Alıcı / Satıcı Kartları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Kartları >

Alıcı / Satıcı Kartları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

MÜŞTERİ/SATICI KARTLARI

Tanımlı firmanın çalışılmakta olan döneminde, takip edilmek istenilen tüm Müşteri/Satıcılara ait bilgiler Alıcılar/Satıcılar alanından tanımlanabilir.

Satınalma / Satış > Kartlar > Alıcılar/Satıcılar bölümünden ulaşılır.

exp_collapse

 

Alıcılar/Satıcılar ekranları görüntülendiğinde Kart işlemleri Sekmesi açılır. Kart işlemleri sekmesinde Ekleme/Silme, Gezinme, Diğer İşlemler alt menüleri bulunmaktadır. Burada bulunan ikonlar ve isimleri ve yaptıkları işlemler Kart Yapılarına Genel Bakış başlığı altında anlatılmaktadır. Alıcı/Satıcı  için Diğer İşlemler Alanı  aşağıda açıklanacaktır.

 

tog_minusKart Ekran Özellikleri

Müşteri Satıcı Kartı genel özelliklerini incelemek için kartın üzerine gelinerek çift tıklanır yada Kart işlemleri sekmesinden Özellikler ikonuna tıklanılır yada sağ klick yapılarak Özellikler seçilir.

 

tog_minus_sev2Genel Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Alıcılar/Satıcılar kartının, Genel sekmesindeki bilgi alanları 7 ana gruptan oluşur.

 

Üst Müşteri/Satıcı: Bilgi amaçlı olan bu alan seçilemez olarak görüntülenir ve 2 bölüme ayrılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Kodu-Adı: Tanımlanan cari kart herhangi bir üst cari karta bağlı bir kartsa, bağlı olduğu üst cari kart kodu ve adı bu alanda görüntülenir ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez.

 

Müşteri/Satıcı: Tanımlanan cari karta ait kodun ve adın girileceği bu alan 2 bölümden oluşur.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Kodu: Tanımlanan cari karta verilecek kod bu alanda tanımlanır. İlgili kırınım altına açılan cari kart için sistem otomatik olarak sıra numarası verecektir.

Adı: Tanımlanan cari karta verilecek ad bu alanda tanımlanır.

 

Müşteri/Satıcı Grubu: Tanımlanan cari kart herhangi bir cari grubuna bağlanacaksa, ilgili cari grup bu alanda seçilmelidir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Kodu: Tanımlanan cari kart herhangi bir cari gruba bağlı ise, bağlı olduğu cari grup kartı, açılan kutu düğmesine tıklandığında listelenen cari gruplardan seçilebilir. Eğer Alıcı/Satıcı Grupları alanında herhangi bir cari grup bilgisi tanımlanmamış ise, açılan kutu boş gelir. Bu durumda tanımlanan cari kartı, cari hesap grubu ile ilişkilendirmek için Alıcı/Satıcı Grupları bölümünden cari grup tanımı yapılmalıdır.

Adı: Cari grup kodu alanında, herhangi bir cari grup seçildiğinde, ilgili cari grubun adı bu alanda görüntülenir ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez.

 

Vergi: Tanımlanan carinin vergi dairesi ve numarası, TC Kimlik No veya yabancı uyruklular için pasaport no, kendi ülkesine ait vergi no bilgileri bu alanda girilir.

Dairesi: Tanımlanan carinin bağlı olduğu vergi dairesi bu alana yazılmalıdır.

Num: Tanımlanan carinin vergi numarası bu alana yazılmalıdır.

 

Fatura: Tanımlanan carinin fatura bilgileri bu alanda girilir.

Adresi: Tanımlanan carinin fatura adresi bu alana yazılmalıdır.

Posta Kodu: Tanımlanan carinin fatura adresine ait posta kodu bu alana yazılmalıdır.

Ülke: Tanımlanan carinin fatura adresine ait ülke bilgisi, açılan kutu düğmesine tıklanarak seçilir. Açılan kutuda listelenen ülkelerin tanımlarının daha önce Gusto Sistem’de Ülkeler/Şehirler alanında yapılmış olması gerekir.

