Finans Hareket Detay Tanımları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri > Diğer Finansal Hareketler >

Finans Hareket Detay Tanımları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Likom Gusto ERP Yazılımında Cari, Banka, Kasa ve Diğer Finans Hesabı için kullanılır. Hareketlerde ilgili hesaba ait ayrıntı kodlarının seçilmesi sağlanır. Aynı cari kartı üzerinde çeşitli hareketler yapılması ve bakiyenin bu detay tanımı bazında elde edilebilmesi sağlanmış olur.

Örneğin, bir cariye ait alım hareketleri ve ödemeler, satış hareketleri ve tahsilatlar, aynı carinin teminat ve depozito hesapları, avans hesapları gibi tüm hareketlerinin tek kart üzerinden takip edilebilmesi sağlanır.

Ayrıca, hareket detay tanımına göre farklı muhasebe entegrasyonları tanımlanarak ilgili cariye ait hareketin istenilen muhasebe hesabına kaydedilmesi sağlanır.

Finans Hareket Detay Tanımları GustoSistem > Firmaya Bağlı Tanımlar > Diğer Tanımlar > Finans Hareket Detay Tanımları simgesinden erişim sağlanır. exp_collapse

Finans Hareket Detay Tanımları ekranında istenilen sayıda tanımlama yapılabilir. Cari Hareketleri esnasında aktif durumda olan detay tanımlarından seçim yapılabilmesi sağlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Kodu : Finans Hareketleri Detay Tanımları kodu girilir.

Adı : Finans Hareketleri Detay Tanımları adı girilir.

Avans : Hareket Detay Tanımı eğer avans türünde ise "Avans"  işaretlenir.

Teminat : Hareket Detay Tanımı eğer teminat türünde ise "Teminat" işaretlenir.

Aktif : Oluşturulan tüm hareket detay tanımları aktif olarak oluşturulur. Eğer, zaman içerisinde kullanılmayacak duruma gelir veya geçerliliğini yitirir ise, pasif duruma getirilmesi için Aktif işareti kaldırılır. Pasif duruma getirilmek istenen tanım hareketlerde kullanılmadığına emin olmanız durumunda silinmelidir, değilse mutlaka pasif duruma getirilmesi önerilir.

Tür : Yapılan tanımlamaları istenilen şekilde gruplayabilmek için "Tür" kısmına serbest yazım yapılabilir.

Açıklama : Yapılan tanımlamaya ilişkin açıklama girilir.

Sıra : Muhasebe entegrasyonlarında kullanılacak sıra numarası sistem tarafından otomatik olarak verilir.

Satır Sil : Hareketlerde kullanılmadığına emin olunan seçili tanımın silinmesi sağlanır.

Sıraları Düzenle : Herhangi bir satırın silinmesi durumunda muhasebe entegrasyon sıra numaralarının güncellenmesi için kullanılır.

Diğer Finans, Banka ve Kasa için yapılacak tanımlamalar Cari de yapılan tanımlama ile aynıdır.

 

tog_minusHareketlerde Finans Hareket Detay Tanımı Kullanımı

 

Cari ile ilgili hareket yapıldığında, cari seçiminin bulunduğu kısımda, "Hareket Detayı" seçimi bulunmaktadır. Yapılan tanımların listelendiği bu ekrandan hareketin özelliğine göre seçim yapılması sağlanır.

 

Aşağıdaki resimde Satış Faturası üzerinde Hareket Detayı seçimi görünmektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Aşağıdaki resimde Tahsilat Makbuzu üzerinde Hareket Detayı seçimi görünmektedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusHareket İzleme Ekranında Hareket Detay Tanımına göre Sorgulama

 

Cari Hesap Izleme ekranında Hareket Detayına göre sorgulama ve bakiye görüntüleyebilmek için cari seçiminde sonra "Har.Detayı" alanından sorgulanmak istenek Finans Hareket Detay Tanımı seçilir. Yenile düğmesi ile liste yenilendiğinde ilgili cariye ait sadece seçilen Finans Hareket Detay Tanımı türünde hareketler listenecektir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Aynı anda birden fazla Finans Hareket Detay Tanımına göre sorgulayabilmek için "Diğer Kriterler" penceresinden birden fazla seçim yapılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusCarinin Farklı Hesapları arasında Virman İşlemi

Bir cariye ait farklı hareket detayları altında bulunan tutarların birbiri arasında virmanlanması gerekebilir. Bu durumda "Cari Virman" ekranında borçlu ve alacaklı tarafından aynı cari hesabı seçilerek gerekli virman işlemi yapılabilir.

 

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Cari Hesap Izleme ekranında ilgili virman hareketi izlenebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

 

tog_minusHareket Detay Tanımı ile Muhasebe Entegrasyonu

Hareketlerin muhasebe kaydı esnasında Finans Hareket Detay Tanımına göre entegrasyon sağlanabilmesi için Müşteri Satıcı Kartlarında "Muhasebe Kodları" sekmesinde gerekli entegrasyon eşlemelerinin yapılması gerekir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.