Kasa Kartları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Kartları >

Kasa Kartları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Tanımlı firmanın çalışılmakta olan döneminde, takip edilmek istenen tüm Kasalara ait bilgiler, Kartlar menüsünün Kasalar  Kasa bölümünden tanımlanabilir. Kasa Kartlarına Finans Ödeme – Finans Tahsilat > Kartlar >  Kasa ikonuna tıklanarak ulaşılır.

exp_collapse

Kasa ikonuna tıkladıktan sonra Kasa Kartlar penceresi açılacaktır. F.Ödeme/F.Tahsilat modüllerinden Kasalar kartı açıldığında Kart işlemleri Sekmesi açılır. Kart işlemleri sekmesinde Ekleme/Silme, Gezinme, Diğer İşlemler alt menüleri bulunmaktadır. Burada bulunan ikonlar ve isimleri ve yaptıkları işlemler Kart Yapılarına Genel Bakış başlığı altında anlatılmaktadır. F.Ödeme/F.Tahsilat  için Diğer İşlemler Alanı  aşağıda açıklanacaktır.

 

tog_minusF.Ödeme/F.Tahsilat Modüllerinde Kasa Hesapları Genel Özellikleri

Kasa Kartları genel özelliklerini incelemek için kartın üzerine gelerek çift tıklanır yada Kart işlemleri sekmesinden Özellikler ikonuna tıklanılır yada sağ klick yapılarak Özellikler seçilir

Kasalar ekranında daha önce tanımlanmış olan kasa kartları izlenebileceği gibi yeni kasa kartı tanımlama işlemi de yapılmaktadır.

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Tanımlı kasaların, dönem içindeki durumları aylar itibariyle, özet olarak kasa kartlarından izlenebilir.

tog_minus_sev2Genel Sekmesi

Kasa kartlarının Genel Sekmesi, diğer kart tanımlamalarında olduğu gibi ilgili kasaya ait genel tanımlamaları içerir.

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Kasa kartlarının genel sekmesindeki bilgi alanları 5 ana gruptan oluşur.

Üst Banka : Bilgi amaçlı olan bu alan seçilemez olarak görüntülenir ve 2 bölüme ayrılır.

Kodu: Tanımlanan kasa kartı herhangi bir üst karta bağlı bir alt kartsa, bağlı olduğu üst kasa kartının kodu bu alanda görüntülenir ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez.

Adı: Tanımlanan kasa kartı herhangi bir üst karta bağlı bir alt kartsa, bağlı olduğu üst kasa kartının adı bu alanda görüntülenir ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez.

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Kasa : Tanımlanan kasa kartına ait kod ve adın girileceği bu alan 2 bölümden oluşur.

Kodu: Tanımlanan kasa kartına verilecek kod bu alanda tanımlanır. İlgili kırılım altına açılan kart için sistem otomatik olarak sıra numarası verecektir.

Adı: Tanımlanan kasa kartına verilecek ad bu alanda tanımlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Kasada Olması Gereken Para : Raporlama sırasında görebilmek ve kontrol edebilmek amacıyla kasada bulunması gereken en az ve en çok tutar bilgileri bu alanda girilebilir.

En Az: Tanımlanan kasada, herhangi bir anda olması gereken en az para tutarı klavyeden el ile yazılabileceği gibi, bu alanda bulunan hesap makinesi düğmesine tıklanarak da girilebilir.

En Çok: Tanımlanan kasada, dönem içinde olması gereken en çok para tutarı klavyeden el ile yazılabileceği gibi, bu alanda bulunan hesap makinesi düğmesine tıklanarak da girilebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Kasa Limit Kontrolleri : Kasanın günlük ve bir hareket bazında üst limit tanımlanmak istenirse bu alanda gerekli tutarlar girilir. Kasa limit kontrolleri gusto sistem tanımlardan öndeğerlerde  belirlendiği gibi tanımlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Banka Şubesi Seçimi : Bankacılık entegrasyonu ile bağlantılı olan bu alana kasa ile bağlantısı olan banka şubesi bilgileri tanımlanır.

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Sorumlular Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Tanımlanan kasadan sorumlu olan kişilerin tanımlanabileceği alandır. Personel kartlarından tanımlanan personellere ait liste, pencerenin sağ tarafında gösterilir. Parlak bant kasadan sorumlu olan personelin adı üzerindeyken “Ekle” düğmesine tıklanıldığında ilgili isim, pencerenin sol tarafında bulunan Kasa Sorumluları alanında gösterilir. Böylece kasadan sorumlu olan personel seçimi yapılmış olur. Eğer kasadan sorumlu herhangi bir personelin sorumluluğu kaldırılmak istenilirse, bu durumda Kasa Sorumluları alanında, parlak bant ilgili personel adı üzerindeyken “Çıkar” düğmesine tıklanmalıdır.