Şehir: Tanımlanan carinin fatura adresinin ülke bilgisine göre, ilgili şehir, açılan kutu düğmesine tıklanarak seçilir. Açılan kutuda listelenen şehirlerin tanımlarının daha önce Gusto Sistem’de Ülkeler/Şehirler alanında yapılmış olması gerekir.

 

İletişim: Tanımlanan cari ile iletişim kurulmak gerektiğinde yararlanılacak telefon, faks ve teleks bilgileri bu alandan girilir.

Ülke Kodu: “Ülke” alanında seçilen ülkenin telefon kodu bu alana otomatik olarak gelir ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez. Ancak Gusto Sistem’de Ülkeler/Şehirler alanında ülke bilgisi tanımlanırken, ilgili ülkenin telefon kodu bilgisi girilmemişse, bu alana herhangi bir şey yazılmayacaktır.

Alan Kodu: “Şehir” alanında seçilen şehrin alan kodu bu alana otomatik olarak gelir ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez. Ancak Gusto Sistem’de Ülkeler/Şehirler alanında şehir bilgisi tanımlanırken, ilgili şehrin alan kodu bilgisi girilmemişse, bu alana herhangi bir şey yazılmayacaktır.

Tel 1-2-3: Tanımlanan carinin telefon numaraları bu alana yazılmalıdır.

Faks 1-2: Tanımlanan carinin faks numaraları bu alana yazılmalıdır.

Teleks: Tanımlanan carinin teleks numarası bu alana yazılmalıdır.

 

Internet Adresleri: Tanımlanan carinin internet adreslerine ait bilgiler bu alandan girilir.

Email: Tanımlanan carinin e-mail adresi varsa, bu alana yazılmalıdır.

Web: Tanımlanan carinin web adresi varsa, bu alana yazılmalıdır.

 

Ayrıca Bu alanda bir cari için birden fazla müşteri/satıcı grubu seçimi yapılabilir. Birden fazla müşteri/satıcı grubu seçimi yapmak için müşteri/satıcı kartında bulunan Müşteri/Satıcı Grubu alanında “Müşteri/Satıcı Grubu Çoklu Seçim” butonuna tıklanır.

clip0150gzm

 

hmtoggle_arrow1Müşteri/Satıcı Grubu Çoklu Seçim

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Bu pencere aracılığı ile bir cariye birden fazla müşteri/satıcı grubu tanımlanabilmektedir.

 

tog_minus_sev2Durum Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

İlgili carinin dönem içindeki durumunu aylar itibariyle Toplam Borç, Toplam Alacak, Bakiye Borç ve Bakiye Alacak olarak takip edebilmek amacıyla kullanılır. Raporlama amaçlı olan bu sekmede, carinin durumu yerel para birimi, hesap dövizi ve sistem dövizi cinsinden takip edilebilir. Alt kartları olan bir kartın Durum sekmesine tıklandığında, alt kartlarının toplamları incelenebilir. Alt kartı olmayan bir kartın Durum sekmesi ise, sadece o carinin durumunu yansıtır.

 

tog_minus_sev2Çalışma Koşulları Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Çalışma Koşulları sekmesinden tanımlanan cariyle dönem içinde yapılacak çalışmanın şartları belirlenmelidir. Çalışma şekli sekmesindeki bilgi alanları 6 gruptan oluşur.

hmtoggle_arrow1Bakiye Şekli

Tanımlanan carinin bakiye şeklinin belirlenebileceği bu alan 4 bölümden oluşur.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Borç Bakiyesi Verir: Tanımlanan cari, muhasebe sistemine göre borç bakiyesi veriyorsa, bu seçeneğin yanındaki radyo düğmesine tıklanmalıdır. Örneğin, firmanın mal aldığı satıcılar, borç bakiyesi verir.

Alacak Bakiyesi Verir: Tanımlanan cari, muhasebe sistemine göre alacak bakiyesi veriyorsa, bu seçeneğin yanındaki radyo düğmesine tıklanmalıdır. Örneğin, firmanın mal sattığı alıcılar, alacak bakiyesi verir.

Tümü: Tanımlanan cari muhasebe sistemine göre borç ya da alacak bakiyesi verebiliyorsa, Tümü seçeneğinin yanındaki radyo düğmesine tıklanmalıdır.

