bu pencere dört ana gruptan oluşur.

1)

Listesi alınmak istenilen Çek/Senet Kasası’nın, karşı hesapların seçileceği ve görülmek istenilen çek/senetlerin (Alacak Senedi, Borç Senedi, Alınan Çek ya da Verilen Çek) belirlenebileceği bölüm.

2)

Bir önceki alanda belirlenen kriterler doğrultusunda, seçilen süre içinde düzenlenen giriş/çıkış bordrolarının listelendiği bölüm.

3)

Listenin hangi dönem için ve hangi kriterlere göre istenildiğinin belirlenebileceği bölüm.

4)

Çek/Senet Bordrolarının düzenlenebileceği, daha önce düzenlenen bordronun düzeltilebileceği ya da listenin yazıcı, e-posta, rapor, pano gibi bir alana gönderilebileceği bölüm.

 

tog_minusÇek/Senet Bordroları Ekran Özellikleri

TumÇSkasaları

Tüm Çek/Senet Kasaları: Eğer herhangi bir Çek/Senet Kasası kısıtlaması yapılmadan, tüm çek/senet kasalarında bordrolar görülmek isteniyorsa, bu alanda bulunan radyo düğmesine tıklanmalıdır.

Tek Ç/S Kasası: Eğer belirli bir Çek/Senet Kasasına kaydedilen bordrolar görülmek isteniyorsa, bu alanda bulunan radyo düğmesine tıklanmalıdır. Bu durumda “Tek Ç/S Kasası” alanının sağ tarafında bulunan açılan kutu alanı seçilebilir hale gelir. Açılan kutu düğmesine tıklanarak, Çek/Senet Kasalarının listelendiği seçeneklerden seçim yapıldığında, program sadece ilgili kasadaki giriş/çıkış bordrolarını listeler. Çek/Senet Kasası seçimi sonrası, kasanın adı, sağ tarafta bilgi amaçlı olarak görüntülenir.

TumKArşıHesaplar

Tüm Karşı Hesaplar: Eğer herhangi bir karşı hesap kısıtlaması yapılmadan, tüm karşı hesaplara ait giriş/çıkış bordroları görülmek isteniyorsa, bu alanda bulunan radyo düğmesine tıklanmalıdır.

Tek S/Ç Kasası: Eğer karşı hesabı belirli bir S/Ç kasası olan giriş/çıkış bordroları görülmek isteniyorsa, bu alanda bulunan radyo düğmesine tıklanmalıdır. Bu durumda “Tek S/Ç Kasası” alanının sağ tarafında bulunan açılan kutu alanı seçilebilir hale gelir. Açılan kutu düğmesine tıklanarak, senet/çek kasalarının listelendiği seçeneklerden seçim yapıldığında, program sadece karşı hesabı ilgili senet/çek kasası olan giriş/çıkış bordrolarını listeler. S/Ç Kasası seçimi sonrası, senet/çek kasasının adı, sağ tarafta bilgi amaçlı olarak görüntülenir.

Tek Cari: Eğer karşı hesabı belirli bir cari olan giriş/çıkış bordroları görülmek isteniyorsa, bu alanda bulunan radyo düğmesine tıklanmalıdır. Bu durumda “Tek Cari” alanının sağ tarafında bulunan açılan kutu alanı seçilebilir hale gelir. Açılan kutu düğmesine tıklanarak, carilerin listelendiği seçeneklerden seçim yapıldığında, program sadece karşı hesabı ilgili cari olan giriş/çıkış bordrolarını listeler. Cari seçimi sonrası, carinin adı, sağ tarafta bilgi amaçlı olarak görüntülenir.

Tek Diğer C.: Eğer karşı hesabı belirli bir diğer cari olan giriş/çıkış bordroları görülmek isteniyorsa, bu alanda bulunan radyo düğmesine tıklanmalıdır. Bu durumda “Tek Diğer C.” alanının sağ tarafında bulunan açılan kutu alanı seçilebilir hale gelir. Açılan kutu düğmesine tıklanarak, Diğer Carilerin listelendiği seçeneklerden seçim yapıldığında, program sadece karşı hesabı ilgili diğer cari olan giriş/çıkış bordrolarını listeler. Diğer Cari seçimi sonrası, diğer carinin adı, sağ tarafta bilgi amaçlı olarak görüntülenir.

