Ödeme Emri Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Listeler >

Ödeme Emri Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Ödeme Emri Listesi'ne ulaşmak için Likom Gusto ERP Yazılımı'nda Finans Tahsilat(F.Tahsilat)/Finans Ödeme(F.Ödeme) modülleri altında bulunan Listeler alanında bulunan Finans ikonuna tıklanıldığında gelen seçimlerden Ödeme Emri Listesi seçeneğine ulaşılır.exp_collapse

 

Ödeme Emri Listesi seçimi yapıldığında aşağıda ki ekran görüntülenir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

Ödeme Emirleri Listesi’nde, seri no, Banka Ref No, Veriliş tarihi, veriliş valör tarihi, ödeme tarihi, ödeme valor tarihi, cari kodu-adı, banka kodu-adı, açıklama, düzenleyen, tutar bilgileri hareket dövizi, sistem dövizi ve hesap dövizi cinsinden izlenebilir.

İnceleme amaçlı kullanılan bu bölümde, ayrıca daha önce kaydedilen herhangi bir ödeme emri listeden açılarak üzerinde düzeltme yaptıktan sonra, son haliyle kayıt edilebilir.

tog_minusÖdeme Emri Listesi Başlık Alanı

clip1349

Cari Türü: Ödeme Emri Listesi’nde listelenmesi istenen cari türü seçiminin yapıldığı alandır. Tüm Hesaplar seçimi yapıldığında cari, diğer cari ayrımı olmaksızın tüm alıcıların ödeme emirleri listelenir. Şayet kullanıcı tek bir cari, diğer cari veya personele göre listeleme yapmak istiyorsa “Tek Cari”, “Tek Diğer Cari” veya “Tek Personel” seçimlerinden birini seçmelidir.

Kodu: Cari Türü alanında yapılan seçime bağlı olan bölümdür. Şayet Alıcı Türü alanında “Tüm Hesaplar” seçilmiş ise “Kodu” alanı pasif gelecek ve kullanıcı elle bu alana müdahale edemeyecektir. Şayet kullanıcı “Cari Türü” alanında “Tek Cari”, “Tek Diğer Cari” veya “Tek Personel” seçimlerinden birisini seçmiş ise yapılan seçime göre “Kodu” combosunda bu hesaplara ait tanımlı kartlar listelenecektir. Kullanıcı listelenmesini istediği hesap kodunu bu alandan seçecektir.

Adı: Cari Türü alanında yapılan seçime bağlı olan bölümdür. Şayet Alıcı Türü alanında “Tüm Hesaplar” seçilmiş ise “Adı” alanı pasif gelecek ve kullanıcı elle bu alana müdahale edemeyecektir. Şayet kullanıcı “Cari Türü” alanında “Tek Cari”, “Tek Diğer Cari” veya “Tek Personel” seçimlerinden birisini seçmiş ise yapılan seçime göre “Adı” combosunda bu hesaplara ait tanımlı kartlar listelenecektir. Kullanıcı listelenmesini istediği hesap adını bu alandan seçecektir.

Seçim: Ödeme Emri listesinde tüm bankalara ait ödeme emirlerinin mi yoksa tek bir bankaya ait ödeme emirlerinin mi listelenmesi gerektiği seçiminin yapıldığı bölümdür.

Banka Kodu: Seçim alanında yapılan seçime bağlı olan bölümdür. Şayet Seçim alanında “Tüm Bankalar” seçilmiş ise “Kodu” alanı pasif gelecek ve kullanıcı elle bu alana müdahale edemeyecektir. Şayet kullanıcı “Seçim” alanında “Tek Banka” seçimi yapmış ise “Kodu” combosunda bankalara ait tanımlı kartlar listelenecektir. Kullanıcı listelenmesini istediği banka kodunu bu alandan seçecektir.

Banka Adı: Seçim alanında yapılan seçime bağlı olan bölümdür. Şayet Seçim alanında “Tüm Bankalar” seçilmiş ise “Adı” alanı pasif gelecek ve kullanıcı elle bu alana müdahale edemeyecektir. Şayet kullanıcı “Seçim” alanında “Tek Banka” seçimi yapmış ise “Adı” combosunda bankalara ait tanımlı kartlar listelenecektir. Kullanıcı listelenmesini istediği banka adını bu alandan seçecektir.