Hatalı Bakiye Durumunda Uyar: Cari kartın tanımı sırasında belirlenen bakiye şeklinin dışında bir bakiye oluştuğunda, programın uyarması istenilirse, bu seçeneğin yanındaki onay kutusuna tıklanmalıdır.

 

hmtoggle_arrow1Ödeme

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Nakit: Yapılan ödemelerde nakit kabul ediliyorsa bu alanda bulunan onay kutusu işaretlenmelidir.

Çek: Yapılan ödemelerde çek kabul ediliyorsa bu alanda bulunan onay kutusu işaretlenmelidir.

En Uzun Vd.: Çek ile yapılan ödemede belirli bir maksimum vade süresi varsa, bu alandaki onay kutusu işaretlenmelidir. Onay kutusu işaretlendiğinde, maksimum vade süresinin girilebilmesi için bu alanın sağ tarafında bulunan alan seçilebilir olarak görüntülenir. Maksimum vade süresi girişi 'Gün' olarak yapılmalıdır.

Senet: Yapılan ödemelerde senet kabul ediliyorsa bu alanda bulunan onay kutusu işaretlenmelidir.

En Uzun Vd.: Senet ile yapılan ödemede belirli bir maksimum vade süresi varsa, bu alandaki onay kutusu işaretlenmelidir. Onay kutusu işaretlendiğinde, maksimum vade süresinin girilebilmesi için bu alanın sağ tarafında bulunan alan seçilebilir olarak görüntülenir. Maksimum vade süresi girişi 'Gün' olarak yapılmalıdır.

Eğer yapılan ödemelerde üç seçenekte (Nakit, çek ve senet) kabul ediliyorsa, bu durumda üç seçeneğin yanındaki onay kutusu da işaretlenmelidir.

 

hmtoggle_arrow1Tahsilât

a

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

cari ile yapılacak alışverişlerdeki tahsilatın tipi bu alanda belirlenmelidir.

Nakit: Yapılan tahsilatlarda nakit kabul ediliyorsa bu alanda bulunan onay kutusu işaretlenmelidir.

Çek: Yapılan tahsilatlarda çek kabul ediliyorsa bu alanda bulunan onay kutusuna işaretlenmelidir.

En Uzun Vd.: Çek ile yapılan tahsilatta belirli bir maksimum vade süresi varsa, bu alandaki onay kutusu işaretlenmelidir. Onay kutusu işaretlendiğinde, maksimum vade süresinin girilebilmesi için bu alanın sağ tarafında bulunan alan seçilebilir olarak görüntülenir. Maksimum vade süresi girişi 'Gün' olarak yapılmalıdır.

Senet: Yapılan tahsilatlarda senet kabul ediliyorsa bu alanda bulunan onay kutusu işaretlenmelidir.

En Uzun Vd.: Senet ile yapılan tahsilatta belirli bir maksimum vade süresi varsa, bu alandaki onay kutusu işaretlenmelidir. Onay kutusu işaretlendiğinde, maksimum vade süresinin girilebilmesi için bu alanın sağ tarafında bulunan alan seçilebilir olarak görüntülenir. Maksimum vade süresi girişi 'Gün' olarak yapılmalıdır.

Eğer yapılan tahsilatlarda üç seçenekte (Nakit, çek ve senet) kabul ediliyorsa, bu durumda üç seçeneğin yanındaki onay kutusu da işaretlenmelidir.

 

hmtoggle_arrow1Vade

Vade Faiz %: Tanımlanan carinin borç ya da alacak ödemesinin gecikmesi durumunda uygulanacak faiz yüzdesi borç ve alacak olarak bu alana yazılmalıdır. Örneğin faiz yüzdesinin “% 10” olması durumunda bu alana “10” yazılır. Kullanıcı, bu rakamı el ile klavyeden girebileceği gibi, hesap makinesi düğmesine tıklayarak da giriş yapabilir.

Faizin Uygulandığı Dönem: Uygulanacak faizin, günlük, aylık, yıllık ya da özel dönem olarak belirlenebileceği alandır. Bu alanda girilen döneme göre faiz yüzdesi dikkate alınarak hesaplamalar program tarafından yapılır. Faizin uygulandığı dönem, bu alanda açılan kutu düğmesine tıklandığında listelenen seçeneklerden belirlenebilir.