Tek Banka: Eğer karşı hesabı belirli bir banka olan giriş/çıkış bordroları görülmek isteniyorsa, bu alanda bulunan radyo düğmesine tıklanmalıdır. Bu durumda “Tek Banka” alanının sağ tarafında bulunan açılan kutu alanı seçilebilir hale gelir. Açılan kutu düğmesine tıklanarak, bankaların listelendiği seçeneklerden seçim yapıldığında, program sadece karşı hesabı ilgili banka olan giriş/çıkış bordrolarını listeler. Banka seçimi sonrası, bankanın adı, sağ tarafta bilgi amaçlı olarak görüntülenir.

Tek Personel: Eğer karşı hesabı belirli bir diğer personel olan giriş/çıkış bordroları görülmek isteniyorsa, bu alanda bulunan radyo düğmesine tıklanmalıdır. Bu durumda “Tek Personel” alanının sağ tarafında bulunan açılan kutu alanı seçilebilir hale gelir. Açılan kutu düğmesine tıklanarak, Personellerin listelendiği seçeneklerden seçim yapıldığında, program sadece karşı hesabı ilgili personel olan giriş/çıkış bordrolarını listeler. Personel seçimi sonrası, personelin adı, sağ tarafta bilgi amaçlı olarak görüntülenir.

AlınanverileÇeksenet

Alınan Çek: Çek/Senet Bordroları penceresi ekrana ilk açıldığında “Alınan Çek” alanının sol tarafında bulunan onay kutusu işaretlidir. Bu durumda, alınan çeklere ait giriş/çıkış bordroları listede gösterilir. Eğer alınan çeklerin giriş/çıkış bordrolarının listelenmesi istenmiyorsa, bu alanda bulunan onay kutusunun işareti, farenin sol düğmesine tıklanarak kaldırılmalıdır.

Alacak Senedi: Çek/Senet Bordroları penceresi ekrana ilk açıldığında “Alacak Senedi” alanının sol tarafında bulunan onay kutusu işaretlidir. Bu durumda, alacak senetlerine ait giriş/çıkış bordroları listede gösterilir. Eğer alacak senetlerinin giriş/çıkış bordrolarının listelenmesi istenmiyorsa, bu alanda bulunan onay kutusunun işareti, farenin sol düğmesine tıklanarak kaldırılmalıdır.

Verilen Çek: Çek/Senet Bordroları penceresi ekrana ilk açıldığında “Verilen Çek” alanının sol tarafında bulunan onay kutusu işaretlidir. Bu durumda, verilen çeklere ait giriş/çıkış bordroları listede gösterilir. Eğer verilen çeklerin giriş/çıkış bordrolarının listelenmesi istenmiyorsa, bu alanda bulunan onay kutusunun işareti, farenin sol düğmesine tıklanarak kaldırılmalıdır.

Borç Senedi: Çek/Senet Bordroları penceresi ekrana ilk açıldığında “Borç Senedi” alanının sol tarafında bulunan onay kutusu işaretlidir. Bu durumda, borç senetlerine ait giriş/çıkış bordroları listede gösterilir. Eğer borç senetlerinin giriş/çıkış bordrolarının listelenmesi istenmiyorsa, bu alanda bulunan onay kutusunun işareti, farenin sol düğmesine tıklanarak kaldırılmalıdır.

 

A_caution_128

Çek/Senet Bordroları penceresinde, “Alınan Çek”, “Alacak Senedi”, “Verilen Çek”, “Borç Senedi” alanlarından en az bir tanesi işaretlenmelidir. Bu nedenle program, bütün alanların işaretinin kaldırılması durumunda otomatik olarak herhangi bir alanı işaretler.

 

tariheGöreSırala

Tarihe Göre Sırala : Çek/Senet Bordrolarının listesi tarihe göre sıralı olarak alınmak isteniyorsa, bu alanda bulunan radyo düğmesine tıklanmalıdır. İsteğe göre artan yada azalan sıralanabilir.

