Masraf Kartı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Kartları >

Masraf Kartı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Masraf Kartı, alış ve satış işlemlerinde nakliye, navlun gibi masrafların faturaya ek maliyet olarak yansıtılmasını sağlayan karttır. Satış ve Satınalma modülllerimde, Kartlar tabında yer almaktadır.

exp_collapse

exp_collapse

 

tog_minusMasraf Kartı

Masraf Kartı menüsü açıldığında ekranda var olan masraf kartları listelenecektir. Üzerinde değişiklik yapmak istenilen karta buradan ulaşılabilir ya da ekran üzerinde boş bir yere sağ tıklanarak yeni kart açılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Üzerinde işlem yapmak istenilen karta tıklandığında karta ait 'İşlemler' ekranı açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

tog_minus_sev2Genel Sekmesi

İşlemler menüsüne ait ilk sekme Genel sekmesidir.

Üst Masraf: Eğer Masraf Kartı bir karta bağlı ise burada o masraf kartının bağlı olduğu üst masraf kodu ve adı görüntülenecektir.

finansmasrafgenelsekmesi

Masraf: Masraf kartına kodunun ve adının verildiği alandır. Kod alanına kod elle girilebileceği gibi varsayılan olarak Likom Gusto ERP yazılımı tarafından da en son açılmış olan masraf kodunun bir üst kodu verilir.

 

tog_minus_sev2Muhasebe Kodları Sekmesi

Muhasebe Kodları sekmesinden, tanımlanan masraf kartına dönem içinde yapılan hareketlerin muhasebeleştirilmesi sırasında kullanılacak muhasebe kodları girilmelidir. Bu sekmedeki alanlar doldurulmadığı taktirde muhasebe entegrasyonu gerçekleştirilemez. Muhasebe kodlarının girişi el ile klavyeden yapılabileceği gibi, Hesap Kodu kolonunda bulunan açılan kutu düğmesine tıklanıldığında, ekrana açılan muhasebe hesap planından da seçilebilir. Hesap Kodu alanında seçilen muhasebe hesap kartına ait isim, Hesap Adı alanına program tarafından yazılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Hesap Kodunu Üst Satırdan Kopyala: Bir üst satıra ait hesap kodunun içinde bulunulan satıra program tarafından yazılması için bu düğmeye tıklanmalıdır.

Hesap Kodunu Takip Eden Satırlara Kopyala: Herhangi bir satırın muhasebe hesap kodu, kendisinden sonra gelen diğer satırlara kopyalanmak istenirse, bu düğmeye tıklanmalıdır. Ancak bu düğmeye tıklanmadan önce, kopyalanacak hesap koduna ait satır seçilmelidir. Aksi taktirde program, "Buradan sonrasını doldurmak için dolu bir alanı seçiniz." uyarısını verir.

Herhangi bir satır seçilerek, "Hesap Kodunu takip eden satırlara kopyala" düğmesine tıklandığında, seçilen satırın altındaki tüm satırların hesap kodu, seçili satırın hesap koduna değiştirilir.

 

tog_minus_sev2Durum Sekmesi

Bu sekmeden hizmete ait toplam giriş ve çıkış tutarları yerel para birimi, sistem dövizi ve hesap dövizi cinsinden görüntülenebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minus_sev2Döviz Sekmesi

İlgili masraf hareketleri hesap dövizi bazında takip edilmek istenirse döviz tanımlaması yapılmalıdır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Döviz Tipi: Döviz türünün seçilebileceği alandır.Seçim kontrolü alanına tıklanarak tanımlanmış olan doviz türleri Dövizsiz, TL,USD,EUR olarak listelenir.Alış ve Satış alanlarında Döviz yeri ve Kur türü bilgileri belirlenir.

Döviz Yeri: Döviz türü için tanımlanmış olan döviz yerlerinin seçilebileceği alandır, TCMB-Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası gibi.

Kur Türü: Kur türünün seçilebileceği alandır. Alış, Satış, Efektif Satış ve Efektif Alış olmak üzere dört seçeneklidir.

 

tog_minus_sev2Adlar/Notlar/Ek Alanlar/OLE Nesnesi/İşaretler/Kullanıcı Tanımlı/Diğer

Hesap ile ilgili Adlar/Notlar/Ek Alanlar/İşaretler/Kullanıcı Tanımlı tanımlamalar yapılmak isteniyorsa Likom Gusto ERP Yazılımı’nda ilgili tanımlamalar yapıldıktan sonra bu alanlara girilmesi istenilen veriler girilebilecektir. OLE Nesnesi kısmında ise hesaba ait herhangi bir doküman bağlama işlemi yapılabilir.