Özel Dönem:  Faizin Uygulandığı Dönem alanında, “Özel Dönem” seçildiği taktirde, bu alan, giriş yapılabilir olarak görünür. Eğer “Faizin Uygulandığı Dönem” alanında günlük, aylık ya da yıllık seçilmişse, bu alanda kullanıcı müdahalesine izin verilmez. Özel Dönem, tanımlanan cariye uygulanacak gecikme faizinin hangi dönem itibariyle belirlenebileceği alandır. Bu alana girilen süre program tarafından gün olarak kabul edilir ve hesaplamalar buna göre yapılır. Örneğin; herhangi bir müşteri için vade faizi 45 günlük dönemler halinde uygulanacaksa, “Faizin Uygulandığı Dönem” alanında “Özel Dönem” seçilmeli ve bu alanda 45 gün girilmelidir.

Vade Farkı Ops. Gün: Tanımlanan cari için, borç ya da alacak durumunda, vade faizi uygulamasının kaç günlük gecikme sonrası başlayacağı bu alanda belirlenir. Bu alana girilen süre dikkate alınarak, son ödeme tarihinden sonra belirlenen gün kadar opsiyon tanınır ve daha sonra faiz uygulamaya başlanır.

 

hmtoggle_arrow1Fatura

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

düzenlenen açık faturaların ödemeleriine ilişkin bilgiler bu alanda tanımlanır.

Satış Vade: Tanımlanan cariye düzenlenen satış faturasının ödemesi için tanınan vade süresi bu alana girilir. Vade süresi 'Gün' olarak girilmelidir.

Alış Vade: Tanımlanan cariye düzenlenen alış faturasının ödemesi için tanınan vade süresi bu alana girilir. Vade süresi 'Gün' olarak girilmelidir.

Kapanış: Tanımlanan cariye düzenlenen açık faturaların yapılan ödemelerle ne şekilde kapatılacağı bu alanda belirlenmelidir. Program bu alanda tanımlanan kapanış şeklini dikkate alarak fatura tutarlarını yapılan ödemeler doğrultusunda günceller.

FIFO: Tanımlanan carinin yaptığı ödemelerin FIFO yani “İlk giren ilk çıkar” prensibine göre kapatılması isteniyorsa, bu alanda bulunan radyo düğmesi işaretlenmelidir. Bu durumda yapılan ödemenin tutarına göre öncelikle ilk düzenlenen faturanın bakiyesi kapanır, daha sonra ikinci, üçüncü ve diğerlerinin bakiyesi kapatılır.

LIFO: Tanımlanan carinin yaptığı ödemelerin LIFO yani “Son giren ilk çıkar” prensibine göre kapatılması isteniyorsa, bu alanda bulunan radyo düğmesi işaretlenmelidir. Bu durumda yapılan ödemenin tutarına göre öncelikle son düzenlenen faturanın bakiyesi kapanır, daha sonra son tarihten ilk tarihe doğru diğer faturaların bakiyesi kapatılır.

Bakiye: Tanımlanan carinin yaptığı ödemelerin, düzenlenen faturalarla kıyaslanarak kapatılması isteniyorsa, bu alanda bulunan radyo düğmesi işaretlenmelidir. Bu durumda program, yapılan ödemeye karşılık gelen faturayı kontrol eder ve o faturayı kapatır.

 

hmtoggle_arrow1Tarih

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Son Mektup: Tanımlanan cariye gönderilen son mektubun tarihi bu alandan izlenebilir. Kullanıcının müdahalesine izin verilmeyen bu alan, mektup sekmesinde girilen son mektubun tarihine göre program tarafından otomatik olarak güncellenir.

Mutabakat Tarihi: Tanımlanan cari ile yapılan mutabakatın tarihi, bu alanda bulunan tarih düğmesine tıklandığında açılan takvimden girilebilir.

 

 

 

tog_minus_sev2Risk Yönetimi Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

 

Risk: Tanımlanan carinin risk bilgilerinin girilebileceği bu alan 4 bölümden oluşur.

