Finans Öndeğerleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi >

Finans Öndeğerleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ÖNDEĞER

ANAHTAR KELİME

EK AÇIKLAMA

Faturada Gelir Gider Hareketine sabit kıymet satırları da eklensin

Gelir Gider Hareketi

 

Alınan çek girişlerinde çek numarası aynı olmasın

Çek

Alınan çek girişlerinde aynı çek numarası mükerrer girilememesi için seçilir.

Repo faizleri hesaplamasında artık yıllar 365 gün alınsın

Repo

 

Banka maaş formatında maaş tutar alanı ayraçlı görünmesin

Banka Maaş Formatı

 

Ihrac kayitli satis yapılırken Cari harekete KDV eklenmesin

Finans

İhraç kayıtlı satışlarda hesaplanan kdv tutarı carinin borç tutarına kdv tutarı eklenmemesi için seçilir.

Banka Kredilerinde sözleşme faiz hesaplamasında dönem başlangıcı dikkate alınsın

Banka Kredileri

 

Muhasebede kullanılan bütçe modülünde, devir girişleri Bütçe hesaplamada görünmesin

Bütçe

bütçe modülünde devirden gelen tutarlar bütçe hesaplamada görünmemesi sağlanır.

Bütçe kartlarında muhasebe, G/G olarak  ayırt edilebilsin

Bütçe

 

Banka kredileri, kredi ödemelerinde banka kartında seçilen çalışma takvimi dikkate alınarak ödeme tarihleri tatil günlerine geldiğinde,ödeme tarihi ilk iş günü alınsın

Banka Kredileri

 

Banka şube kod adları, caride tanımlanan banka şubeleri gelsin

Banka

Banka havale alacak belgesinde banka şubeleri cari kartta tanımlı olan değerlerden alınmasını sağlar

Sözleşme tutarına,tanımlı fiyat ve stok miktarlarını aşacak bir tutar girilmesin

Sözleşme

Sözleşmede tanımlı olan fiyat yada miktardan fazla tutar girilmesine izin vermez

Aktif sözleşmesi olan bir  Alıcı/Satıcı seçildiğinde, sözleşmesi olduğuna dair uyarı versin

Sözleşme

 

Sözleşmelerde kullanılan fiyat listeleri sözleşmesiz belgelerde kullanılmasın

Sözleşme

 

Pasif sözleşmeler belgede görünmesin

Sözleşme

Hareket girişlerinde pasif sözleşmeler gözükmez.

Sözleşmeden gelen fiyat manuel değiştirilmesin

Sözleşme

Sözleşme içerisindeki tutar hareket sırasında değiştirmesini engeller

Personel ek kesinti puantaj ekranında  personel avans tutarı elle değiştirilebilsin

Tahakkuk

Puantaj ekranında ek kesinti avansı elle değiştirilebilinsin

Cari Hareketlerde, Kasa günlük limit kontrolü yapılsın

Kasa

Kasada günlük limit kontrolü yapar

Cari Hareketlerde, Kasa hareket limit kontrolü yapılsın

Kasa

Kasa hareketlerinde limit kontrolü yapılmasını sağlar

Fatura, sevkemri,sipariş vs. Sadece sözleşmeli stoklar kullanılsın

Sözleşme

Sözleşme girilen belgelerde sadece sözleşme içerisindeki stoklar kullanılsın

Sözleşmesiz kaydedilen belgelerde daha sonra sözleşmeli hale çevrilebilsin  yada sözleşme değiştirilebilsin

Sözleşme

Kayıtlı olan belgelerde sözleşme üzerinde değişiklik yada ekleme yapmaya yarar

Borç Alacak eşlemede, Tahsil edilmiş alınan çeklerde vade tarihi değil hareket tarihi geçerli olsun

Borç Alacak Eşleme

Borç alacak eşleme ekranına son durumu BTE olan çekler için işlem tarihi geçerlidir.

Cari risk hesaplamada cari risk hesaplanırken vadesi geçmiş çekler riskten düşürülsün

Risk

Cari risk hesaplanırken vadesi geçmiş çekler riskten düşürülsün

Risk hesaplatırken cari kartındaki formulu kullan

Risk

Risk hesaplatırken cari kartındaki formulu kullan

Banka entegrasyonu ödeme plan(lar)ı için otomatik olarak belirlenen tahsilat veya beklenen ödeme kaydı oluşturulsun

Banka Entegrasyonu

Teklif, sipariş, Sevk Emri, fatura ödeme planı işlemlerinde  ödeme planına göre otomatik olarak beklenen ödeme veya tahsilat oluşturulması sağlanır.

