Devreden Alacaklar Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Listeler > Devreden Borç Alacak Listeleri >

Devreden Alacaklar Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Likom Gusto ERP Yazılımında Devreden Alacaklar Listesine F.Ödeme veya F.Tahsilat modüllerinden, Listeler bölümünden, Finans başlığı altında Devreden Alacaklar Listesine gelmeleri gerekmektedir.

 

exp_collapse

 

Açıldığında görüntülenen ekran aşağıdaki gibidir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

 

tog_minusListe Satırları

devir5

 

Ödeme Tarihi: Devreden alacağın ödenmesi gereken tarihi gösterir.

Devir Tarihi: Ödemenin devrettiği tarihi gösterir.

Cari Kodu: Ödemenin tamamlanacağı carinin kodunu gösterir.

Cari Adı: Ödemenin tamamlanacağı carinin adını gösterir. Kodun seçilmesi durumunda otomatik olarak gelir.

Ödeme Tutarı: Cariye, yapılacak olan ödemenin tutarının gösterildiği alandır.

Kalan Tutar: Borçdan sonra ödenmesi gereken kalan tutarın gösterildiği alandır.

Karşılanan Tutar: Devreden alacağın ne kadarının ödendiğinin gösterildiği alandır.

 

tog_minusArama Kriterleri

devir10

 

Tarih: Listelenecek olan borçların tarih aralığınılan belirlendiği alandır. İlk kutu başlangıç tarihini ikinci kutu bitiş tarihini gösterir.Aynı zamanda yanındaki sürgülü çubukla tarih aralığı belirlenebilir.

Yenile: Arama kriterlerine göre listenin yenilenmesini sağlar.