Seri No’ya Göre Sırala : Çek/Senet Bordrolarının listesi seri numaralarına göre sıralı olarak alınmak isteniyorsa, bu alanda bulunan radyo düğmesine tıklanmalıdır.

GirişÇıkışBordrosu

Giriş Bordrosu : Çek/Senet Bordroları penceresi ekrana ilk açıldığında “Giriş Bordrosu” alanının sol tarafında bulunan onay kutusu işaretlidir. Bu durumda, giriş bordroları listede gösterilir. Eğer giriş bordrolarının listelenmesi istenmiyorsa, bu alanda bulunan onay kutusunun işareti, farenin sol düğmesine tıklanarak kaldırılmalıdır.

Çıkış Bordrosu : Çek/Senet Bordroları penceresi ekrana ilk açıldığında “Çıkış Bordrosu” alanının sol tarafında bulunan onay kutusu işaretlidir. Bu durumda, çıkış bordroları listede gösterilir. Eğer çıkış bordrolarının listelenmesi istenmiyorsa, bu alanda bulunan onay kutusunun işareti, farenin sol düğmesine tıklanarak kaldırılmalıdır.

 

A_caution_128

Çek/Senet Bordroları penceresinde, “Giriş Bordrosu”, “Çıkış Bordrosu” alanlarından en az bir tanesi işaretlenmelidir. Bu nedenle program, iki alanında işaretinin kaldırılması durumunda otomatik olarak herhangi bir alanı işaretler.

 

Seçilen kriterler doğrultusunda, belirlenen dönem içinde çek/senet bordrolarına ait liste, Çek/Senet Bordroları penceresinin gridli alanında gösterilir. Bu alanda bulunan herhangi bir çek/senet bordrosuna ulaşmak için, ilgili bordro üzerinde farenin sol düğmesine çift tıklanmalıdır. Açılan bordro penceresi inceleme amaçlı kullanılabileceği gibi, ilgili bordro üzerinde düzeltme de yapılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Listedeki herhangi bir satırın üzerine farenin sol düğmesi ile bir defa tıklanıldığında, “Karşı Hesap” kolonunda, borçlu/alacaklı adının yanında bir düğme (“… (Üç nokta)”) görüntülenir. Bu düğmeye tıklanarak, ilgili borçlunun/alacaklının hareket listesine ulaşılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Çek/Senet Bordroları penceresinin “Arama Kriterleri” aşağıda açıklanan alanları içerir.

aramaKriterler

Tarih : Belirli tarih aralığına sahip çek/senet bordrolarının listesi isteniliyorsa, ilgili tarih aralığı bu alanda başlangıç-bitiş olarak belirlenmelidir. Tarih alanının sağ tarafındaki alanda bulunan tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden başlangıç tarihi, başlangıç tarihinin sağ tarafındaki alanda bulunan tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden ise bitiş tarihi seçilmelidir. Bu durumda program belirlenen tarih aralığı dışında kalan bordroları listede göstermez.

Tarih aralığı seçimi, başlangıç-bitiş tarih alanının sağ tarafında bulunan açılan kutu düğmesine tıklanarak da yapılabilir. Açılan kutu düğmesinde yapılan seçim (1 Hafta, 1 Ay vb), açılan kutunun sol tarafında bulunan çizelgeye yansır. Aynı şekilde tarih aralığı seçimi, bu çizelgeden de yapılabilir.

Arama Kriterleri alanında değişiklik yapıldıktan sonra, çek/senet bordroları listesinin yenilenebilmesi için “Yenile” düğmesine tıklanmalıdır. Aksi taktirde pencere yenilenmediği için ilgili seçimler ya da yapılan değişiklikler görünmez. “Yenile” düğmesi çok kullanıcılı ortamlar için önemlidir. Diğer kullanıcıların düzenlediği çek/senet bordroları bu düğmeye tıklanarak, ekranın yenilenmesinden sonra görülebilir.

