Çek/Senet Kasa Kartları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Kartları >

Çek/Senet Kasa Kartları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Tanımlı firmanın çalışılmakta olan döneminde, yapılan tüm çek-senet hareketlerinin kayıt edileceği Çek-Senet Kasalarına ait bilgiler, Kartlar menüsünün Çek-Senet Kasaları bölümünden tanımlanabilir. Çek-Senet Kasaları bölümünden, her kasa için bir kart, gerekirse alt kartlar açılabilir.

Çek – Senet Kasaları alanına, Finans Ödeme – Finans Tahsilat modüllerinden Çek/Senet Kasa ikonuna tıklanarak ulaşılır.

exp_collapse

Çek-Senet Kasa ikonuna tıkladıktan sonra Çek-Senet Kasa Kartlar penceresi açılacaktır. Bu pencereden daha önce tanımlanmış olan Çek-Senet kasa kartları izlenebileceği gibi yeni Çek-Senet kasa kartı tanımlama işlemi de yapılmaktadır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusÇek Senet Kasası Ekran Özellikleri

Çek-Senet Kasaları kartlarının Genel sekmesi, diğer kart tanımlamalarında olduğu gibi ilgili çek-senet kasasına ait genel tanımlamaları içerir. Çek-Senet Kasaları kartlarının genel sekmesindeki bilgi alanları 3 ana gruptan oluşur.

Üst Hesap: Bilgi amaçlı olan bu alan seçilemez olarak görüntülenir ve 2 bölüme ayrılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Kodu: Tanımlanan çek-senet kasaları kartı herhangi bir üst karta bağlı bir alt kartsa, bağlı olduğu üst çek-senet kasaları kartının kodu bu alanda görüntülenir ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez.

Adı: Tanımlanan çek-senet kasaları kartı herhangi bir üst karta bağlı bir alt kartsa, bağlı olduğu üst çek-senet kasaları kartının adı bu alanda görüntülenir ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez.

Hesap: Tanımlanan çek-senet kasaları kartına ait kod ve adın girileceği bu alan 2 bölümden oluşur.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Kodu: Tanımlanan çek-senet kasaları kartına verilecek kod bu alanda tanımlanır. Gusto Sistem programında ilgili modül ve seviye için tanımlanmış olan karakter sayısı bu alanda “^” işareti ile gösterilir. Örneğin, “^^^” işareti görüntüleniyorsa bu seviyeye en çok 3 karakter kod tanımı yapılabilir.

Adı: Tanımlanan çek-senet kasaları kartına verilecek ad bu alanda tanımlanır.

Kasa Sorumluları: Tanımlanan çek-senet kasasından sorumlu olan kişilerin tanımlanabileceği alandır. Personel kartlarından tanımlanan personellere ait liste, pencerenin sağ tarafında gösterilir. Parlak bant çek-senet kasasından sorumlu olan personelin adı üzerindeyken “Ekle” düğmesine tıklanıldığında ilgili isim, pencerenin sol tarafında bulunan Kasa Sorumluları alanında gösterilir. Böylece çek-senet kasasından sorumlu olan personel seçimi yapılmış olur. Eğer çek-senet kasasından sorumlu herhangi bir personelin sorumluluğu kaldırılmak istenilirse, bu durumda Kasa Sorumluları alanında, parlak bant ilgili personel adı üzerindeyken “Çıkar” düğmesine tıklanmalıdır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Muhasebe Kodları Sekmesi

Tanımlanan çek-senet kasası kartına dönem içinde yapılan hareketlerin muhasebeleştirilmesi sırasında kullanılacak muhasebe kodu bu alanda girilmelidir. Bu alan doldurulmadığı takdirde muhasebe entegrasyonu gerçekleştirilemez. Muhasebe kodlarının girişi el ile klavyeden yapılabileceği gibi, Hesap Kodu kolonunda bulunan açılan kutu düğmesine tıklanıldığında, ekrana açılan muhasebe hesap planından da seçilebilir. Hesap Kodu alanında seçilen muhasebe hesap kartına ait isim, Hesap Adı alanına program tarafından yazılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Çek-Senet Kasaları kartlarının diğer sekmeleri (Adlar, Notlar, Kullanıcı Tanımlı vb.), Cari kartlarının sekmeleri ile aynı özelliğe sahiptir. Bu alanlardan tanımlanan çek-senet kasasına ait bilgiler girilebilir.

 

 

tog_minusÇek - Senet Kasa Kartları Nasıl Açılır ?

Tanımlı firmanın çalışılmakta olan döneminde, takip edilmek istenilen tüm Çek/Senet bilgileri, Kartlar menüsünün Çek/Senet Kasaları bölümünden tanımlanabilir. Çek/Senet Kasalar bölümünde, alınan/verilen çekler, alınan/verilen senetler kasaları için bir kart, gerekirse alt kartlar açılabilir. Çek/Senet Kasa Kartlarının tanımlarının nasıl yapılacağı aşağıda adım adım anlatılmıştır:

 

1 Çek/Senet Kasaları Kart tanımı yapmak için menü çubuğunda Kartlar - Finans - Çek/Senet Kasaları seçeneğine tıklayın.

 

2  Açılan pencerede sağ fare yapıp "Hesap Aç..."/"Alt Hesap Aç" seçeneği ile yeni bir Çek/Senet Kasa Kartı açın.

 

3 Çek/Senet Kasa Kartları'nın  Genel  Sekmesinde Üst Kasa alanı seçilemez olarak görüntülenir. Tanımlamak istediğiniz Çek/Senet Kasasının kodunu ve adını Kasa alanındaki  Kodu ve Adı alanlarına yazın.

 

4 Kasa kartının muhasebe hesap bağlantısını yapmak için Muhasebe Kodları sekmesini tıklayın.