Diger Finans Kartları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Kartları >

Diger Finans Kartları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Diğer Finans Hesapları, firmanın çalışılmakta olan döneminde, Müşteri/Satıcı olmayan ancak bu şekilde takip edilmek istenen carilerin tanımlanacağı alandır. Örneğin; ev sahibi firmanın carisi değildir. Ancak dönem içinde ilgili kişiye yapılan ödemelerin de takip edilmesi gerekir. Bu durumda, ev sahibi Diğer Finans Hesapları kartından tanımlanır. Ya da protesto masrafı gibi herhangi bir kart tanımına uygun düşmeyen durumlar, vergi, yasal yükümlülükler bu bölümde tanımlanarak, takip edilmesi gerekir.

Diğer Finans Kartları, F.Ödeme - F.Tahsilat > Kartlar > Diğer Finans butonu tıklanarak açılır.

exp_collapse

Diğer Finans ikonuna tıkladıktan sonra Diğer Finans Hesapları penceresi açılacaktır. F.Ödeme/F.Tahsilat modüllerinden Diğer Finans Hesapları açıldığında Kart işlemleri Sekmesi açılır. Kart işlemleri sekmesinde Ekleme/Silme, Gezinme, Diğer İşlemler alt menüleri bulunmaktadır. Burada bulunan ikonlar ve isimleri ve yaptıkları işlemler Kart Yapılarına Genel Bakış başlığı altında anlatılmaktadır. F.Ödeme/F.Tahsilat  için Diğer İşlemler Alanı  aşağıda açıklanacaktır.

tog_minusF.Ödeme/F.Tahsilat Diğer Finans Kartları Genel Özellikler

Diğer Finans Hesapları ekranında bulunan kartların genel özelliklerini incelemek için kartın üzerine gelerek çift tıklanır yada Kart işlemleri sekmesinden Özellikler ikonuna tıklanılır yada sağ klick yapılarak Özellikler seçilir.

tog_minus_sev2Genel Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Üst Müşteri/Satıcı: Bilgi amaçlı olan bu alan seçilemez olarak görüntülenir ve 2 bölüme ayrılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Kodu-Adı: Tanımlanan diğer cari kart herhangi bir üst cari karta bağlı bir kartsa, bağlı olduğu üst cari kart kodu ve adı bu alanda görüntülenir ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez.

Müşteri/Satıcı: Tanımlanan diğer cari karta ait kodun ve adın girileceği bu alan 2 bölümden oluşur.

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Kodu: Tanımlanan diğer cari karta verilecek kod bu alanda tanımlanır. İlgili kırınım altına açılan diğer cari kart için sistem otomatik olarak sıra numarası verecektir.

Adı: Tanımlanan diğer cari karta verilecek ad bu alanda tanımlanır.

 

tog_minus_sev2Durum Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

İlgili diğer carinin dönem içindeki durumunu aylar itibariyle Toplam Borç, Toplam Alacak, Bakiye Borç ve Bakiye Alacak olarak takip edebilmek amacıyla kullanılır. Raporlama amaçlı olan bu sekmede, diğer carinin durumu yerel para birimi, hesap dövizi ve sistem dövizi cinsinden takip edilebilir. Alt kartları olan bir kartın Durum sekmesine tıklandığında, alt kartlarının toplamları incelenebilir. Alt kartı olmayan bir kartın Durum sekmesi ise, sadece o diğer carinin durumunu yansıtır.

 

tog_minus_sev2Çalışma Koşulları Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Çalışma Koşulları sekmesinden tanımlanan cariyle dönem içinde yapılacak çalışmanın şartları belirlenmelidir.

hmtoggle_arrow1Bakiye Şekli

Tanımlanan diğer carinin bakiye şeklinin belirlenebileceği bu alan 4 bölümden oluşur.

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Borç Bakiyesi Verir: Tanımlanan diğer cari, muhasebe sistemine göre borç bakiyesi veriyorsa, bu seçeneğin yanındaki radyo düğmesine tıklanmalıdır. Örneğin, firmanın mal aldığı satıcılar, borç bakiyesi verir.

Alacak Bakiyesi Verir: Tanımlanan diğer cari, muhasebe sistemine göre alacak bakiyesi veriyorsa, bu seçeneğin yanındaki radyo düğmesine tıklanmalıdır. Örneğin, firmanın mal sattığı alıcılar, alacak bakiyesi verir.

