Kasa Tediye Hareketleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri >

Kasa Tediye Hareketleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

İşletmenin kasasından çıkan paraların hangi nedenlerle ödendiğini ve hangi hesaplara borç kaydedileceğini gösteren harekettir. Tediye makbuzu, kasadan para çıkışı olduğu zaman kullanılır. Yani tediye makbuzu kasa hesabı alacaklı durumda olacağı zaman kullanılır.

Kasadan yapılan ödemelerde karşı hesap Cari, Banka, Kasa veya Diğer Finans Hesabı (Dekont) olabilir. Kasalar arası nakit transferi için Kasa Virman kullanılır.

Likom Gusto ERP yazılımında Tediye Hareketleri Finans Ödeme modülü altında Tediye menüsü yardımıyla gerçekleştirilir.