Finans Hareketleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi >

Finans Hareketleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Dönem içinde tanımlı cari, kasa, banka, diğer finans veya personel için yapılacak hareketlere F.Ödeme - F.Tahsilat menülerinden ulaşılabilir. Finans Kartları, yeni hareketler oluşturulması ve hareket listelerine bu menülerden ulaşılabilir.

exp_collapse

exp_collapse