Hizmet Kartları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Kartları >

Hizmet Kartları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Tanımlı firmanın çalışılmakta olan döneminde, alış/satışını yaptığı hizmetleri ve bu hizmetlere ait detay bilgileri, Likom Gusto ERP Yazılımı'ında Stok Modülünün, Kartlar menüsünün Hizmet bölümünden izlenir.

Hizmet Kartlarına, Stok > Kartlar >  Hizmet  ikonuna tıklanarak ulaşılır. exp_collapse

 

Hizmet ikonuna tıkladıktan sonra Hizmetler penceresi açılacaktır. Stok modülünden Hizmetler kartı açıldığında Kart işlemleri Sekmesi açılır. Kart işlemleri sekmesinde Ekleme/Silme, Gezinme, Diğer İşlemler alt menüleri bulunmaktadır. Burada bulunan ikonlar ve isimleri ve yaptıkları işlemler Kart Yapılarına Genel Bakış başlığı altında anlatılmaktadır. Hizmetler Kartı  için Diğer İşlemler Alanı aşağıda açıklanacaktır.

 

Hizmet Kartları'nın genel özelliklerini incelemek için kartın üzerine gelinerek çift tıklanır yada Kart Işlemleri Sekmesinden Özellikler ikonuna tıklanılır yada sağ tıklanarak Özellikler seçilir.

tog_minusHizmetler Ekranı Genel Özellikleri

Hizmet ikonuna tıklandıktan sonra daha önce tanımlanmış olan hizmet kartları görüntülenebileceği gibi yeni hizmet kartı tanımlama işlemi de buradan yapılmaktadır.

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Hizmet kartı sekmelerinden özet olarak bahsedecek olursak;

 

tog_minus_sev2Genel Sekmesi

Hizmet kartlarının Genel sekmesi, diğer kart tanımlamalarında olduğu gibi ilgili hizmete ait genel tanımlamaları içerir.

clip0225_hizmetkartıüsthizmet

Üst Hizmet: Bilgi amaçlı olan bu alan seçilemez olarak görüntülenir ve 2 bölüme ayrılır.

Kodu: Tanımlanan hizmet kartı herhangi bir üst karta bağlı bir alt kartsa, bağlı olduğu üst hizmet kartının kodu bu alanda görüntülenir ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez.

Adı: Tanımlanan hizmet kartı herhangi bir üst karta bağlı bir alt kartsa, bağlı olduğu üst hizmet kartının adı bu alanda görüntülenir ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez.

clip0225_hizmetkartıhizmet

Hizmet : Tanımlanan hizmet kartına ait kodun, uzun ve kısa adın girileceği bu alan 3 bölümden oluşur.

Kodu : Tanımlanan hizmet kartına verilecek kod bu alanda tanımlanmalıdır.

Uzun Adı: Tanımlanan hizmet kartının uzun adı bu alana yazılmalıdır.

Kısa Adı: Tanımlanan hizmet kartına verilmek istenilen kısa ad bu alana yazılabilir.

clip0225_hizmetkartıbirimdegerleri

Birim Değerleri: Hizmet kartlarının takip edilmek istenilen birimlere ait bilgileri bu alandan girilir. Likom Gusto’da stok kartlarının tanımlanması sırasında mutlaka 1. Birim girilmelidir. Aksi takdirde program ilgili kartın kayıt edilmesine izin vermez ve “Birinci birim adı boş bırakılamaz” uyarısını verir.

1. Birim Adı: Tanımlanan hizmet kartının takip edilmek istenilen 1. Birimi bu alana girilmelidir. Girilen birim değeri üzerinden, 2. ve 3. Birim değerleri tanımlanabilir. Bu alana yazılan birim, 2. ve 3. Birim alanlarında bulunan düzenleme kutularının (Edit box) yanlarına program tarafından yazılır.