Sıralama Kriterleri: Kullanıcının isterse Ödeme Emri Listesi’ni Veriliş tarihine Göre, isterse Seri No’ya göre sıralatabileceği seçim alanıdır.

Başlık alanında yapılan seçimlere göre satır alanında listeleme gerçekleşir. Hareketlere ait Seri No, Veriliş-Ödeme Tarihi, Cari Kodu, Banka Kodu, Açıklama, Tutar, Hareket Dövizi bilgileri gösterilir.

 

tog_minusÖdeme Emri Listesi Arama Kriterleri Alanı

clip1350

Veriliş Tarihi: Belirli tarih aralığına sahip hareketlerin listesi isteniliyorsa, ilgili tarih aralığı bu alanda başlangıç-bitiş olarak belirlenmelidir. Tarih alanının sol tarafındaki alanda bulunan tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden başlangıç tarihi, sağ tarafındaki alanda bulunan tarih düğmesine tıklanıldığında açılan takvimden ise bitiş tarihi seçilmelidir. Bu durumda program belirlenen tarih aralığı dışında kalan hareketleri listede göstermez.

Diğer Kriterler: Diğer Kriterler ekranına bu düğmeden ulaşılır. Bu ekranda Ödeme Emri Listesi için Oluşturan Kullanıcı Bilgisi seçimine göre listeleme yapılması sağlanabilir. Ayrıca Toplu Ödeme Emri  Kriterleri'ne göre listeleme yapılabilir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Arama Kriterleri alanında değişiklik yapıldıktan sonra, yeni hareket girişi sonrası ya da herhangi bir hareket üzerinde yapılan düzeltme sonrası, Ödeme Emri Listesinin yenilenebilmesi için “Yenile” düğmesine tıklanmalıdır. Aksi takdirde pencere yenilenmediği için ilgili seçimler ya da yapılan değişiklikler görünmez. “Yenile” düğmesi çok kullanıcılı ortamlar için önemlidir. Diğer kullanıcıların girdiği ödeme emirleri bu düğmeye tıklanarak, ekranın yenilenmesinden sonra görülebilir.

 

tog_minusÖdeme Emri Listesi İşlemler Alanı

clip1351

Ödeme İşlemleri: Ödeme İşlemleri düğmesine tıklanıldığında satır alanında listelenen hareketler  üzerinde uygulanmak üzere Tümünü Seç, Tümünü Bırak gibi seçimler sunulur. İstenilen işlem buradan yapılır.

clip1353

Yeni Ödeme Emri: Yeni Ödeme Emri düğmesine tıklandığında yeni bir ödeme emri ekranı açılır. Ödeme Emri ekranına kısa yoldan geçiş sağlar.

Ödeme Emri  Düzelt: Herhangi bir hareketin silinebilmesi ya da üzerinde düzeltme yapılabilmesi için, ilgili hareketin açılması gerekir. Açılmak istenilen hareketin üzerine farenin sol düğmesi ile çift tıklanarak ulaşılabileceği gibi, hareket seçimi yapıldıktan sonra “Ödeme Emri  Düzelt” düğmesine tıklanarak da harekete ulaşılabilir.

Ek Bilgiler: Herhangi bir ödeme emri girişi sırasında kaydedilen İşaret, OLE Nesnesi, Kullanıcı Tanımlı ve Notlara, ilgili ödeme emri satırı işaretlendikten sonra, “Ek Bilgiler” düğmesine tıklanarak ulaşılabilir.

Gönder : Ödeme Emri Listesinin, e-posta, pano ya da rapora gönderilebilmesi için, “Gönder” düğmesine tıklanmalıdır. Bu seçenekler içinden “e-posta” seçildiği takdirde, program listeyi, e-posta içine yerleştirerek ekrana getirir. “Pano” seçimi yapıldığında, liste istenilen herhangi bir alana metin olarak kopyalanabilir. “Rapor” seçiminde ise, içinde bulunulan liste rapora atılabilir.

Kapat: Kapat düğmesine tıklanıldğında Ödeme Emri Listesi ekranı kapatılır.