Personel Borç Dekontu

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri > Dekont Hareketleri >

Personel Borç Dekontu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Diğer Cari’nin personele yaptığı ödemenin kaydedilebileceği bölümdür. Personel borç dekontuna Finans Ödeme- Finans Tahsilat modülü Virman/Dekont menüsü altında bulunan Dekontlar ikonundan ulaşılabilir.exp_collapse

Personel Borç Dekontu seçimi yapıldığında aşağıdaki ekran görüntüsü açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

Personel Borç Dekontu’nda borçlu hesap Personel, alacaklı hesap Diğer Cari’dir. Bu yüzden Diğer Cari için Diğer Hareket Detayı seçimi yapılacaktır.

 

tog_minusPersonel Borç Dekont Ekran Özellikleri

Seri : Personel borç dekontu hareketinin belge serisi bu alandan seçilir. Bu alanda bulunan tuşa basıldığında Personel Borç Dekontu

hareketi için tanımlanmış olan seriler listelenir. Bu listeden ilgili serinin seçimi yapılır. Personel Borç Dekontu hareketine ait birden fazla

seri tanımı  yapılarak kullanılabilir. Tanımlanan her serinin numarası birbirinden bağımsız  olarak takip edilir.

No : Hareketinin belge numarası bu alandan girilir. Bu alanda yeni düğmesine basılarak seçilmiş olan serinin en son numarası getirilebilir. İstendiğinde elle de numara verilebilir.Bu alandaki numara her seri için ayrı ayrı takip edilir. Bir seri için

aynı numara birden fazla kullanılamaz.

Belge Tarihi : Belgenin tarihi bu alandan girilir. Bu alanda direk tarih girişi yapılabileceği gibi, bu alanda bulunan tuşa basıldığında  açılan takvim penceresinden de tarih seçimi yapılabilir.

Valör Tarihi : Belgenin valör tarihi bu alandan girilir. Bu alanda direk tarih girişi yapılabileceği gibi, bu alanda bulunan tuşa basıldığında açılan takvim penceresinden de tarih seçimi yapılabilir.

Personel Kodu : Borçlu olan personel kodu bu alanda seçilir. Bu alandaki düğmeye basılarak ulaşılan personel kartı arama penceresinden ilgili  personel kodu seçilebilir. Eğer personel kodu biliniyor ise bu alana direk personel kodu girişi de yapılabilir.

Diğer Kodu : Alacaklı olan  diğer cari kodu bu alanda seçilir. Bu alandaki düğmeye basılarak ulaşılan diğer cari kartı arama penceresinden ilgili diğer cari kodu seçilebilir. Eğer diğer kodu biliniyor ise bu alana direkt olarak diğer cari kodu girişi de yapılabilir.

Tutar : Dekontunun tutarı bu alandan girilir.

Döviz Tutarı : Dekont hareketi döviz cinsinden yapılacak ise, döviz tutarı bu  bu alandan girilir. Bu alanın yanında bulunan "Döviz" tuşuna   basıldığında, döviz girişinin  yapılacağı pencereye ulaşılır.

Düzenleyen : Belgeyi düzenleyen personelin seçimi bu alandan yapılır. Bu alandaki tuşa basıldığında firma personellerinin listelendiği pencereye ulaşılır.  Bu pencerede ilgili personelin seçimi yapılır.

Teslim Eden : Belgeyi teslim eden kişinin adı bu alandan girilir.

Açıklama : Bu alana hareket ile açıklama girilebilir. Bu alanda girilen aynı tür açılamaları  her hareket girişi sırasında yeniden yazmak yerine, Tanımlar/Açıklamalar/Modüller alanından tanımlanarak, hareket sırasında seçilebilir.

 

tog_minusPersonel Borç Dekontu Girişi Nasıl Yapılır?

1)

Personel Borç Dekontu girişi yapmak için menü çubuğunda Finans Ödeme(F. Ödeme)-Finans Tahsilat  modülü altında Virman/Dekont menüsünde Dekontlar seçeneğinden Personel Borç Dekontunu tıklayın.

2)

Seri alanında seri seçimi yapın.

3)

Yeni düğmesine tıklayın.

4)

Program tarafından otomatik olarak gelen tarih bilgisinde değişiklik yapmak istiyorsanız, Tarih alanında seçim yapın.

5)

Program tarafından otomatik olarak gelen valör tarihi bilgisinde değişiklik yapmak istiyorsanız, Valör Tarihi alanında seçim yapın.

6)

Hareket penceresinin sol tarafında yeralan Personel Kodu ya da Adı alanında seçim yapın.

7)

Hareket penceresinin sağ tarafında yeralan Diğer Kodu ya da Adı alanında seçim yapın.

8)

Tutar alanına, klavye yardımıyla ya da bu alandaki hesap makinesi yardımıyla tutar girişi yapın. Eğer içinde bulunulan satıra ait tutar, doğrudan döviz üzerinden girilmek isteniyorsa, bu maddeyi atlayarak 9. maddeye geçiniz.

9)

Hareket döviz üzerinden takip edilmek isteniyorsa, Döviz düğmesine tıklayarak, açılan iletişim kutusundan, döviz bilgilerini girin.

10)

Açıklama alanında ilgili harekete ait açıklamayı klavye yardımıyla yazınız ya da açılan kutuda listelenen tanımlı açıklamalardan seçim yapın.

11)

Teslim Eden alanında teslim eden kişiyi klavye yardımıyla yazın.

12)

Hareket penceresinin sol tarafında yeralan  Avans Türü alanında Personel için seçim yapın.

13)

Hareket penceresinin sağ tarafında yer alan Avans kutusunu Diğer için işaretleyin.

14)

Harekete dönem bazında uygulanacak faiz varsa, Faiz sekmesine tıklayarak faiz bilgilerini girin.

15)

Harekete ait Notlar, Ek Alanlar vb. bilgileri ilgili sekmelerden girin.

16)

Kaydet düğmesine tıklayın.

17)

Hareketin Gelir/Gider Hareketi ile ilişkilendirilmesini,G/G Hrk düğmesine tıklayarak ekrana açılan Gelir/Gider Hareketleri penceresinden yapınız.

18)

Personel Borç Dekontu penceresinden çıkabilirsiniz.

19)

Hareketi hemen muhasebeye kaydetmek istiyorsanız "Hareket muhasebeye kaydedilsin mi?" sorgulamasında Evet düğmesine tıklayın. Ekrana açılan Muhasebe Kayıt diyalog kutusundan muhasebe kaydı işlemlerini seçiniz. Eğer muhasebe kayıt işlemini daha sonra yapmak istiyorsanız, bu sorgulamada Hayır düğmesini tıklayın.