Diğer Finans Hesabı İzleme

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Listeler > Hesap İzleme Ekranları >

Diğer Finans Hesabı İzleme

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Diğer Finans Hesabı İzleme işlemi için F.Ödeme/F.Tahsilat modüllerinden Listeler alanında bulunan Hesap İzleme simgesine tıklanarak Diğer Finans Hesabı İzleme seçeneğine ulaşılır.

exp_collapse

Seçim yapıldığında Diğer Finans Hesabı İzleme ekranı görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusDiğer Finans Hesabı İzleme Ekranı

Diğer Finans Hesabı İzleme ekranı Başlık Alanı(Diğer Finans,Devreden), Satır Alanı, Arama Kriterleri ve Genel işlemler(düğmeler) olarak anlatılacaktır.

 

tog_minus_sev2Başlık Alanı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Diğer Finans Alanı

Bu alanda izlenilecek olan Diğer Finans seçimi yapılır. Seçim alanında iki seçenek" Tek Hesap, Hesap Aralık" mevcuttur. Tek Hesap seçimi yapıldığında, kullanıcıdan Diğer Finansın Kodu, Adı bilgisi istenir. Kodu seçimi yapıldığında Adı, Adı seçimi yapıldığında kodu alana otomatik olarak doldurulur.

clip0287

 

Eğer seçim alanında Hesap Aralık seçilirse Adı-Kodu alanları seçilmez hale gelir ve yeni bir ekran görüntülenir. exp_collapse

Bu ekranda hangi Diğer Finans hesaplarının izleneceği belirlendikten sonra Tamam(OK) düğmesine tıklanılırsa, seçilen Diğer Finans hareketleri listelenir. Ayrıca Tek Hesap eçili iken >> ve << butonları ile bir sonraki  veya bir önceki Diğer Finansa geçilerek, Diğer Finansa ait hareketler izlenebilir.

Devreden Alanı

clip0225

Listelemesi yapılan Diğer Finans hareketlerinin borç alacak hareket bilgilerini gösterir. Eşittir simgesine tıklanıldığında Devreden Hareketler bilgisi görüntülenir.

clip0225hareketlerbilg

 

tog_minus_sev2Satır Alanı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Diğer Finans'a ait hareketlerin listelendiği alandır.

clip0288

Yukarıda da görüldüğü gibi hareketlere ait Tarih, Hareket Türü, Hesap Kodu, Açıklama, Borç-Alacak Tutarı, Bakiye gibi bilgilerini gösterir. Ayrıca hareketlerden incelenmek istenilen olursa, hareketin yer aldığı satır üzerinde çift tıklanarak, yada satır seçili iken Hareketi Düzelt denilerek hareket ekranına gidilebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Satır alanı altında ise listelemesi yapılan Diğer Finans yada Diğer Finansların belirlenen zaman aralığında ki borç toplamı, alacak toplamı gibi genel bakiye bilgileri bulunmaktadır.

clip0289

 

tog_minus_sev2Arama Kriterleri Alanı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tarih: Seçilen Diğer Finans yada Diğer Finanslara ait hareketlerin belirli bir zamanda gerçekleşmiş olanlarının listelenmesi isteniliyorsa bu alandan faydalanılır.  Başlangıç ve Bitiş tarihleri seçim kontrolü yardımıyla takvimden seçilebilir, yada kaydırma çubuğu ile aralık ayarlanabilir. Yada buton yardımı ile 1 hafta, 1 ay, tüm dönem seçimlerinden istenilen seçilebilir.

clip0274tarihh

Tutar: Hareketlerin tutar türüne göre listelenmesi isteniyorsa bu alandan faydalanılır. Tutar türü(Yerel Para Birimi, Hareket Dövizi, Sistem Dövizi,Hesap Dövizi) belirlenir ve en az ve en fazla olarak miktar aralığı belirlenir ve listeleme buna göre gerçekleştirilir.

clip0274

 

A_info_128

 

Arama kriterleri alanında yapılan değişikleri listelemede, yani satır alanında görmek için Yenile düğmesine tıklanmalıdır.

 

 

 

İcmal: İcmal butonuna tıklanıldığında İcmal ekranı görüntülenir. Bu ekranda belirlenen zaman aralığına göre hareketlerin toplam borç alacak bilgileri Avans, Teminat, Normal bilgilerine göre listelenir.

clip0291dfhiİcmal

 

tog_minus_sev2Genel İşlemler Alanı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Listelenen  hareketler ile ilgili işlemler buradan gerçekleştirlir.

clip0291

Yeni Borç Hareketi: Yeni Borç Hareketi düğmesine tıklandığında borç hareketi olarak kayıt edilebilcek 7 seçenek sıralanır, bunlar içerisinden yapılmak istenilen seçilir.

clip0292

 

Yeni Alacak Hareketi: Yeni Alacak Hareketi düğmesine tıklandığında alacak hareketi olacak şekilde 8 ayrı işlem girişi yapılabilir. Seçilen işlem ekranı görüntülenir ve buradan yeni kayıt hareketi gerçekleştirilir.

clip0293YeniAlacak

 

B/A Eşleme: B/A Eşleme düğmesine tıklandığında borç alacak eşleme ekranı görüntülenir. Zaman aralığını belirlenip Yenile düğmesine tıklandığında Diğer Finanslara ait borç ve alacak hareketleri listelenir. Seçili Hareketleri Eşle diyerek eşleme işlemi gerçekleştirilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Hareket Düzelt: Hareket Düzelt düğmesine tıklandığında seçili satırda ki işlem ekrana gelir ve hareket üzerinde istenilen değişiklik yapılabilir.

 

Ek Bilgiler: Ek Bilgiler düğmesine tıklandığında Hareket Ek Bilgileri ekranı görüntülenir. Harekete  ait bilgiler buradan izlenebilir.

 

Diğer Kriterler: Diğer Kriteler düğmesine tıklandığında Diğer Kriterler ekranı görüntülenir. Tarih, tutar alanlarına göre yapılan listeleme haricinde Satır alanında listelenen hareketlerde yeni kriterler belirlemek için bu ekrandan faydalanılır. Listelemeye, Dahili/Hariç alanı yardımıyla filtreleme yada ekleme yapılabilinir. Tamam denildiğinde hareket izleme ekranına dönülür.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Gönder: Gönder düğmesine tıklandığında Elektronik Posta, Panoya Kopyala ve Diğer Cari Hareket Listesinin Raporlanması seçenekleri gelir. Yapılmak istenen belirlenerek işleme devam edilir.

clip0293

 

Kapat: Diğer Finans Hesabı izleme ekranı kapatılır.