Kasa Hesabı İzleme

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Listeler > Hesap İzleme Ekranları >

Kasa Hesabı İzleme

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Kasa Hesabı İzleme işlemi için F.Ödeme/F.Tahsilat modüllerinden Listeler alanında bulunan Hesap İzleme simgesine tıklanarak Kasa Hesabı İzleme seçeneğine ulaşılır.exp_collapse

Seçim yapıldığında Kasa Hesabı İzleme ekranı görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

tog_minusKasa Hesabı İzleme Ekranı

Kasa Hesabı İzleme ekranı Başlık Alanı(Kasa,Devreden), Satır Alanı, Arama Kriterleri ve Genel işlemler(düğmeler) olarak anlatılacaktır.

 

tog_minus_sev2Başlık Alanı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kasa Alanı

Bu alanda izlenilecek olan Kasa seçimi yapılır. Seçim alanında iki seçenek" Tek Hesap, Hesap Aralık" mevcuttur. Tek Hesap seçimi yapıldığında, kullanıcıdan Kasanın Kodu, Adı bilgisi istenir. Kodu seçimi yapıldığında Adı, Adı seçimi yapıldığında kodu alana otomatik olarak doldurulur.

clip0285

 

Eğer seçim alanında Hesap Aralık seçilirse Adı-Kodu alanları seçilmez hale gelir ve yeni bir ekran görüntülenir. exp_collapse

Bu ekranda hangi Kasaların izleneceği belirlendikten sonra Tamam(OK) düğmesine tıklanılırsa, seçilen Kasaların hareketleri listelenir. Ayrıca Tek Hesap seçili iken >> ve << düğmeleri ile bir sonraki  veya bir önceki Kasaya geçilerek, Kasaya ait hareketler izlenebilir.

Devreden Alanı

clip0225

Listelemesi yapılan Kasanın borç alacak hareketleri bilgilerini gösterir. Eşittir simgesine tıklandığında Devreden Hareketler bilgisi görüntülenir.

clip0225hareketlerbilg

 

tog_minus_sev2Satır Alanı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Kasaya ait hareketlerin listelendiği alandır.

clip0286kasaSatırAlanı

Yukarıda da görüldiği gibi hareketlere ait Tarih, Hareket Türü, Hesap Kodu, Açıklama, Borç-Alacak Tutarı, Bakiye gibi bilgilerini gösterir. Ayrıca hareketlerden incelenmek istenilen olursa, hareketin yer aldığı satır üzerinde çift tıklanarak, yada satır seçili iken Hareketi Düzelt denilerek hareket ekranına gidilebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Satır alanı altında ise listelemesi yapılan Kasa yada Kasaların belirlenen zaman aralığında ki borç toplamı, alacak toplamı gibi genel bakiye bilgileri bulunmaktadır.

clip0286kasaSatırBakiye

 

tog_minus_sev2Arama Kriterleri Alanı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tarih: Seçilen Kasa yada Kasalara ait hareketlerin belirli bir zamanda gerçekleşmiş olanlarının listelenmesi isteniliyorsa bu alandan faydalanılır.  Başlangıç ve Bitiş tarihleri seçim kontrolü yardımıyla takvimden seçilebilir, yada kaydırma çubuğu ile aralık ayarlanabilir. Yada buton yardımı ile 1 hafta, 1 ay, tüm dönem seçimlerinden istenilen seçilebilir.

clip0274tarihh

Tutar: Hareketlerin tutar türüne göre listelenmesi isteniyorsa bu alandan faydalanılır. Tutar türü(Yerel Para Birimi, Hareket Dövizi, Sistem Dövizi,Hesap Dövizi) belirlenir ve en az ve en fazla olarak miktar aralığı belirlenir ve listeleme buna göre gerçekleştirilir.

clip0274

 

Gelir/Gider Hareketlerini Göster: Kasaya ait Gelir/Gider Hareketlerinin gösterilmesi isteniliyorsa seçilir.

clip0284

 

A_info_128

 

Arama kriterleri alanında yapılan değişikleri listelemede, yani satır alanında görmek için Yenile düğmesine tıklanmalıdır.

 

 

tog_minus_sev2Genel İşlemler Alanı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Listelenen  hareketler ile ilgili işlemler buradan gerçekleştirlir.

clip0286

Yeni Borç Hareketi: Yeni Borç Hareketi düğmesine tıklandığında borç hareketi olarak kayıt edilebilcek 7 seçenek sıralanır, bunlar içerisinden yapılmak istenilen seçilir.

clip0287KasaYeniborçH

 

Yeni Alacak Hareketi: Yeni Alacak Hareketi düğmesine tıklandığında alacak hareketi olacak şekilde 8 ayrı işlem girişi yapılabilir. Seçilen işlem ekranı görüntülenir ve buradan yeni kayıt hareketi gerçekleştirilir.

clip0287KasaYeniAlacakHar

 

Hareket Düzelt: Hareket Düzelt düğmesine tıklandığında seçili satırda ki işlem ekrana gelir ve hareket üzerinde istenilen değişiklik yapılabilir.

 

Hareker Ek Bilgiler: Hareket Ek Bilgiler düğmesine tıklandığında Hareket Ek Bilgileri ekranı görüntülenir. Harekete  ait bilgiler buradan izlenebilir.

 

Gönder: Gönder düğmesine tıklandığında Elektronik Posta, Panoya Kopyala ve Kasa Hareket Listesinin Raporlanması seçenekleri gelir. Yapılmak istenen belirlenerek işleme devam edilir.

clip0287KasaHgönderButonu

Kapat: Kasa Hesabı izleme ekranı kapatılır.