 

tog_minus_sev2Durum Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

İlgili kasanın dönem içindeki durumunu aylar itibariyle Toplam Borç, Toplam Alacak, Bakiye Borç ve Bakiye Alacak olarak takip edebilmek amacıyla kullanılır. Raporlama amaçlı olan bu sekmede, kasanın durumu yerel para birimi, hesap dövizi ve sistem dövizi cinsinden takip edilebilir. Alt kartları olan bir kartın Durum sekmesine tıklandığında, alt kartlarının toplamları incelenebilir. Alt kartı olmayan bir kartın Durum sekmesi ise, sadece o kasanın durumunu yansıtır.

 

tog_minus_sev2Muhasebe Kodu Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Tanımlanan kasaya dönem içinde yapılan hareketlerin muhasebeleştirilmesi sırasında kullanılacak muhasebe kodu bu alanda girilmelidir. Bu sekmedeki alanlar doldurulmadığı taktirde muhasebe entegrasyonu gerçekleştirilemez. Muhasebe kodunun girişi el ile klavyeden yapılabileceği gibi, Hesap kodu kolonunda bulunan açılan kutu düğmesine tıklanıldığında, ekrana açılan muhasebe hesap planından da seçilebilir. Hesap Kodu alanında seçilen muhasebe hesap kartına ait isim, Hesap Adı alanına program tarafından yazılır.

 

tog_minus_sev2Devreden Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Kasanın, devir tarihine göre, devreden borç ve alacak değerlerini, yerel para birimi, hesap ve sistem dövizleri üzerinden programa kaydetmek amacıyla kullanılır. Alt hesabı olan kartlarda, Devreden sekmesi bulunmaz. Borç / Alacak alanı doldurulduktan sonra, Kaydet düğmesine tıklandığında program ilgili kasaya ait devir giriş hareketini otomatik olarak oluşturur. Bu durumda borç / alacak bölümünde yer alan Hareketi Sil düğmesi seçilebilir olarak görüntülenir. İstenirse bu düğmeye tıklanarak, oluşturulan hareket silinebilir.

A_info_128

 

Kasa Kartlarında devir, firmaya başlanılan dönemde girilebilir. Sonraki dönemlerde kasa kartı için devir girişi yapılamaz.

 

 

tog_minusKasa Kartları Nasıl Açılır ?

Tanımlı firmanın çalışılmakta olan döneminde, takip edilmek istenilen tüm Kasalara ait bilgiler, Kartlar menüsünün Kasalar bölümünden tanımlanabilir. Kasalar bölümünde, her kasa için bir kart, gerekirse alt kartlar açılabilir. Kasa Kartları tanımlarının nasıl yapılacağı aşağıda adım adım anlatılmıştır:

1)

Kasa Kartı tanımı yapmak için menü çubuğunda F.Ödeme / F.Tahsilat > Kartlar > Kasa seçeneğine tıklayın.

2)

Açılan pencerede sağ fare yapıp "Hesap Aç..."/"Alt Hesap Aç" seçeneği ile yeni bir Kasa Kartı açın.

3)

Kasa Kartı'nın "Genel" Sekmesinde Üst Kasa alanı seçilemez olarak görüntülenir. Tanımlamak istediğiniz kasanın kodunu ve adını Kasa alanındaki  Kodu ve Adı alanlarına yazın.

4)

İlgili kasadan sorumlu olan kişileri tanımlamak için  "Sorumlular " sekmesini tıklayın.

5)

İlgili bankanın dönem içindeki durumunu aylar itibariyle  takip etmek isterseniz  "Durum " sekmesini tıklayın.

6)

Kasa devir bilgilerinin izlenmesi için "Devreden "sekmesini tıklayın.

7)

Kasa kartının muhasebe hesap bağlantısını yapmak için "Muhasebe Kodları" sekmesini tıklayın.

 

tog_minusF.Ödeme/F.Tahsilat Kasa Kartları Diğer İşlemler Alanı

F.Ödeme/F.Tahsilat  modüllerinde bulunan kartlar menüsünde yer alan Kasa ikonu için diğer işlemler alanında gerçekleşen değişiklikler aşağıda ki tabloda gösterilmiştir.

KARTLAR

SEÇİLEN KARTLAR İÇİN

TÜM KARTLAR İÇİN

FİNANS ÖDEME- Kasa

FİNANS TAHSİLAT- Kasa

Hesap Özeti

 

YOK

 

tog_minus_sev2Seçilen Kartlar İçin

Hesap Özeti: F.Ödeme/F.Tahsilat modüllerinden Kasalar ekranında bir hesap seçili iken Seçili Kart İçin ikonunundan Hesap Özeti seçimine ulaşılır.

exp_collapse

Hesap Özeti seçildiğinde Kasa Hesap İzleme ekranı görüntülenir. Belirlenen tarih aralığında seçilen kasada yapılmış tüm hareketler, bu ekran aracılığı ile incelenebilir.