Tipi: Tanımlanan carinin risk limiti borçlarına göre tutulacaksa “Borç”, alacaklarına göre tutulacaksa “Alacak” seçeneğinin yanındaki radyo düğmesine tıklanmalıdır.

 

Kriteri: Tanımlanan carinin risk limitinin denetiminin neye göre yapılacağını belirleyebilmek için, bu alanın yanında bulunan açılan kutu düğmesine tıklandığında listelenen seçeneklerden seçim yapılabilir.

Kontrol Yok; risk limiti ne olursa olsun hiçbir denetim uygulanmaz.

Bakiye; risk limiti bakiye toplamına,

Bakiye + Çek; risk limiti bakiye ve ödenmemiş çek tutarı toplamına,

Bakiye + Senet; risk limiti bakiye ve ödenmemiş senet tutarı toplamına,

Bakiye + Çek + Senet; risk limiti bakiye, ödenmemiş senet ve çek tutarı toplamına eşittir.

 

Bakiye Kriteri: Tanımlanan carinin risk limiti değerlendirilirken, faturalanmamış stok hareketleri için nasıl davranılacağı bu alanda belirlenebilir.

İrsaliye Tutarı Hariç: Tanımlanan cariye dönem için gönderilen ya da dönem içinde carinin gönderdiği irsaliyelerin tutarı, risk limiti değerlendirilirken bakiye toplamına dahil edilmeyecekse, bu seçeneğin yanındaki radyo düğmesine tıklanmalıdır.

İrsaliye Tutarı Dâhil: Tanımlanan cariye dönem için gönderilen ya da dönem içinde carinin gönderdiği irsaliyelerin tutarı, risk limiti değerlendirilirken bakiye toplamına dahil edilecekse, bu seçeneğin yanındaki radyo düğmesine tıklanmalıdır.

 

Limiti: Tanımlanan cari, müşteri ise risk limiti, satıcı ise kredi limiti bu alandan girilebilir. Bu alana girilecek tutar el ile klavyeden girilebileceği gibi, hesap makinesi düğmesine tıklandığında açılan hesap makinesi yardımıyla da girilebilir.

+ Teminat Mektupları: Müşteri/Satıcının kriterlere göre belirlenen riski/kredisi, limiti tutarına teminat mektupları dahil edilerek kıyaslanacaksa bu alandaki onay kutusu işaretlenmelidir. Bu durumda;

Risk Limiti = “Limiti” alanındaki tutar + Teminat mektupları tutarı

+ Teminat Senetleri: Müşteri/Satıcının kriterlere göre belirlenen riski/kredisi, limiti tutarına teminat senetleri dahil edilerek kıyaslanacaksa bu alandaki onay kutusu işaretlenmelidir.

Risk Limiti = “Limiti” alanındaki tutar + Teminat senetleri tutarı

+ Teminat Çekleri: Müşteri/Satıcının kriterlere göre belirlenen riski/kredisi, limiti tutarına teminat çekleri  dahil edilerek kıyaslanacaksa bu alandaki onay kutusu işaretlenmelidir.

Risk Limiti = “Limiti” alanındaki tutar + Teminat çekleri tutarı

Risk kriterlerinin nasıl çalıştığını anlamak amacıyla aşağıdaki örneği inceleyiniz.

A_caution_128

 

Risk yönetimi hakkında ayrıntılı bilgi için Cari Risk Yönetimi konusu incelenebilir.

 

 

tog_minus_sev2Yetkili Kişiler Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Cari kartların Yetkili Kişiler sekmesinden, ilgili cari ya da firma ile irtibat kurulduğunda görüşülecek yetkili kişilere ait bilgileri kayıt etmek amacıyla kullanılır. Tanımlanacak Yetkili adı için fare ile ilgili hücreye tıklandıktan sonra, yetkilinin adı girilmelidir. Yetkilinin adı girildikten sonra, görevi, açıklama vb. hücrelere klavyeden “Tab” tuşu ile ya da fare yardımıyla ulaşılarak gerekli bilgiler girilmelidir. Girilen herhangi bir satır silinmek istendiğinde, ilgili satır seçilerek, pencerenin altında görülen “Satır Sil” düğmesine tıklanabilir.

