Ödeme Emri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri >

Ödeme Emri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Banka’ya verilen ödeme emirlerinin kaydedilebileceği bölümdür.Likom Gusto ERP yazılımında Ödeme Emri’ne Finans Ödeme modülünde bulunan Ödemeler Menüsü altında Ödeme Emri simgesinden ulaşılır. exp_collapse

Ödeme Emri seçimi yapıldığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan Ödeme Emri penceresi açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusÖdeme Emri Ekran Özellikleri

Seri : Ödeme Emri  hareketinin belge serisi bu alandan seçilir. Bu alanda bulunan tuşa basıldığında Ödeme Emri hareketi için tanımlanmış olan seriler listelenir. Bu listeden ilgili serinin seçimi yapılır.

No : Hareketinin belge numarası bu alandan girilir. Bu alanda yeni düğmesine basılarak seçilmiş olan serinin en son numarası getirilebilir. İstendiğinde elle de numara verilebilir.Bu alandaki numara her seri için ayrı ayrı takip edilir. Bir seri için aynı numara birden fazla kullanılamaz.

Veriliş Tarihi: Ödeme Emri belgesinin veriliş tarihi bu alanda belirlenmelidir. Ödeme Emri penceresi ekrana açıldığında “Veriliş Tarihi” alanına sistemin (içinde bulunulan günün) tarihi program tarafından yazılır. Eğer veriliş tarihi sistemin tarihinden farklı ise, bu durumda tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden tarih seçimi yapılmalıdır.

V.Valör Tarihi: Ödeme Emri belgesinin valör tarihi bu alanda belirlenmelidir. Ödeme Emri penceresi ekrana açıldığında “V.Valör Tarihi” alanına sistemin (içinde bulunulan günün) tarihi program tarafından yazılır. Eğer valör tarihi sistemin tarihinden farklı ise, bu durumda tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden tarih seçimi yapılmalıdır.

Ödeme Tarihi: Ödeme Emri belgesinin ödeme tarihi  bu alanda belirlenmelidir. Ödeme Emri penceresi ekrana açıldığında “Ödeme Tarihi” alanına sistemin (içinde bulunulan günün) tarihi program tarafından yazılır. Ödeme Tarihi, bu alandaki tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden seçilebilir.

Ref No: Referans numarası bu alana klavye yardımıyla yazılmalıdır var olan bir ref no ile işlem yapılacaksa ARA düğmesine tıklanarak işleme devam edilir. Açılan ekranda tarihlerden faydalanılarakta arama yapılabilir.Tarih aralığı belirlendikten sonra ARA düğmesine tıklanarak çeklerin listelenmesini sağlar böylece gerekli olan seçilebilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Banka Ref.No: Klavye kullanılarak el ile giriş yapılır.

Banka Kodu : Para çıkışının yapılacağı  banka hesabının kodu bu alanda seçilir. Bu alandaki düğmeye basılarak ulaşılan banka hesap arama penceresinden ilgili banka hesabının kodu seçilebilir. Eğer banka hesap kodu biliniyor ise bu alana direk hesap kodu girişi de yapılabilir.Giriş yapıldığında Banka Adı alanı otomatik olarak gelir.

Banka Adı : Para çıkışının yapılacağı  banka hesabının adı bu alanda seçilir. Bu alandaki düğmeye basılarak ulaşılan banka hesap arama penceresinden ilgili banka hesabının adı seçilebilir. Banka Adı alanından giriş yapıldıpında Banka Kodu alanı otomatil olarak doldurulur.

Alacaklı Türü: Ödeme Emri'nin alacaklı carisi bu alandan seçilir. Bu alandaki tuşa  basılarak Personel/Cari/Diğer Cari seçimi buradan yapılır.

Alacaklı Kodu: Alacaklı türü alanında yapılan seçime göre burada listeleme yapılır. Listeden seçim yapıldığında alacaklı adı alanı otomatik olarak doldurulur.

Alacaklı Adı: Alacaklı türü alanında yapılan seçime göre gelen listeden alacaklı adı seçilir. Listeden alacaklı adı seçimi yapıldığı zaman alacaklı kodu alanı otomatik olarak doldurulur.

Alacaklı Hareket Detayı: Alacaklı ile ilgili gerekli detaylandırmaları bu alana girebilir ya da var olan detay bilgilerden uygun olanı seçilebilir.

Alacaklı Banka Hesap Bilgileri: Bu alanda bulunan Banka Kodu, Banka Adı, IBAN bilgileri girilir .

Tutar: Bu alana, hareketin tutarı el ile klavyeden yazılabileceği gibi hesap makinesi düğmesine tıklandığında açılan hesap makinesinden de yazılabilir.

Döviz: Ödeme Emri tutarı dövizli ya da döviz üzerinden takip edilmek isteniyorsa “Döviz” düğmesine tıklanarak, dövize ilişkin bilgiler girilmelidir. Bu düğmeye tıklanıldığında ekrana “Döviz Cinsi”, “Döviz Yeri” ve “Kur Türü” bilgilerinin girilebileceği pencere açılır. Bu penceredeki alanlarda yapılacak seçimler, her bir alanın yanındaki açılan kutu düğmesine tıklanarak gerçekleştirilebilir.

