Genel Virman

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri > Virman Hareketleri >

Genel Virman

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Virman ile hesaplar arası borç-alacak transferi işlemi gerçekleştirilir. Virman’daki hesaplardan biri alacaklı, diğeriyse borçlu hesaptır. Genel Virman’a Finans Ödeme/Finans Tahsilat modülünde bulunan Virman/Dekont menüsü altından ulaşılabilir.

Finans Ödeme menüsünden:exp_collapse

Finans Tahsilat menüsünden:exp_collapse

Genel Virman seçimi yapıldıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü bulunan Genel Virman penceresi açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusGenel Virman Ekran Özellikleri

Tarih: Yapılan hareketin tarihi bu alanda belirlenmelidir. Hareket penceresi ekrana açıldığında “Tarih” alanında sistemin (içinde bulunulan günün) tarihi program tarafından yazılır. Eğer hareket tarihi sistemin tarihinden farklı ise, bu durumda tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden hareket tarihi seçimi yapılmalıdır.

Seri: Yapılan hareketin hangi seriye ait olduğunun belirlenebilmesi için, açılan kutu düğmesine tıklanarak “Seri” seçimi yapılmalıdır. “Seri” alanında listelenen serilerin tanımlarının daha önce Gusto Sistem’de yapılmış olması gerekir. Gusto’ya kaydedilen herhangi bir hareketin düzeltmesi yapılacaksa, seçilecek “Seri”, kaydedilen hareketin serisi ile aynı olmalıdır.

No: Seçilen seride yapılacak hareketin numarası bu alanda “Yeni” düğmesine tıklanarak belirlenir. “Yeni” düğmesine tıklandığında, program “No” alanına, seçilen seriye ait sıradaki numarayı yazar. Daha önce kaydı yapılan bir hareketi açmak için, “No” alanındaki açılan kutudan hareket numarası seçilerek, “Aç” düğmesine tıklanmalıdır.

Referans No: İlgili harekete ait referans numarasının girilebileceği bölümdür. Daha önce kaydedilmiş olan bir Alıcı/Satıcı Tediye Makbuzu referans numarası ile aranmak isteniyorsa “Ref No.” alanının yanında bulunan “Ara” butonu tıklanır ve aşağıda ekran görüntüsü bulunan referans numarasına göre arama penceresi açılır.

Bu pencerede bulunan “Referans No” alanına aranılan referans numarası yazılır ve “Ara” butonu tıklanır. Satırda ilgili referans numarasına sahip hareket listelenir ve “Seç” butonu tıklanarak  seçim yapılı      

Vade Tarihi: Yapılan hareket vade tarihi bu alanda belirlenmelidir. Hareket penceresi ekrana açıldığında “Vade Tarihi” alanında sistemin (içinde bulunulan günün) tarihi program tarafından yazılır. Tarihi değiştirmek için bu alandaki aşağı ok düğmesine tıklandığında açılan takvimden tarih seçimi yapılabilir.

Açıklama: Girişi yapılan harekete ait açıklama bu alanda klavyeden el ile girilebileceği gibi, Tanımlar menüsü “Açıklamalar” bölümünden Açıklama tanımlamaları yapılmış ise, bu alanda bulunan açılan kutu düğmesine tıklanarak seçilebilir.

Kullanıcı başlık bilgilerini girdikten sonra satırlar aktif hale gelecek ve kullanıcı satırda yapacağı işlemlere geçecektir.

 

tog_minusGenel Virman Girişi Nasıl Yapılır?

1)

Genel Virman girişi yapmak için menü çubuğunda Hareketler - Finans Ödemeler-Virmanlar-Virman/Dekont-Genele virman seçeneği tıklanmalıdır.

2)

Program tarafından otomatik olarak gelen tarih bilgisinde değişiklik yapmak istiyorsanız, Tarih alanında seçim yapın.

3)

Seri alanında seri seçimi yapın.

4)

Yeni düğmesine tıklayın.

5)

Hesap türü Cari/Banka/Kasa/Diğer Finans/Personel/Hizmet seçimini yapın.

6)

Hesap türüne göre listelenen açılan kutudan Kodu ya da Adı seçimini yapın

7)

Seçilen türün izleme kodu varsa İzleme Kodu ya da Adı alanından seçim yapın.

8)

Tutar alanına, klavye yardımıyla ya da bu alandaki hesap makinesi yardımıyla tutar girişi yapın. Eğer içinde bulunulan satıra ait tutar, doğrudan döviz üzerinden girilmek isteniyorsa, bu maddeyi atlayarak 9. maddeye geçiniz.

9)

Açıklama alanında ilgili harekete ait açıklamayı klavye yardımıyla yazınız ya da açılan kutuda listelenen tanımlı açıklamalardan seçim yapın.

10)

Seçilen hesap türü özelliğine göre aktifleşen Avans ve Teminat seçimini yapın.

11)

Borç Tutarı ya da Alacak Tutarı girin.

12)

Hareket döviz üzerinden takip edilmek isteniyorsa, Döviz düğmesine tıklayarak, açılan iletişim kutularından, döviz bilgilerini girin.

13)

Bir alt satırda hareketin karşılığı olan işlem türünü seçin.

14)

Bakiye kapat düğmeyina tıklayarak Borç/Alacak girişini bir üst satıra göre yazdırın.

15)

Bir üst satırı kopyalamak için Üst Satırı Kopyala düğmesini tıklayın.

16)

Hareketin Gelir/Gider Hareketi ile ilişkilendirilmesini,G/G Hrk düğmesine tıklayarak ekrana açılan Gelir/Gider Hareketleri penceresinden yapın.

17)

Hareketi hemen muhasebeye kaydetmek istiyorsanız Muhasebeye Kaydet düğmesini tıklayın.

18)

Harekete ait Notlar, Ek Alanlar vb. bilgileri girmek için Ek Bilgiler düğmesini tıklayın.

19)

Hareketi silmek için Sil düğmesini tıklayın.

20)

Maaş ödemeleri ve Bakiye kapat işlemleri için kapat düğmesini tıklayın.

21)

Kaydet düğmesine tıklayın.

22)

Genel Virman penceresinden çıkabilirsiniz.

23)

Hareketi hemen muhasebeye kaydetmek istiyorsanız "Hareket muhasebeye kaydedilsin mi?" sorgulamasında Evet düğmesine tıklayın. Ekrana açılan Muhasebe Kayıt diyalog kutusundan muhasebe kaydı işlemlerini seçiniz. Eğer muhasebe kayıt işlemini daha sonra yapmak istiyorsanız, bu sorgulamada Hayır düğmesini tıklayın.