Alınan Çek Listesinin “Diğer Kriterler” seçeneği yardımıyla, listesi istenilen çek/senet bordrolarına ait parametre kısıtlaması yapılabilir. “Diğer Kriterler” düğmesine tıklanıldığında, ekrana açılan “Çek/Senet Bordrosu Seçim Kriterleri” penceresi dört sekmeden oluşur.exp_collapse

Alınan Çek / Alacak Senedi / Verilen Çek / Borç Senedi Durum Kodları : Bu sekmeler, son durumu esas alınarak listelenmesi istenilen çek/senet bordrolarının seçimi amacıyla kullanılır. Örneğin; son durumu portföyde olan alınan çeklere ait bordro listesi isteniyorsa, Durum Kodları sekmesinde sadece “CPO (Çek Portföyde)” seçeneğinin sol tarafında bulunan onay kutusu işaretlenmelidir. Bu durumda, program sadece portföyde olan alınan çeklerin bordrolarını gösterir.

Tümünü Seç: Durum Kodları sekmelerinde listelenen tüm durumların seçilmesi isteniyorsa, “Tümünü Seç” düğmesine tıklanmalıdır. Bu durumda program, tüm durum kodlarının sol taraflarında bulunan onay kutularını otomatik olarak işaretler.

Tümünü Bırak: Durum Kodları sekmelerinde listelenen tüm durumların işaretlerinin kaldırılması isteniyorsa, “Tümünü Bırak” düğmesine tıklanmalıdır. Bu durumda program, tüm durum kodlarının sol taraflarında bulunan onay kutularının otomatik olarak işaretlerini kaldırır. Ancak bu durumda, Çek/Senet Bordroları’na ait liste boş olarak gelir. Bu nedenle, Durum Kodları sekmelerinde en azından bir durum işaretli olmalıdır.

Herhangi bir çek/senet bordrosunun silinebilmesi ya da üzerinde düzeltme yapılabilmesi için, ilgili bordronun açılması gerekir. Açılmak istenilen bordronun üzerine farenin sol düğmesi ile çift tıklanarak ulaşılabileceği gibi, bordro seçimi yapıldıktan sonra “Bordro Düzelt” düğmesine tıklanarak da bordroya ulaşılabilir. Bunların dışında ulaşılmak istenilen bordro seçildikten sonra klavyeden “ALT” tuşu ile birlikte “B” tuşuna basarak da bordroya ulaşmak mümkündür.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Herhangi bir bordronun yazıcıdan dökümü alınmak istenildiğinde, ilgili bordro seçimi sonrası “Bordro Yazdır” düğmesine tıklanmalıdır.

Çek/Senet Bordroları listesinin, e-posta, pano ya da rapora gönderilebilmesi için, “Gönder” düğmesine tıklanmalıdır. Bu seçenekler içinden “e-posta” seçildiği taktirde, program listeyi, e-posta içine yerleştirerek ekrana getirir. “Pano” seçimi yapıldığında, liste istenilen herhangi bir alana metin olarak kopyalanabilir. “Rapor” seçiminde ise, içinde bulunulan liste rapora atılabilir. exp_collapse

 

tog_minusYeni Giriş/Çıkış Bordrosu Düzenlemek

Çek/Senet Bordroları seçimi yapıldığında açılan pencerenin alt kısmında bulunan “Yeni Giriş Bordrosu” ya da “Yeni Çıkış Bordrosu” düğmesine tıklanmalıdır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Bu düğmelerden herhangi birine tıklandığında ekrana açılan seçenekler her ikisi için de aynıdır. “Alınan Çek”, “Alacak Senedi”, “Verilen Çek”, “Borç Senedi”. Düzenlenmek istenilen çek/senet seçimi sonrası ekrana yeni bir pencere açılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Çek/senetler için, yeni giriş/çıkış bordrosu düzenlemek amacıyla ekrana açılan bu pencerede 4 tür işlem yapılabilir.

 

A_caution_128

 

Bu 4 işlemden herhangi birinin yapılabilmesi için öncelikle başlık alanlarının tam olarak doldurulması gereklidir.

 

Tarih: Çek/Senete ait giriş/çıkış bordrosunun tarihi bu alanda bulunan takvim düğmesine tıklandığında açılan takvimden seçilebilir.