Tümü: Tanımlanan diğer cari muhasebe sistemine göre borç ya da alacak bakiyesi verebiliyorsa, Tümü seçeneğinin yanındaki radyo düğmesine tıklanmalıdır.

Hatalı Bakiye Durumunda Uyar: Diğer cari kartın tanımı sırasında belirlenen bakiye şeklinin dışında bir bakiye oluştuğunda, programın uyarması istenilirse, bu seçeneğin yanındaki onay kutusuna tıklanmalıdır.

 

hmtoggle_arrow1Ödeme

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Nakit: Yapılan ödemelerde nakit kabul ediliyorsa bu alanda bulunan onay kutusu işaretlenmelidir.

Çek: Yapılan ödemelerde çek kabul ediliyorsa bu alanda bulunan onay kutusu işaretlenmelidir.

En Uzun Vd.: Çek ile yapılan ödemede belirli bir maksimum vade süresi varsa, bu alandaki onay kutusu işaretlenmelidir. Onay kutusu işaretlendiğinde, maksimum vade süresinin girilebilmesi için bu alanın sağ tarafında bulunan alan seçilebilir olarak görüntülenir.

Senet: Yapılan ödemelerde senet kabul ediliyorsa bu alanda bulunan onay kutusu işaretlenmelidir.

En Uzun Vd.: Senet ile yapılan ödemede belirli bir maksimum vade süresi varsa, bu alandaki onay kutusu işaretlenmelidir. Onay kutusu işaretlendiğinde, maksimum vade süresinin girilebilmesi için bu alanın sağ tarafında bulunan alan seçilebilir olarak görüntülenir.

Eğer yapılan ödemelerde üç seçenekte (Nakit, çek ve senet) kabul ediliyorsa, bu durumda üç seçeneğin yanındaki onay kutusu da işaretlenmelidir.

 

hmtoggle_arrow1Tahsilât

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Nakit: Yapılan tahsilatlarda nakit kabul ediliyorsa bu alanda bulunan onay kutusu işaretlenmelidir.

Çek: Yapılan tahsilatlarda çek kabul ediliyorsa bu alanda bulunan onay kutusuna işaretlenmelidir.

En Uzun Vd.: Çek ile yapılan tahsilatta belirli bir maksimum vade süresi varsa, bu alandaki onay kutusu işaretlenmelidir. Onay kutusu işaretlendiğinde, maksimum vade süresinin girilebilmesi için bu alanın sağ tarafında bulunan alan seçilebilir olarak görüntülenir.

Senet: Yapılan tahsilatlarda senet kabul ediliyorsa bu alanda bulunan onay kutusu işaretlenmelidir.

En Uzun Vd.: Senet ile yapılan tahsilatta belirli bir maksimum vade süresi varsa, bu alandaki onay kutusu işaretlenmelidir. Onay kutusu işaretlendiğinde, maksimum vade süresinin girilebilmesi için bu alanın sağ tarafında bulunan alan seçilebilir olarak görüntülenir.

Eğer yapılan tahsilatlarda üç seçenekte (Nakit, çek ve senet) kabul ediliyorsa, bu durumda üç seçeneğin yanındaki onay kutusu da işaretlenmelidir.

 

hmtoggle_arrow1Vade

Vade Faiz %: Tanımlanan diğer carinin borç ya da alacak ödemesinin gecikmesi durumunda uygulanacak faiz yüzdesi borç ve alacak olarak bu alana yazılmalıdır. Faiz yüzdesinin “% 10” olması durumunda bu alana “10” yazılır. Kullanıcı, bu rakamı el ile klavyeden girebileceği gibi, hesap makinesi düğmesine tıklayarak da giriş yapabilir.

Faizin Uygulandığı Dönem: Uygulanacak faizin, günlük, aylık, yıllık ya da özel dönem olarak belirlenebileceği alandır. Bu alanda girilen döneme göre faiz yüzdesi dikkate alınarak hesaplamalar program tarafından yapılır. Faizin uygulandığı dönem, bu alanda açılan kutu düğmesine tıklandığında listelenen seçeneklerden belirlenebilir.

Özel Dönem:  Faizin Uygulandığı Dönem alanında, “Özel Dönem” seçildiği taktirde, bu alan, giriş yapılabilir olarak görünür. Eğer “Faizin Uygulandığı Dönem” alanında günlük, aylık ya da yıllık seçilmişse, bu alanda kullanıcı müdahalesine izin verilmez. Özel Dönem, tanımlanan cariye uygulanacak gecikme faizinin hangi dönem itibariyle belirlenebileceği alandır. Bu alana girilen süre program tarafından gün olarak kabul edilir ve hesaplamalar buna göre yapılır. Örneğin; herhangi bir müşteri için vade faizi 45 günlük dönemler halinde uygulanacaksa, “Faizin Uygulandığı Dönem” alanında “Özel Dönem” seçilmeli ve bu alanda 45 gün girilmelidir.