Aktarım ile oluşturulan faturalarda ödeme planı değiştirilemesin(Fatura ödeme planı pasifleşsin)

Banka Entegrasyonu

Teklif, sipariş, Sevk Emri ve irsaliye aktarımları ile oluşmuş olan faturalarda fatura ödeme planını pasifleştirir

Fatura ve irsaliyelerde sözleşme stok miktar kontrolü yapılsın

Sözleşme

Fatura veya irsaliye girişlerinde sözleşmede belirtilen stok ve miktar bazında kontrol yapılması sağlanır.

Repo gelir vergisi kesinti açıklama öndeğeri

Repo

 

Repo  SSDF kesinti açıklama öndeğeri

Repo

 

Repo özel işlem vergi açıklama öndeğeri

Repo

 

Teminat Tanımları

Teminat

Arada boşluk bırakarak 4 adet girilebilir.

Personel Avans Tanımları

Avans

Arada boşluk bırakarak 5 adet girilebilir.  Personel maaş avans kesintisinde ilk sıradaki tanıma girilen değerler kullanılacaktır.

Repo kesinti gelir vergisi oranı

Repo

 

Repo kesinti SSDF oranı

Repo

 

Repo özel işlem vergisi tutarı

Repo

 

Cari hareket tutar kontrolü

Cari

Cari harekette kullanıcının belirli tutar üzerindeki hareket girişlerine müdahale eder. Cari Hareket Tutar Seçenekleri ile uyarı biçimi seçilir.

Ciro edilmiş tahsil edilen çek tutarı hesaplama işleminde vade tarihine eklenecek gün sayısı parametresi

Cari

Ciro edilmiş tahsil edilen çek tutarı hesaplama işleminde vade tarihine eklenecek gün sayısı ekleme

Banka maaş ödeme tarih formatı (YYYYAAGG, GGAAYYYY, YYYY/AA/GG, GG/AA/YYYY)

Banka Maaş Formatı

 

Finans belgelerinde gelir gider ve nakit akım hareketleri için (Sadece Gelir/Gider, Sadece Nakit Akım, Hem Gelir/Gider Hem Nakit Akım)

Gelir-Gider

Finans hareketleri sadece gelir gider,sadece nakit yada hem gelir gider hem nakit akım üzerinden oluşturabilirsiniz

Sözleşmesi olan bir Alıcı/Satıcı ile sözleşme seçilmeden işlem yapılınca kontrol kriteri (Tüm Cariler İçin, Cari Kartındaki Sözleşme Zorunlu Seçeneğine Göre)

Sözleşme

Cari belge girişinde sözleşmesi olan cari için kontrol kriteri tüm cariler için veya belirtilen cariler için yapılması sağlanır. Engelle, Uyar veya Serbest Bırak seçimi ayrıca yapımalıdır.

Çek Senet Hareketlerinde, Çek-Senet (Kart) tutarı dikkate alınarak çek senet hareketlerinde,  hareket tarihine göre yerel para birimi yeniden hesaplanmasın

Çek-Senet

 

Banka entegrasyonu beklenen ödeme oluşturulma süreçlerinin başlama aşaması (Teklif/Sipariş/Sevk Emri/İrsaliye/Fatura)

Banka Entegrasyonu

Banka entegrasyonu sırasında beklenen hareketlerin oluşturulma süreçleri belirlenen hareketten başlasın

Cari hareket tutar kontrol seçenekleri

Cari hareket

Cari harekette belirlenen tutar üzerinde işlem yapıldığında kullanıcıya uyarı verilmesi sağlanır.

Sözleşmesi olan bir Alıcı/Satıcı ile sözleşme seçilmeden işlem yapılınca (Engelle/Uyar/Serbest Bırak)

Sözleşme

Sözleşmesi olan cari için hareket esnasında sözleşme seçilmeden işlem yapılmak istendiğinde kullanıcıya gerekli uyarının verilmesi sağlanır.