 

tog_minus_sev2Sevk Adresi Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

İlgili cari için düzenlenen sevk irsaliyelerinin gönderileceği adresi tanımlamak amacıyla kullanılır. Eğer carinin fatura adresi ile sevk adresi aynı ise, “Fatura Adresinden Kopyala” alanındaki onay kutusuna tıklanmalıdır. Bu durumda irsaliye bilgilerine ait adresi, posta kodu vb alanlar seçilemez olarak görünür ve kullanıcı müdahalesine izin verilmez. Çünkü “Fatura Adresinden Kopyala” alanı işaretlendiği için program irsaliyeleri Genel sekmesinden girilen fatura adresine göre düzenler. Fatura adresi ile irsaliye gönderilecek adres farklı olduğu durumlarda bu onay kutusu işaretlenmeden, irsaliye için gerekli adres, posta kodu vb. bilgi alanları doldurulmalıdır.

clip0219

Sevk adresleri sekmesi altında cariye ait banka hesapları tanımlama ekranı da mevcuttur. Bu kısımda, carinin bildirmiş olduğu banka hesabı, IBAN no yazılabilir.

clip0221

Cariye ait sevk adresi veya banka hesap numarası silinmek istendiğinde, alt tarafta bulunan “Sevk adresleri satır sil” veya “Banka hesap numaraları satır sil” tuşları ile silinebilir.

 

tog_minus_sev2Mektup Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Cariye dönem içinde gönderilen yazışmalar bu alanda tanımlanabilir. Ayrıca, gönderilen mektuplar OLE Nesnesi olarak bağlanarak, daha sonra incelenebilir. Mektup Tarihi alanında girilen son mektuba ait tarih, Çalışma Koşulları sekmesindeki Son Mektup Tarihi alanına program tarafından yansıtılır.

Nesne Etkinleştir : Herhangi bir satıra bağlanan OLE Nesnesi incelenmek istendiğinde ilgili satır seçilerek, bu düğmeye tıklanmalıdır. Bu durumda program OLE Nesnesini açarak incelenmesine olanak sağlar.

Nesne Değiştir : Herhangi bir satıra bağlanan OLE Nesnesi değiştirilmek istendiğinde ilgili satır seçilerek, bu düğmeye tıklanmalıdır. Bu durumda program yeni OLE Nesnesinin seçilebilmesine olanak sağlar.

Nesne Bağla : Herhangi bir satıra OLE Nesnesi bağlanmak istendiğinde ilgili satır seçilerek, bu düğmeye tıklanmalıdır. Bu durumda program bağlanmak istenilen OLE Nesnesinin seçilebilmesine olanak sağlar.

Nesne Çöz : Herhangi bir satıra bağlanan OLE Nesnesi kaldırılmak istendiğinde ilgili satır seçilerek, bu düğmeye tıklanmalıdır. Bu durumda program ilgili OLE Nesnesi kaldırır.

 

tog_minus_sev2Ciro Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız. 
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Cari ile dönem içinde yapılan çalışmalar sonrası, satış ve alış faturalarına ait tutarları incelemek amacıyla kullanılır. Özet raporlama şeklinde düzenlenen bu sekmeden, satış ve alış faturalarına ait tutarlar, yerel para birimi, hesap dövizi ya da sistem dövizi cinsinden görülebilir.

 

tog_minus_sev2Ödemeler Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Cari ile dönem içinde yapılan çalışmalar sonrası, tahsilat ve ödemelere ait tutarları incelemek amacıyla kullanılır. Özet raporlama şeklinde düzenlenen bu sekmeden, nakit ödeme ve tahsilatlar, verilen ve alınan çekler, vadesi gelmiş ya da geçmiş senet ve çekler vb. ait tutarlar, yerel para birimi, hesap dövizi ya da sistem dövizi cinsinden görülebilir.

 

tog_minus_sev2Teminat Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Cari ile dönem içinde yapılan çalışmalar sonrası, verilen ve alınan teminat senet ya da çeklerine ait tutarları incelemek amacıyla kullanılır. Özet raporlama şeklinde düzenlenen bu sekmeden, teminat senet-çeklerine ait tutarlar, yerel para birimi, hesap dövizi ya da sistem dövizi cinsinden görülebilir.