Vade Farkı Ops. Gün: Tanımlanan diğer cari için, borç ya da alacak durumunda, vade faizi uygulamasının kaç günlük gecikme sonrası başlayacağı bu alanda belirlenir. Bu alana girilen süre dikkate alınarak, son ödeme tarihinden sonra belirlenen gün kadar opsiyon tanınır ve daha sonra faiz uygulamaya başlanır.

 

hmtoggle_arrow1Fatura

 

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Satış Vade: Tanımlanan diğer cariye düzenlenen satış faturasının ödemesi için tanınan vade süresi bu alana girilir.

Alış Vade: Tanımlanan diğer cariye düzenlenen alış faturasının ödemesi için tanınan vade süresi bu alana girilir.

Kapanış: Tanımlanan diğer cariye düzenlenen açık faturaların yapılan ödemelerle ne şekilde kapatılacağı bu alanda belirlenmelidir. Program bu alanda tanımlanan kapanış şeklini dikkate alarak fatura tutarlarını yapılan ödemeler doğrultusunda günceller.

FIFO: Tanımlanan diğer carinin yaptığı ödemelerin FIFO yani “İlk giren ilk çıkar” prensibine göre kapatılması isteniyorsa, bu alanda bulunan radyo düğmesi işaretlenmelidir. Bu durumda yapılan ödemenin tutarına göre öncelikle ilk düzenlenen faturanın bakiyesi kapanır, daha sonra ikinci, üçüncü ve diğerlerinin bakiyesi kapatılır.

LIFO: Tanımlanan diğer carinin yaptığı ödemelerin LIFO yani “Son giren ilk çıkar” prensibine göre kapatılması isteniyorsa, bu alanda bulunan radyo düğmesi işaretlenmelidir. Bu durumda yapılan ödemenin tutarına göre öncelikle son düzenlenen faturanın bakiyesi kapanır, daha sonra son tarihten ilk tarihe doğru diğer faturaların bakiyesi kapatılır.

Bakiye: Tanımlanan diğer carinin yaptığı ödemelerin, düzenlenen faturalarla kıyaslanarak kapatılması isteniyorsa, bu alanda bulunan radyo düğmesi işaretlenmelidir. Bu durumda program, yapılan ödemeye karşılık gelen faturayı kontrol eder ve o faturayı kapatır.

 

hmtoggle_arrow1Tarih

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Son Mektup: Tanımlanan diğer cariye gönderilen son mektubun tarihi bu alandan izlenebilir. Kullanıcının müdahalesine izin verilmeyen bu alan, mektup sekmesinde girilen son mektubun tarihine göre program tarafından otomatik olarak güncellenir.

Mutabakat Tarihi: Tanımlanan diğer cari ile yapılan mutabakatın tarihi, bu alanda bulunan tarih düğmesine tıklandığında açılan takvimden girilebilir.

 

tog_minus_sev2Yetkili Kişiler Sekmesi

exp_collapse Diğer cari kartların Yetkili Kişiler sekmesinden, ilgili diğer cari ya da firma ile irtibat kurulduğunda görüşülecek yetkili kişilere ait bilgileri kayıt etmek amacıyla kullanılır. Tanımlanacak Yetkili adı için fare ile ilgili hücreye tıklandıktan sonra, yetkilinin adı girilmelidir. Yetkilinin adı girildikten sonra, görevi, açıklama vb. hücrelere klavyeden “Tab” tuşu ile ya da fare yardımıyla ulaşılarak gerekli bilgiler girilmelidir. Girilen herhangi bir satır silinmek istendiğinde, ilgili satır seçilerek, pencerenin altında görülen “Satır Sil” düğmesine tıklanabilir.

 

tog_minus_sev2Sevk Adresi Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

İlgili diğer cari için düzenlenen sevk irsaliyelerinin gönderileceği adresi tanımlamak amacıyla kullanılır. Eğer diğer carinin fatura adresi ile sevk adresi aynı ise, “Fatura Adresinden Kopyala” alanındaki onay kutusuna tıklanmalıdır. Bu durumda irsaliye bilgilerine ait adresi, posta kodu vb alanlar seçilemez olarak görünür ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez. Çünkü “Fatura Adresinden Kopyala” alanı işaretlendiği için program irsaliyeleri Genel sekmesinden girilen fatura adresine göre düzenler. Fatura adresi ile irsaliye gönderilecek adres farklı olduğu durumlarda bu onay kutusu işaretlenmeden, irsaliye için gerekli adres, posta kodu vb. bilgi alanları doldurulmalıdır.