Bordro:Bordronun Alınan Çek, Alacak Senedi, Verilen Çek, Borç Senedi seçeneklerinden hangisi için düzenleneceği bu alanda bulunan açılan kutu düğmesine tıklanarak seçilebilir. Bir önceki pencere olan Çek/Senet Bordroları penceresinde “Yeni Giriş Bordrosu” ya da “Yeni Çıkış Bordrosu” düğmelerine tıklanarak yapılan seçim, program tarafından bu pencereye otomatik olarak yansıtılır. Ancak daha önce yapılan seçim bu pencerede değiştirilebilir.

Türü: Düzenlenecek bordro “Giriş Bordrosu” ise, bu alanda bulunan açılan kutu düğmesine tıklanarak “Giriş Bordrosu” seçimi yapılmalıdır. Aynı şekilde eğer “Çıkış Bordrosu” düzenlenmek isteniyorsa açılan kutu düğmesinden “Çıkış Bordrosu” seçimi yapılmalıdır. Çek/Senet Bordroları ekranında “Yeni Giriş Bordrosu”  yada "Yeni Çıkış Bordrosu" düğmelerine tıklandığında, bu alana program tarafından otomatik olarak  seçim gelir. Ancak kullanıcı isteğine göre bu seçeneği değiştirebilir.“Türü” alanında yapılan seçime göre, “Seri” alanında açılan kutu düğmesine tıklandığında, listelenen seçenekler değişiklik gösterir.

Seri: Düzenlenecek bordronun “Seri” seçimi bu alanda bulunan açılan kutu düğmesine tıklanarak yapılabilir. Eğer çıkış bordrosu düzenlenmek isteniyorsa, açılan kutu düğmesine tıklandığında “Çıkış Bordrosu”na ait seriye ulaşılabilir.

Bordro No: Düzenlenecek giriş/çıkış bordrosunun numarası, bu alanda bulunan “Yeni” düğmesine tıklanarak belirlenmelidir. Bu durumda program otomatik olarak sıradaki giriş/çıkış bordro numarasını bu alana yazar. Kullanıcı istediği taktirde klavye yardımıyla bordro numarası da yazabilir.

Hareket Kodu:Düzenlenecek giriş/çıkış bordrosunun hareket kodu, bu alanda bulunan açılan kutu düğmesine tıklanarak seçilmelidir. Açılan kutu düğmesinde listelenen seçenekler “Bordro” ve “Türü” alanında yapılan seçimlere göre değişiklik gösterir. Bu değişiklikler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bordro

Türü

Hareket Kodu

Alınan Çek

Giriş Bordrosu

CPO, KTR

Alacak Senedi

Giriş Bordrosu

SPO, KTR

Verilen Çek

Giriş Bordrosu

CIE, COD

Borç Senedi

Giriş Bordrosu

SIE, SOD

Alınan Çek

Çıkış Bordrosu

KTE, CCI, BTA, BTV, CIE, CIC, DIG, KTR, BTE

Alacak Senedi

Çıkış Bordrosu

KTE, SCI, BTA, BTV, SIE, ICR, DIG, KTR, BTE

Verilen Çek

Çıkış Bordrosu

CYN, DIG

Borç Senedi

Çıkış Bordrosu

SYN, DIG

“Hareket Kodu” alanında yapılan seçim sonrası, ilgili kodun açılmış hali, bu alanın sağ tarafında bilgi amaçlı olarak görüntülenir.

Senet/Çek Kasası: Senet/Çekin, senet/çek kasası seçimi bu alanda bulunan açılan kutu düğmesine tıklanarak seçilebilir. Senet/Çek Kasası seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda anlatılmıştır. “Senet / Çek Kasası” alanında yapılan seçim sonrası, ilgili senet çekin adı, bu alanın sağ tarafında bilgi amaçlı olarak görüntülenir.