 

tog_minus_sev2Muhasebe Kodları Sekmesi

Tanımlanan cariye dönem içinde yapılan hareketlerin muhasebeleştirilmesi sırasında kullanılacak muhasebe kodları bu sekmeden girilmelidir. Bu sekmedeki alanlar doldurulmadığı taktirde muhasebe entegrasyonu gerçekleştirilemez. Muhasebe kodlarının girişi el ile klavyeden yapılabileceği gibi, Hesap Kodu kolonunda bulunan açılan kutu düğmesine tıklanıldığında, ekrana açılan muhasebe hesap planından da seçilebilir. Hesap Kodu alanında seçilen muhasebe hesap kartına ait isim, Hesap Adı alanına program tarafından yazılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

A_caution_128

 

Finans hareket detayından seçilecek olan hareket türüne göre muhasebe bağlantısı kartın muhasebe kodları sekmesinden yapılır.

 

Cari kartlarda, 2 kırınımdan muhasebe entegrasyonları oluşturulmalıdır.

Hesap Kodunu Üst Satırdan Kopyala: Bir üst satıra ait hesap kodunun içinde bulunulan satıra program tarafından yazılması için bu düğmeye tıklanmalıdır.

Hesap Kodunu takip eden satırlara kopyala: Herhangi bir satırın muhasebe hesap kodu, kendisinden sonra gelen diğer satırlara kopyalanmak istenirse, bu düğmeye tıklanmalıdır. Ancak bu düğmeye tıklanmadan önce, kopyalanacak hesap koduna ait satır seçilmelidir. Aksi taktirde program, "Buradan sonrasını doldurmak için dolu bir alanı seçiniz." uyarısını verir.

Herhangi bir satır seçilerek, "Hesap Kodunu takip eden satırlara kopyala" düğmesine tıklandığında, seçilen satırın altındaki tüm satırların hesap kodu, seçili satırın hesap koduna değiştirilir.

 

tog_minus_sev2Devreden Sekmesi

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Carinin, devir tarihine göre, devreden borç ve alacak değerlerini, yerel para birimi, hesap ve sistem dövizleri üzerinden programa kaydetmek amacıyla kullanılır. Alt hesabı olan kartlarda, Devreden sekmesi bulunmaz. Borç/Alacak alanı doldurulduktan sonra, Kaydet düğmesine tıklandığında program ilgili cariye ait devir giriş hareketini otomatik olarak oluşturur. Bu durumda borç/alacak bölümünde yer alan Hareketi Sil düğmesi seçilebilir olarak görüntülenir. İstenirse bu düğmeye tıklanarak, oluşturulan hareket silinebilir.

 

A_info_128

 

Cari kartlarda devir, firmaya başlanılan dönemde girilebilir. Sonraki dönemlerde cari kart için devir girişi yapılamaz.

 

 

tog_minusDiğer İşlemler Alanı

Müşteri Satıcı Kartları için Diğer İşlemler Alanı'nda gerçekleştirilen işlemler aşağıda ki tabloda gösterilmiştir.

 

KARTLAR (Müşteri Satıcı)

SEÇİLEN KARTLAR İÇİN

TÜM KARTLAR İÇİN

SATIN ALMA / Satıcı

SATIŞ / Alıcı

Hesap Özeti

Borç Alacak Eşleme

Outlook'a Gönder

 

İşlem Yok

 

tog_minus_sev2Seçilen Kartlar İçin

 

HESAP ÖZETİ:

Alıcılar ve Satıcılar erkanlarında bir hesap seçili iken Seçili Kart İçin ikonunundan Hesap Özeti seçimine ulaşılır. exp_collapse

 

 

 

 

Hesap Özeti'ne tıklanıldığında Cari Hesap İzleme ekranı görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

BORÇ ALACAK EŞLEME:

Alıcılar ve Satıcılar erkanlarında bir hesap seçili iken Seçili Kart İçin ikonunundan Borç Alacak Eşleme  seçimine ulaşılır.exp_collapse

Borç Alacak Eşleme'ye tıklanıldığında Borç Alacak Eşleme Ekranı  görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

OUTLOOK'A GÖNDER:

Alıcılar ve Satıcılar erkanlarında bir hesap seçili iken Seçili Kart İçin ikonunundan Outlook'a Gönder seçimine ulaşılır.