2. Birim Adı: Tanımlanan hizmet kartının takip edilmek istenilen 2. Birimi bu alana yazılabilir. Yazılan birime ait formülasyon eşittir (=) işaretinden sonra, 1. Birim üzerinden tanımlanmalıdır. Program eşittir (=) işaretinden sonraki alana 1. Birim Adı alanında yazılan birimi otomatik olarak yazar. Tanımlanan 2. Birim, 1. Birimin herhangi bir değerle çarpımı/bölümü sonucu oluşuyorsa, bu alanda bulunan açılan kutu düğmesine tıklanarak, “Çarpı (x)” ya da “Bölü (/)” seçeneklerinden seçim yapılabilir. Bundan sonra, 2. Birimin hangi değerle çarpılacağı ya da bölüneceği yine 2. Birimle aynı satırda bulunan, hesap makinesi düğmesine tıklanarak ya da klavyeden el ile girilerek tanımlanabilir.

3. Birim Adı: Tanımlanan hizmet kartının takip edilmek istenilen 3. Birimi bu alana yazılabilir. 3. Birim alanında yapılacak tanımlamalar, 2. Birim ile aynıdır, detaylı bilgi 2. Birim alanından takip edilebilir.

clip0225_hizmetkartıkdvoranı

KDV Oranı (x 100) : Tanımlanan hizmet kartı için, uygulanan KDV oranı bu alana yazılır. Girilen KDV oranı hareketler sırasında “KDV Oranı” kolonuna otomatik olarak gelir ve istenilirse değişiklik yapılabilir. KDV Oranının yüzdeden sonra olan kısmı bu alana yazılmalıdır. Örneğin; % 17 KDV oranı olan bir malzeme için, “17” yazılmalıdır. Bu alana herhangi bir KDV oranı girilmeden, hareketler sırasında girilmesi de mümkündür.

Alış: Tanımlanan hizmet alınışı sırasında uygulanan KDV oranı bu alana yazılabilir.

Satış: Tanımlanan hizmet satışı sırasında uygulanan KDV oranı bu alana yazılabilir.

clip0225_hizmetkartıtevkifatoranı

Tevkifat Oranı: İlgili hizmet kartına uygulanacak olan Tevkifat oranının girilebildiği alandır. Şayet ilgili hizmet kartı ile ilgili işlem yapılırsa harekette Tevkifat girmeye gerek kalmadan hizmet kartında tanımlanan Tevkifat oranı otomatik olarak gelecektir.

clip0225_hizmetkartıvadesüresi

Vade Süresi (Gün) : Tanımlanan hizmet kartı için, alış ve satış sonrası yapılacak ödemenin vade bilgisi gün olarak bu alana yazılır. Girilen vade bilgileri, alış ve satış hareketleri sırasında “Vade” kolonuna otomatik olarak gelir ve istenilirse değişiklik yapılabilir. Bu alana herhangi bir vade süresi girilmeden, hareketler sırasında girilmesi de mümkündür.

Alış: Tanımlanan hizmetin, alındıktan kaç gün sonra ödemesinin yapılabileceği bu alanda bulunan düzenleme kutusuna yazılabilir.

Satış: Tanımlanan hizmetin, satıldıktan kaç gün sonra ödemesinin yapılabileceği bu alanda bulunan düzenleme kutusuna yazılabilir.

clip0225_hizmetkartıfaturaaltıiskonto

Fatura Altı İskonto: Tanımlanan hizmet kartına yapılan hareketler sonrası düzenlenecek faturada, fatura altı iskontonun uygulanıp-uygulanmayacağı bu alanda belirlenebilir. Fatura Altı İskonto uygulanması isteniyorsa, “Uygulanır” seçeneğinin yanındaki radyo düğmesine, uygulanması istenmiyorsa “Uygulanmaz” seçeneğinin yanındaki radyo düğmesine tıklanmalıdır.

clip0225_hizmetkartısatıriskonto

Satır İskonto: Tanımlanan hizmet kartına yapılan hareketler sırasında, satır iskontonun uygulanıp-uygulanmayacağı bu alanda belirlenebilir. Satır İskonto uygulanması isteniyorsa, “Uygulanır” seçeneğinin yanındaki radyo düğmesine, uygulanması istenmiyorsa “Uygulanmaz” seçeneğinin yanındaki radyo düğmesine tıklanmalıdır.

clip0225_izmetkartıöngörülengelirgiderturu

Öngörülen Gelir Gider Türü :  ilgili hizmet kartı için hareket ekranlarında giriş kolaylığı sağlaması amacıyla, öngörülen gelir gider türü seçilebilir.