Hesap Kodu: Düzenlenecek senet/çekin karşı hesap kodu, bu alanda bulunan açılan kutu düğmesine tıklanarak seçilmelidir. Yapılan Cari, Diğer Cari, Banka, Senet / Çek Kasası seçimi sonrası bu alanın sağ tarafında bulunan açılan kutuya tıklanıldığında hesap kodu seçimine uygun olan listeye ulaşılabilir. Örneğin, “Hesap Kodu” alanında Cari seçimi yapılmışsa, sağ taraftaki açılan kutu düğmesine tıklanıldığında cari listesine ulaşılır.

Açıklama: Çek/Senet Bordrosu’na ait açıklama bu alanda klavyeden el ile girilebileceği gibi, Tanımlar menüsü “Açıklamalar” bölümünden Açıklama tanımlamaları yapılmış ise, bu alanda bulunan açılan kutu düğmesine tıklanarak seçilebilir. Tanımlar Menüsü / Açıklamalar bölümü ile ilgili detaylı bilgi Tanımlar bölümünden takip edilebilir.

Ek Bilgiler: Düzenlenen Çek/Senet Bordrosu ile ilişkilendirilmek istenilen Notlar, İşaretler, Kullanıcı Tanımlı ve OLE Nesnesi bilgileri bu düğmeye tıklanarak girilebilir. Daha önce düzenlenen bir çek/senet bordrosunu oluşturan ya da değiştiren bilgileri yine bu düğmeye tıklanıldığında açılan pencerenin “Diğer” sekmesinden takip edilebilir.

Bordroyu Teslim Alan: Kodu veya Adı alanlarından açılan kutu düğmelerine tıklanarak seçilebilir.

Bordroyu Teslim Eden: Klavye yardımı ile teslim eden bilgisi girilir.

Çek/Senet Bordrosunun başlık alanları doldurulduktan sonra, bordroyu düzenleyebilmek için “Çek / Senet Ekle” düğmesine tıklanmalıdır. Bu düğmeye tıklanıldığında açılan “Yeni Giriş Yaparak Ekle”, “Koşullara Uyanlardan Seç”, “Hareket Oluşturarak Ekle”, "Toplu Senet Çek Oluşturma"seçeneklerinden istenilen seçilerek işleme devam edilir.

YEniÇekSenetEkle

 

Çek/Senet Ekle düğmesinden seçilen 4 ayrı işlemi senet ve çek için oluşturmak:

 

tog_minus_sev2Yeni Giriş Yaparak Ekle

ÇEK BORDRO

1)

Açılan Verilen/Alınan Çek giriş penceresinde Verilen/Alınan Çek girişi yapın.

2)

Kaydet düğmesini tıklayın.

3)

Hareket sekmesine geçin.

4)

Bordro düğmesini tıklayın.

5)

Kapat düğmesini tıklayın.

SENET BORDRO

1)

Açılan Borç/Alacak Senedi penceresinde Borç/Alacak Senedi girişi yapın.

2)

Kaydet düğmesini tıklayın.

3)

Hareket sekmesine geçin.

4)

Bordro düğmesini tıklayın.

5)

Kapat düğmesini tıklayın.

 

tog_minus_sev2Koşullara Uyanlardan Seç

ÇEK BORDRO

1)

Açılan Verilen/Alınan Çekler Listesinden seçim yapın.

2)

Verilen/Alınan Çekler hakkında bilgi için İcmal düğmesini tıklayın.

3)

Seçilen çekte değişiklik yapmak için Çek Düzelt düğmesini tıkalayın.

4)

Kullanıcı Tanımlı, Notlar ... ek bilgileri için Senet Ek Bilgileri düğmesini tıklayın.

5)

Çek arama kriterleri Genel ve Durum Kodlarından seçim yapmak için Diğer Kriterler düğmesini tıklayın.

6)

İşlem yapılan çeki bordroya aktarmak için Bordroya aktar düğmesini tıklayın.

SENET BORDRO

1)

Açılan Borç/Alacak Senetleri Listesinden seçim yapın.

2)

Senetler hakkında bilgi için İcmal düğmesini tıklayın.

3)

Seçilen senette değişiklik yapmak için Senet Düzelt düğmesini tıkalayın.

4)

Kullanıcı Tanımlı, Notlar ... ek bilgileri için Senet Ek Bilgileri düğmesini tıklayın.

