Para Çekme

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri > Banka Havale Hareketleri >

Para Çekme

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Bankanın, kasaya yaptığı ödemenin kaydedilebileceği bölümdür. Para Çekme işlemine Finans Tahsilât modülü altında Tahsilâtlar menüsünde bulunan Para Çekme ikonuna tıklanmalıdır. exp_collapse

Para Çekme ikonu seçildikten sonra Banka Tahsilat Makbuzu ekranına ulaşılır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusBanka Tahsilat Makbuzu Ekran Özellikleri

Seri : Para Çekme hareketinin belge serisi bu alandan seçilir. Bu alanda bulunan tuşa basıldığında Para Çekme hareketi için

tanımlanmış olan seriler listelenir. Bu listeden ilgili serinin seçimi yapılır.

No : Hareketinin belge numarası bu alandan girilir. Bu alanda yeni düğmesine basılarak seçilmiş olan serinin en son numarası getirilebilir. İstendiğinde elle de numara verilebilir.Bu alandaki numara her seri için ayrı ayrı takip edilir. Bir seri için aynı numara birden fazla kullanılamaz.

Belge Tarihi : Belgenin tarihi bu alandan girilir. Bu alanda direk tarih girişi yapılabileceği gibi, bu alanda bulunan tuşa basıldığında açılan takvim penceresinden de tarih seçimi yapılabilir.

Valör Tarihi : Belgenin valör tarihi bu alandan girilir. Bu alanda direk tarih girişi yapılabileceği gibi, bu alanda bulunan tuşa basıldığında açılan takvim penceresinden de tarih seçimi yapılabilir.

Kasa Kodu : Borç kaydı işlenecek olan  kasanın  kodu bu alanda seçilir. Bu alandaki düğmeye basılarak ulaşılan kasa kartı arama

penceresinden  ilgili  kasanın kodu seçilebilir. Eğer kasa kodu biliniyor ise bu alana direk kasa kodu girişi de yapılabilir.

Banka Kodu : Para girişinin yapılacağı  banka hesabının kodu bu alanda seçilir. Bu alandaki düğmeye basılarak ulaşılan banka hesap arama

penceresinden ilgili banka hesabının kodu seçilebilir. Eğer banka hesap kodu biliniyor ise bu alana direk hesap kodu girişi de yapılabilir.

Tutar : Alınan havalenin tutarı bu alana girilir.

Döviz Tutarı : Alınan havele döviz cinsinden ise, döviz tutarı bu  bu alandan girilir. Bu alanın yanında bulunan "Döviz" tuşuna  basıldığında, döviz griişinin  yapılacağı pencereye ulaşılır.

Teslim Eden : Belgeyi teslim eden  kişinin adı bu alandan girilir

Açıklama : Bu alana hareket ile açıklama girilebilir. Bu alanda girilen aynı tür açılamaları  her hareket girişi sırasında yeniden yazmak yerine, Tanımlar/Açıklamalar/Modüller  alanından tanımlanarak, hareket sırasında seçilebilir.

 

tog_minusBanka Tahsilat Makbuzu Girişi Nasıl Yapılır?

1)

Para Çekme girişi yapmak için menü çubuğunda Finans Tahsilat(F. Tahsilat)  modülü altında Tahsilatlar menüsünde Para Çekme seçeneğine tıklayın.

2)

Seri alanında seri seçimi yapın.

3)

Yeni düğmesine tıklayın.

4)

Program tarafından otomatik olarak gelen tarih bilgisinde değişiklik yapmak istiyorsanız, Tarih alanında seçim yapın.

5)

Program tarafından otomatik olarak gelen valör tarihi bilgisinde değişiklik yapmak istiyorsanız, Valör Tarihi alanında seçim yapın.

6)

Hareket penceresinin sol tarafında yeralan Kasa Kodu veya Adı alanında seçim yapın.

7)

Hareket penceresinin sağ tarafında yeralan Banka Kodu veya Adı alanında seçim yapın.

8)

Tutar alanına, klavye yardımıyla ya da bu alandaki hesap makinesi yardımıyla tutar girişi yapın. Eğer içinde bulunulan satıra ait tutar, doğrudan döviz üzerinden girilmek isteniyorsa, bu maddeyi atlayarak 9. maddeye geçiniz.

9)

Hareket döviz üzerinden takip edilmek isteniyorsa, Döviz düğmesine tıklayarak, açılan iletişim kutusundan, döviz bilgilerini girin.

10)

Açıklama, Tahsil Eden, Veznedar,  alanlarında açılan kutudan ilgili personel seçimi yapın.

11)

Açıklama alanında ilgili harekete ait açıklamayı klavye yardımıyla yazınız ya da açılan kutuda listelenen tanımlı açıklamalardan seçim yapın.

12)

Talimat ile bankadan para çekilecek ise Talimatla kutusunu işaretleyin.

13)

Harekete dönem bazında uygulanacak faiz varsa, Faiz sekmesine tıklayarak faiz bilgilerini girin.

14)

Harekete ait Notlar, Ek Alanlar vb. bilgileri ilgili sekmelerden girin.

15)

Kaydet düğmesine tıklayın.

16)

Hareketin Gelir/Gider Hareketi ile ilişkilendirilmesini,G/G Hrk düğmesine tıklayarak ekrana açılan Gelir/Gider Hareketleri penceresinden yapın.

17)

Para Çekme hareket penceresinden çıkabilirsiniz.

18)

Hareketi hemen muhasebeye kaydetmek istiyorsanız "Hareket muhasebeye kaydedilsin mi?" sorgulamasında Evet düğmesine tıklayın. Ekrana açılan Muhasebe Kayıt diyalog kutusundan muhasebe kaydı işlemlerini seçiniz. Eğer muhasebe kayıt işlemini daha sonra yapmak istiyorsanız, bu sorgulamada Hayır düğmesine tıklayın.