Kasa Tahsilat Hareketleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri >

Kasa Tahsilat Hareketleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

İşletmenin kasasına giren paraların nerelerden tahsil edildiğini ve hangi hesaplara alacak kaydedileceğini gösteren harekettir. Tahsilat makbuzu, kasaya para girişi olduğu zaman kullanılır. Yani tahsilat makbuzu kasa hesabı borçlu durumda olacağı zaman kullanılır.

Kasaya yapılan tahsilatlarda karşı hesap Cari, Banka, Kasa veya Diğer Finans Hesabı (Dekont) olabilir. Kasalar arası nakit transferi için Kasa Virman kullanılır.

Likom Gusto ERP yazılımında Tahsilat Hareketleri Finans Tahsilat modülü altında Tahsilat menüsü yardımıyla gerçekleştirilir.