5)

Senet arama kriterleri Genel ve Durum Kodlarından seçim yapmak için Diğer Kriterler düğmesini tıklayın.

6)

İşlem yapılan senedi bordroya aktarmak için Bordroya aktar düğmesini tıklayın.

 

tog_minus_sev2Hareket Oluşturarak Ekle

ÇEK BORDRO

1)

Açılan Verilen/Alınan Çekler Listesinden seçim yapın.

2)

Verilen/Alınan Çekler hakkında bilgi için İcmal düğmesini tıklayın.

3)

Verilen/Alınan Çekte değişiklik yapmak için Çek Düzelt düğmesini tıkalayın.

4)

Kullanıcı Tanımlı, Notlar ...ek bilgileri için Çek Ek Bilgileri düğmesini tıklayın.

5)

Verilen/Alınan Çekler arama kriterleri Genel ve Durum Kodlarından seçim yapmak için Diğer Kriterler düğmesini tıklayın.

6)

İşlem yapılan Verilen/Alınan Çekleri bordroya aktarmak için Bordroya aktar düğmesini tıklayın.

7)

Seçmiş olduğunuz Çek/Çekler için bordroya aktarma onay işlemlerini yapın.

SENET BORDRO

1)

Açılan Borç/Alacak Senetleri Listesinden seçim yapın.

2)

Senetler hakkında bilgi için İcmal düğmesini tıklayın.

3)

Seçilen senette değişiklik yapmak için Senet Düzelt düğmesini tıkalayın.

4)

Kullanıcı Tanımlı, Notlar ... ek bilgileri için Senet Ek Bilgileri düğmesini tıklayın.

5)

Senet arama kriterleri Genel ve Durum Kodlarından seçim yapmak için Diğer Kriterler düğmesini tıklayın.

6)

İşlem yapılan senedi bordroya aktarmak için Bordroya aktar düğmesini tıklayın.

7)

Seçmiş olduğunuz Senet/Senetler için bordroya aktarma onay işlemlerini yapın.

 

tog_minus_sev2Toplu Senet Çek Oluşturma

ÇEK BORDRO

1)

Ödeme miktarı ve ödeme koşulu belirlenmiş birden fazla  Çek girişi yapmak için tıklayın.

2)

Seri ve çek oluşturma tarihini girin.

3)

Toplam Verilen/Alınan Çek tutarını girmek için Tutar bölümünden seçim yapın.

4)

Toplam tutarın taksit sayısını belirtmek için Taksit Sayısını girin.

5)

Verilen/Alınan Çekin ödeme başlangıç tarihini Başlangıç Tarihi alanına girin.

6)

Ödeme periyodu seçin.

7)

Girilen tutarın kaç taksitte ödeneceğini Ödeme periyodunda belirtin.Dağıt düğmesini tıklayın.

8)

Verilen/Alınan Çeklerin bordroya aktarılması için Kaydet düğmesini tıklayın.

SENET BORDRO

1)

Ödeme miktarı ve ödeme koşulu belirlenmiş birden fazla senet girişi yapmak için tıklayın.

2)

Seri ve senet oluşturma tarihini girin.

3)

Toplam senet tutarını girmek için Tutar bölümünden seçim yapın.

4)

Toplam tutarın taksit sayısını belirtmek için Taksit Sayısını girin.

5)

Senedin ödeme başlangıç tarihini Başlangıç Tarihi alanına girin.

6)

Ödeme periyodu seçin.

7)

Girilen tutarın kaç taksitte ödeneceğini Ödeme periyodunda belirtin.Dağıt düğmesini tıklayın.

8)

Senetlerin bordroya aktarılması için Kaydet düğmesini tıklayın.

 

tog_minusÇek/Senet Bordro Girişi Nasıl Yapılır?

1)

Çek/Senet Bordro girişi yapmak için menü çubuğunda Likom Gusto ERP Yazılımı'nda bulunan  F.Ödeme/F.Tahsilat>Bordro>Çek/Senet ikonuna tıklayın.