 

tog_minus_sev2Mektup Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Diğer cariye dönem içinde gönderilen yazışmalar bu alanda tanımlanabilir. Ayrıca, gönderilen mektuplar OLE Nesnesi olarak bağlanarak, daha sonra incelenebilir. Mektup Tarihi alanında girilen son mektuba ait tarih, Çalışma Koşulları sekmesindeki Son Mektup Tarihi alanına program tarafından yansıtılır.

Nesne Etkinleştir : Herhangi bir satıra bağlanan OLE Nesnesi incelenmek istendiğinde ilgili satır seçilerek, bu düğmeye tıklanmalıdır. Bu durumda program OLE Nesnesini açarak incelenmesine olanak sağlar.

Nesne Değiştir : Herhangi bir satıra bağlanan OLE Nesnesi değiştirilmek istendiğinde ilgili satır seçilerek, bu düğmeye tıklanmalıdır. Bu durumda program yeni OLE Nesnesinin seçilebilmesine olanak sağlar.

Nesne Bağla : Herhangi bir satıra OLE Nesnesi bağlanmak istendiğinde ilgili satır seçilerek, bu düğmeye tıklanmalıdır. Bu durumda program bağlanmak istenilen OLE Nesnesinin seçilebilmesine olanak sağlar.

Nesne Çöz : Herhangi bir satıra bağlanan OLE Nesnesi kaldırılmak istendiğinde ilgili satır seçilerek, bu düğmeye tıklanmalıdır. Bu durumda program ilgili OLE Nesnesi kaldırır.

 

tog_minus_sev2Ciro Sekmesi

 

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Diğer cari ile dönem içinde yapılan çalışmalar sonrası, satış ve alış faturalarına ait tutarları incelemek amacıyla kullanılır. Özet raporlama şeklinde düzenlenen bu sekmeden, satış ve alış faturalarına ait tutarlar, yerel para birimi, hesap dövizi ya da sistem dövizi cinsinden görülebilir.

 

tog_minus_sev2Ödeme Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Diğer cari ile dönem içinde yapılan çalışmalar sonrası, tahsilat ve ödemelere ait tutarları incelemek amacıyla kullanılır. Özet raporlama şeklinde düzenlenen bu sekmeden, nakit ödeme ve tahsilatlar, verilen ve alınan çekler, vadesi gelmiş ya da geçmiş senet ve çekler vb. ait tutarlar, yerel para birimi, hesap dövizi ya da sistem dövizi cinsinden görülebilir.

 

tog_minus_sev2Teminat Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Diğer cari ile dönem içinde yapılan çalışmalar sonrası, verilen ve alınan teminat senet ya da çeklerine ait tutarları incelemek amacıyla kullanılır. Özet raporlama şeklinde düzenlenen bu sekmeden, teminat senet-çeklerine ait tutarlar, yerel para birimi, hesap dövizi ya da sistem dövizi cinsinden görülebilir.

 

tog_minus_sev2Muhasebe Kodları Sekmesi

Tanımlanan diğer cariye dönem içinde yapılan hareketlerin muhasebeleştirilmesi sırasında kullanılacak muhasebe kodları bu sekmeden girilmelidir. Bu sekmedeki alanlar doldurulmadığı taktirde muhasebe entegrasyonu gerçekleştirilemez. Muhasebe kodlarının girişi el ile klavyeden yapılabileceği gibi, Hesap Kodu kolonunda bulunan açılan kutu düğmesine tıklanıldığında, ekrana açılan muhasebe hesap planından da seçilebilir. Hesap Kodu alanında seçilen muhasebe hesap kartına ait isim, Hesap Adı alanına program tarafından yazılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

A_caution_128

 

Finans hareket detayından seçilecek olan hareket türüne göre muhasebe bağlantısı kartın muhasebe kodları sekmesinden yapılır.

 

Diğer cari kartlarda, 2 kırınımdan muhasebe entegrasyonları oluşturulmalıdır.

Hesap Kodunu Üst Satırdan Kopyala: Bir üst satıra ait hesap kodunun içinde bulunulan satıra program tarafından yazılması için bu düğmeye tıklanmalıdır.

