Fatura

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri >

Fatura

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

FATURA

Likom Gusto ERP Yazılımında 4 farklı tip fatura bulunmaktadır. Bunlar alış faturası, satış faturası, alış iade faturası ve satış iade faturasıdır.

 

Alış Faturası: Satıcılardan gelen alış faturalarının kaydedildiği, teklif/sipariş/sevk emri, Alınan Sipariş, Talep, Fason Giriş ve İrsaliye bağlantılı fatura kaydının yapılabileceği, kaydedilmiş faturaların izlenebileceği, düzenlenebileceği ve kayıtlar sonunda raporlama yapılabileceği bölümdür.

exp_collapse

 

Satış Faturası: Müşterilere kesilen satış faturalarının kaydedilebileceği, teklif/sipariş/sevk emri, Alınan Sipariş, Talep, Fason Giriş ve İrsaliye bağlantılı fatura kaydının yapılabileceği, bu türden girilmiş faturaların izlenebileceği, düzenlenebileceği ve kayıtlar sonunda raporlama yapılabileceği bölümdür.

exp_collapse

 

Alış İade Faturası: Müşterilere gönderilen alış iade faturalarının kaydedilebileceği, teklif/sipariş/sevk emri, Alış Faturası, Talep, Alış İrsaliyesi bağlantılı fatura kaydının yapılabileceği, bu türden girilmiş faturaların izlenebileceği, düzenlenebileceği ve kayıtlar sonunda raporlama yapılabileceği bölümdür.

exp_collapse

 

Satış İade Faturası: Müşterilerden gönderilen satış iade faturalarının kaydedilebileceği, teklif/sipariş/sevk emri, Satış Faturası, Talep bağlantılı fatura kaydının yapılabileceği, bu türden girilmiş faturaların izlenebileceği, düzenlenebileceği ve kayıtlar sonunda raporlama yapılabileceği bölümdür.

exp_collapse