 

tog_minus_sev2Durum Sekmesi

Bu sekmeden hizmete ait toplam giriş ve çıkış tutarları yerel para birimi, sistem dövizi ve hesap dövizi cinsinden görüntülenebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Sipariş Miktarları Sekmesi

İlgili hizmet ile ilgili alınan ve verilen sipariş miktarlarını birinci birim, ikinci birim ve üçüncü birim adedi cinsinden görüntülendiği sekmedir.

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Muhasebe Kodları Sekmesi

Muhasebe Kodları sekmesinden, tanımlanan hizmet kartına dönem içinde yapılan hareketlerin muhasebeleştirilmesi sırasında kullanılacak muhasebe kodları girilmelidir. Bu sekmedeki alanlar doldurulmadığı taktirde muhasebe entegrasyonu gerçekleştirilemez. Muhasebe kodlarının girişi el ile klavyeden yapılabileceği gibi, Hesap Kodu kolonunda bulunan açılan kutu düğmesine tıklanıldığında, ekrana açılan muhasebe hesap planından da seçilebilir. Hesap Kodu alanında seçilen muhasebe hesap kartına ait isim, Hesap Adı alanına program tarafından yazılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Üretici Kodları – Temin Yerleri Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Stok kartlarının Temin Yerleri sekmesi, ilgili hizmetin, temin edildiği cari/potansiyel carinin belirlenmesi amacıyla kullanılır. Temin yerleri sekmesinin ilk kolonu olan Cari/P. Cari alanında bulunan aşağı-yukarı ok düğmelerine farenin işaretleyicisi ile tıklanarak, cari ya da potansiyel cari seçimi yapılabilir. Yapılan seçim sonrası “Temin Yeri Kodu” alanında açılan kutu düğmesine tıklandığında ilgili seçime ait liste açılır. Yani Cari/P. Cari kolonunda “Cari” seçimi yapılmışsa, “Temin Yeri Kodu” alanından carilere ait listeye ulaşılabilir. Aynı şekilde, Cari/P. Cari kolonunda, “P. Cari” seçimi yapılmışsa, “Temin Yeri Kodu” alanından potansiyel carilere ait listeye ulaşılabilir.

“Temin Yeri Kodu” alanında yapılan seçim sonrası, “Temin Yeri Adı” kolonuna, ilgili kodun adı program tarafından yazılır ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez.

“Temin Süresi” kolonuna ise, tanımlanan hizmetin temin edilme süresi gün bazında girilir.

Stok kartlarının Üretici Kodları sekmesi, ilgili hizmetin, üreticisine ait bilgilerin girilmesi amacıyla kullanılır. Üretici Kodları sekmesinin ilk kolonu olan Cari/P. Cari alanında bulunan aşağı-yukarı ok düğmelerine, farenin işaretleyicisi ile tıklanarak, cari ya da potansiyel cari seçimi yapılabilir. Yapılan seçim sonrası “Üretici Kodu” alanında açılan kutu düğmesine tıklandığında ilgili seçime ait liste açılır. Yani Cari/P. Cari kolonunda “Cari” seçimi yapılmışsa, “Üretici Kodu” alanından carilere ait listeye ulaşılabilir. Aynı şekilde, Cari/P. Cari kolonunda, “P. Cari” seçimi yapılmışsa, “Üretici Kodu” alanından potansiyel carilere ait listeye ulaşılabilir.

“Üretici Kodu” alanında yapılan seçim sonrası, “Üretici Adı” kolonuna, ilgili kodun adı program tarafından yazılır ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez.

“Üreticinin Verdiği Kod” kolonuna ise, tanımlanan hizmet için üretici kodu klavyeden el ile girilir.