Hesap Kodunu Takip Eden Satırlara Kopyala: Herhangi bir satırın muhasebe hesap kodu, kendisinden sonra gelen diğer satırlara kopyalanmak istenirse, bu düğmeye tıklanmalıdır. Ancak bu düğmeye tıklanmadan önce, kopyalanacak hesap koduna ait satır seçilmelidir. Aksi taktirde program, "Buradan sonrasını doldurmak için dolu bir alanı seçiniz." uyarısını verir.

Herhangi bir satır seçilerek, "Hesap Kodunu takip eden satırlara kopyala" düğmesine tıklandığında, seçilen satırın altındaki tüm satırların hesap kodu, seçili satırın hesap koduna değiştirilir.

 

tog_minus_sev2Devreden Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Diğer carinin, devir tarihine göre, devreden borç ve alacak değerlerini, yerel para birimi, hesap ve sistem dövizleri üzerinden programa kaydetmek amacıyla kullanılır. Alt hesabı olan kartlarda, Devreden sekmesi bulunmaz. Borç/Alacak alanı doldurulduktan sonra, Kaydet düğmesine tıklandığında program ilgili diğer cariye ait devir giriş hareketini otomatik olarak oluşturur. Bu durumda borç/alacak bölümünde yer alan Hareketi Sil düğmesi seçilebilir olarak görüntülenir. İstenirse bu düğmeye tıklanarak, oluşturulan hareket silinebilir.

 

tog_minusDiğer Finans Kartları Nasıl Açılır?

1 Diğer Finans Hesapları Kart tanımı yapmak için F.Ödeme / F.Tahsilat > Kartlar > Diğer Finans Kartları açılır.

 

2  Açılan pencerede sağ tıklayıp "Hesap Aç..."/"Alt Hesap Aç" seçeneği ile yeni bir Diğer Finans Hesapları Kartı açın.

 

3 Diğer Finans Hesap Kartları'nın  Genel Sekmesinde Üst Müşteri/Satıcı alanı seçilemez olarak görüntülenir. Tanımlamak istediğiniz Diğer Finans Hesabının kodunu ve adını Müşteri/Satıcı alanındaki  Kodu ve Adı alanlarına yazın.

 

4 Diğer Finans kartının muhasebe hesap bağlantısını yapmak için Muhasebe Kodları sekmesini tıklayın.

 

tog_minusDiğer İşlemler Alanı

F.Ödeme/F.Tahsilat  modüllerinde bulunan kartlar menüsünde yer alan Diğer Finans ikonu için diğer işlemler alanında gerçekleşen değişiklikler aşağıda ki tabloda gösterilmiştir.

KARTLAR

SEÇİLEN KARTLAR İÇİN

TÜM KARTLAR İÇİN

FİNANS ÖDEME- Diğer Finans Hesapları

FİNANS TAHSİLAT- Diğer Finans Hesapları

Hesap Özeti

Borç Alacak Eşleme

Toplu B/A Eşleme

 

tog_minus_sev2Seçilen Kartlar İçin

HESAP ÖZETİ

F.Ödeme/F.Tahsilat modüllerinden Diğer Finans Hesapları ekranında bir hesap seçili iken Diğer İşlemler Alanında bulunan Seçili Kart İçin ikonundan Hesap Özeti seçeneğine ulaşılır. exp_collapse

Hesap Özeti seçildiğinde Diğer Finans Hesabı İzleme ekranı görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

BORÇ ALACAK EŞLEME

F.Ödeme/F.Tahsilat modüllerinden Diğer Finans Hesapları  ekranında bir hesap seçili iken Diğer İşlemler Alanında bulunan Seçili Kart İçin ikonundan Borç Alacak Eşleme seçeneğine ulaşılır. exp_collapse

Borç Alacak Eşleme seçildiğinde Diğer Borç Alacak Eşleme ekranı görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Tüm Kartlar İçin

TOPLU B/A EŞLEME

F.Ödeme/F.Tahsilat modüllerinden Diğer Finans Hesapları  ekranında bulunan bütün hesaplar için bir işlem yapılmak isteniliyorsa Tüm Kartlar İçin ikonundan yapılabilcek işleme ulaşılır.exp_collapse

Toplu B/A Eşleme seçildiğinde Toplu Borç B/A Eşleme ekranı görüntülenir. Başlangıç ve Bitiş hesapları belirlenerek işleme devam edilir.

clip0022topluBAeşleme