Finans Kartları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi >

Finans Kartları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Finans Kartları, Finansal işlemlerde kullanılmak üzere Hesap Planı ile entegre bir şekilde tanımlanır.

Bir işletmede temel olarak finansal hareketler aşağıdaki 5 kart tanımı üzerinden yürütülür.

Müşteri Satıcı Kartları : Bir işletmenin müşterileri veya bir malın satıcısıyla alıcıları arasında oluşan finansal işlemleri toplayan hesaptır.

Banka Kartları : İşletmenin yurtiçi ve yurtdışında banka ve benzeri finans kurumlarında açtırılan hesaplarına yatırılan ve hesaptan çekilen paraların izlendiği hesaptır. Hesap türleri Vadeli Mevduat, Vadesiz Mevduat, Nakit Kredi, Gayrinakti Kredi veya Repo şeklinde olabilir.

Kasa Kartları : İşletmenin elinde bulundurduğu ulusal ve yabancı paraların yerel para birimi karşılıklarının giriş ve çıkışlarının izlenmesi için kullanılan hesaptır.

Personel Kartları : İşletme bünyesinde çalışan işçi ve memurların maaş, ikramiye, harcırah ve avans türü işlemlerinin takip edildiği hesaptır.

Diğer Finans Kartları : İşletmenin vergi ve yasal yükümlülükler, esas faaliyet alanı dışında yapılan alım ve satım işlemleri, komisyon veya kullanılması gereken ara hesaplar için kullanılan kart türüdür.