2)

Tüm Senet/Çek kasaları, Tek Ç/S Kasası seçimini yapın. Tek Ç/S Kasası seçildiğinde Aktifleşen açılan kutu alanından kasa kod seçimini yapın. Kasa adı program tarfından otomatik olarak yazılır.

3)

Karşı hesabı seçmek için Tüm karşı hesaplar/Tek Cari/Tek Banka/Tek S/Ç Kasası/Tek Diğer Cari/Tek Personel seçimini yapın.

4)

Girişi önceden yapılan bordroları Tarihe göre ya da Seri No'ya göre sıralayın.

5)

Alınan Çek/Verilen Çek/Alacak Senedi/Borç Senedi seçimini yapın.

6)

Giriş Bordrosu, Çıkış Bordrosu yada almak istenilen listelemeye göre her ikisini de işaretleyin.

7)

Yeni Giriş Bordrosunda; Alınan Çek, Alacak Senedi, Verilen Çek, Borç Senedi  yada Çıkış Bordrosunda; Alınan Çek, Alacak Senedi, Verilen Çek, Borç Senedi seçimini yapın.

8)

Girişi önceden yapılan bordroya giriş yapmak için bordro üzerindeyken fare ile çift tıklayın. Yeni bir bordro oluşturmak isterseniz bu maddeyi atlayarak 9.maddeye geçin.

9)

Açılan Çek/Senet bordrosu alanında Tarih, Bordro, Seri, Türü, Bordro No, Hareket Kodu, Hareket Tarihi, Senet/Çek Kasası, Hesap Kodu seçin.

10)

Senet girişi için Çek/Senet Ekle düğmesini tıklayın.

11)

Çek girişi için Çek/Senet Ekle düğmesini tıklayın.

12)

Çek/Senet bordrosunda kriterlere göre seçim yapmak için Diğer Kriterler düğmesini tıklayın.

13)

Çek/Senet bordrosunda düzeltme yapmak için listelenmiş alanda bordronun üzerinde iken Bordro Düzelt düğmesini tıklayın.

14)

Bordroyu yazdırmak için Bordro Yazdır düğmesini tıklayın.

15)

Bordro işlemlerini tamamladıktan sonra kapat ile hareket penceresinden çıkabilirsiniz.

 

tog_minusÇek/Senet Hareket Kodları

ACK - Alınan Çek

ACK   CPO          Çek portföyde

ACK   KTE          Kasadan Tahsil Edildi

ACK   BTA          Bankaya Tahsilata Verildi

ACK   BTV          Bankaya Teminata Verildi

ACK   BTE          Bankadan Tahsil Edildi

ACK   CCI          Ciro Edildi

ACK   CIE          İade Edildi

ACK   CIC          İcraya Verildi

ACK   DIG          Diğer Hareket

ACK   KYP          Kayıp

ACK   KTR          Kasa Transferi

ACK   KRS          Karşılıksız

ASN - Alacak Senedi

ASN   SPO          Senet Portföyde

ASN   KTE          Kasadan Tahsil Edildi

ASN   BTA          Bankaya Tahsile Verildi

ASN   BTV          Bankaya Teminata Verildi

ASN   SCI            Senet Ciro Edildi

ASN   SIE            Senet İade Edildi

ASN   ICR          Senet İcraya Verildi

ASN   KTR          Kasa Transferi

ASN   BTE          Bankadan Tahsil Edildi

ASN   DIG          Diğer

ASN   KYP          Kayıp

ASN   PRO          Protesto

BSN - Borç Senedi

BSN   SYN          Yeni Borç Senedi

BSN   ICR          İcrada

BSN   KYP          Kayıp

BSN   DIG          Diğer

BSN   SPR          Protesto Çekildi

BSN   SOD          Ödendi

BSN   SIE          İade Edildi

BSN   IHB          İhbar Verildi

VCK - Verilen Çek

VCK   CYN          Yeni Verilen Çek

VCK   CIE          Çek İade Edildi

VCK   COD          Çek Ödendi

VCK   KRS          Karşılıksız

VCK   DIG          Diğer

VCK   KYP          Kayıp

VCK   ICR          İcrada