Açıklama :  Bu alana Ödeme Emri  ile ilgili açıklama girilebilir. Bu alanda girilen aynı tür açıklamaları  her hareket girişi sırasında yeniden yazmak yerine, Tanımlar/Genel Açıklamalar/Açıklamalar alanından tanımlanarak, hareket sırasında seçilebilir.

Düzenleyen: Ödeme Emri belgesini düzenleyen bilgisi bu alanda belirlenir.

Sil: Ödeme Emri sekmesinin alt bölümünde bulunan Sil düğmesi, yapılan hareketin silinmesi amacıyla kullanılır.

Kaydet: Ödeme Emri sekmesinin alt bölümünde bulunan Kaydet düğmesi, içinde bulunulan Ödeme Emrinin programa kaydedilmesini sağlar.

Vazgeç: Ödeme Emri sekmesinin alt bölümünde bulunan Vazgeç düğmesi, içinde bulunulan Ödeme Emri'nin programa kaydı yapılmadan, Ödeme Emri penceresinden çıkmayı sağlar.

Ödeme: Bu düğmeye tıklanıldığı zaman Ödeme penceresi açılır. burada Ödeme ve Ödeme V.Tarihleri belirlenir ve işlem gerçekleştirilir.

ödemeBUtonu

Muhasebe Kaydı: Başlangıçta pasif gelen bu düğme Kaydet işleminden sonra aktif hale gelir. Burada 2 durum söz konusudur. Eğer Ödeme emri yapılmamış ise Muhasebe Kayıt düğmesine tıklanıldığında "Veriliş Hareketini Muhasebeye Kaydet" seçeneği mevcuttur. Eğer Ödeme işlemi gerçekleştirilmiş ise Muhasebe Kaydı düğmesine tıklanıldığında bize 2 seçenek sunar "Veriliş Hareketini Muhasebeye Kaydet" ve"Ödeme Hareketini Muhasebeye Kaydet" diye.

MuhasebeKaydı

Ödeme Emri sekmesinde yapılan işlemlere ek olarak Notlar, Ek Alanlar, OLE Nesnesi, İşaretler, Kullanıcı Tanımlı, Diğer alanlarda da gerekli istenilen düzenlemeler yapılarak işlemi sonlandırabiliriz.

 

tog_minusÖdeme Emri Girişi Nasıl Yapılır?

1)

Ödeme Emri girişi yapmak için menü çubuğunda  Finans Ödeme(F. Ödeme) modülü altında Ödemeler menüsünde  Ödeme Emri seçeneğini  tıklayın.

2)

Seri alanında seri seçimi yapın.

3)

Yeni düğmesine tıklayın.

4)

Program tarafından otomatik olarak gelen tarih bilgisinde değişiklik yapmak istiyorsanız, Tarih alanında seçim yapın.

5)

Program tarafından otomatik olarak gelen valör tarihi bilgisinde değişiklik yapmak istiyorsanız, Valör Tarihi alanında seçim yapın.

6)

Hareket penceresinin sol tarafında yeralan Banka Kodu veya Adı alanında seçim yapın.

7)

Hareket penceresinin sağ tarafında yeralan Alacaklı Türü, Alacaklı Kodu veya Adı alanında seçim yapın.

8)

Tutar alanına, klavye yardımıyla ya da bu alandaki hesap makinesi yardımıyla tutar girişi yapın. Eğer içinde bulunulan satıra ait tutar, doğrudan döviz üzerinden girilmek isteniyorsa, bu maddeyi atlayarak 9. maddeye geçiniz.

9)

Hareket döviz üzerinden takip edilmek isteniyorsa, Döviz düğmesine tıklayarak, açılan iletişim kutusundan, döviz bilgilerini girin.

10)

Düzenleyen  alanında açılan kutudan ilgili personel seçimi yapın.

11)

Açıklama alanında ilgili harekete ait açıklamayı klavye yardımıyla yazınız ya da açılan kutuda listelenen tanımlı açıklamalardan seçim yapın.

12)

Avans, Teminat kutularından ilgili olanı işaretleyin. Avans kutusunu işaretlediğinizde aktifleşen Avans Türü seçeneklerinden ilgili olanı seçin

13)

Harekete ait Notlar, Ek Alanlar vb. bilgileri ilgili sekmelerden girin.

14)

Kaydet düğmesine tıklayın.

15)

Hareketi muhasebeye kaydetmek istiyorsanız Hareket penceresinin alt tarafında bulunan Muhasebeye Kaydı düğmeyina tıklayın

16)

Ödeme Emri hareket penceresinden çıkabilirsiniz.

17)

Hareket penceresine tekrar girip program tarafından otomatik olarak boş gelen ödeme tarihi  bilgisinde seçim yapmak istiyorsanız hareket penceresinin alt tarafında bulunan Ödeme düğmeyina tıklayın.Ödemenin gerçekleştiği tarihi ve döviz bilgileri girişi için döviz düğmesini tıklayın. Açılan pencereden döviz bilgilerini girin. Ödeme düğmeyi Ödeme İptal düğmeyina dönüşecektir.Kaydet düğmesine tıklayıp çıkın.

18)

Yapılmış olan ödeme işleminin düzeltilmesi veya iptal edilmesi için Ödeme İptal düğmeyina tıklayın. ' Ödeme Silinecektir.Emin misiniz? ' sorusuna Evet düğmesini tıklayın.Ödeme emri iptal edilip tekrar ödeme düğmeyina geri dönülür.