“1. Birim Miktarı”, “2. Birim Miktarı” ve “3. Birim Miktarı” kolonlarına ise, tanımlanan hizmet için, üreticinin miktarları yazılır.

 

tog_minus_sev2İzleme Kodları Sekmesi

İlgili hizmete ait izleme kodlarının izlenebileceği bölümdür.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Maliyetler Sekmesi

Maliyetler sekmesi, ilgili malzemenin stok hareketleri sonucu oluşan maliyet bilgilerini incelemek amacıyla kullanılır. Kullanıcı müdahalesine izin verilmeyen, özet raporlama amaçlı bu alanda, malzemenin aritmetik ortalama maliyeti, ay kapama maliyeti vb maliyetlerinin yanı sıra, son alış fiyatı, son satış fiyatı gibi bilgileri de incelenebilir. Ayrıca bu sekmeden ilgili malzeme için yapılan stok hareketlerinin seri, son numara ve miktar bilgilerini de takip etmek mümkündür.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Fiyatlar Sekmesi

Fiyatlar sekmesi, tanımlanan stok kartının, satış fiyatını, satış fiyatının başlangıç-bitiş tarihini, miktar vb bilgilerini tanımlamak amacıyla kullanılır. Bu sekmeden girilen bilgilere fiyat listesi penceresinden ulaşılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Hizmet kartlarının diğer sekmeleri (Adlar, Notlar, Kullanıcı Tanımlı vb.), Cari kartlarının sekmeleri ile aynı özelliğe sahiptir. Bu alanlardan tanımlanan stok kartına ait bilgiler girilebilir.

 

tog_minusDiğer İşlemler Alanı

Stok modülünde bulunan Kartlar menüsünde yer alan Hizmet ikonu ile gelen Hizmet Kartları için Diğer İşlemler Alanı'nda gerçekleşen değişiklikler aşağıda ki tabloda gösterilmiştir.

KARTLAR

SEÇİLEN KARTLAR İÇİN

TÜM KARTLAR İÇİN

STOK - Hizmet

Hareket Listesi

İzleme Kodları

KDV Oranları Değişikliği

Temin Yerleri Aktarımı

 

tog_minus_sev2Seçilen Kartlar İçin

HAREKET LİSTESİ

Stok modülünde Hizmetler ekranında bir kart seçili iken Diğer İşlemler Alanı'nda bulunan Seçilen Kartlar İçin seçiminden Hareket Listesi seçimine ulaşılır. exp_collapse

Hareket Listesi seçildiğinde, karta ait hareketler listesi görüntülenir. Gelen ekranda hareketlerin, belirli bir zaman aralığına göre listelenmesi sağlanabilir. Ayrıca hareket üzerinde değiştirme işlemi yapılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

iZLEME KODLARI

Hizmet Kartları açıldığında Diğer İşlemler alanında bulunan Seçilen Kart İçin işlemlerinden İzleme Kodları seçeneğine ulaşılır. exp_collapse

Hizmetler ekranında bulunan hesaplardan biri seçiliyken İzleme Kodları seçilirse, o hesaba ait izleme kodu ekranı açılır.

clip1269

 

tog_minus_sev2Tüm Kartlar İçin

KDV ORANLARI DEĞİŞİKLİĞİ

Hizmet Kartları ekranında Diğer İşlemler alanında bulunan Tüm Kartlar İçin  işlemlerinden KDV Oranları Değişikliği seçeneğine ulaşılır. exp_collapse

KDV Oranları Değişikliği seçildiğinde KDV Oranları Değiştir ekranı görüntülenir. İstenilen değiştirme tüm hesaplar için buradan yapılabilir.

clip1267

 

TEMİN YERLERİ AKTARIMI

Hizmet Kartları ekranında Diğer İşlemler alanında bulunan Tüm Kartlar İçin  işlemlerinden Temin Yerleri Aktarımı seçeneğine ulaşılır.exp_collapse

Temin Yerleri Aktarımı seçimi yapıldığında Verilen Siparişlerden Temin Yeri Aktarma ekranı görüntülenir. Buradan istenilen işlem gerçekleştirilir.

clip1268tya