Personel Borç Havale Dekontu

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Finans Yönetimi > Finans Hareketleri > Banka Havale Hareketleri >

Personel Borç Havale Dekontu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

 

Personel Havale: Bankanın, personele yaptığı ödemenin kaydedilebileceği bölümdür.  Likom Gusto ERP Yazılımında Personel Havale işlemine Finans Ödeme modülü altında Ödemeler menüsünde bulunan Personel Havale  ikonuna tıklanarak ulaşılır. exp_collapse

Personel Havale  seçimi yapıldığında aşağıda ekran görüntüsü bulunan Personel Borç Havale Dekontu penceresi açılacaktır.

Resmi büyütmek için tıklayınız.
Resmi büyütmek için tıklayınız.

 

tog_minusPersonel Borç Havale  Ekran Özellikleri

Seri : Personel havale hareketinin belge serisi bu alandan seçilir. Bu alanda bulunan tuşa basıldığında havale alma hareketi için tanımlanmış olan seriler listelenir. Bu listeden ilgili serinin seçimi yapılır. Personel havale hareketine ait birden fazla seri tanımı yapılarak kullanılabilir. Tanımlanan her serinin numarası birbirinden bağımsız  olarak takip edilir.

No : Hareketinin belge numarası bu alandan girilir. Bu alanda yeni düğmesine basılarak seçilmiş olan serinin en son numarası getirilebilir. İstendiğinde elle de numara verilebilir.Bu alandaki numara her seri için ayrı ayrı takip edilir. Bir seri için aynı numara birden fazla kullanılamaz.

Belge Tarihi : Belgenin tarihi bu alandan girilir. Bu alanda direk tarih girişi yapılabileceği gibi, bu alanda bulunan tuşa basıldığında açılan takvim penceresinden de tarih seçimi yapılabilir.

Valör Tarihi : Belgenin valör tarihi bu alandan girilir. Bu alanda direk tarih girişi yapılabileceği gibi, bu alanda bulunan tuşa basıldığında açılan takvim penceresinden de tarih seçimi yapılabilir.

Personel Kodu : İlgili  personel kodu bu alanda seçilir. Bu alandaki düğmeye basılarak ulaşılan personel kartı arama penceresinden ilgili  personel kodu seçilebilir. Eğer personel kodu biliniyor ise bu alana direk personel kodu girişi de yapılabilir.

Banka Kodu : Para girişinin yapılacağı  banka hesabının kodu bu alanda seçilir. Bu alandaki düğmeye basılarak ulaşılan banka hesap arama

penceresinden ilgili banka hesabının kodu seçilebilir. Eğer banka hesap kodu biliniyor ise bu alana direk hesap kodu girişi de yapılabilir.

Tutar : Alınan havalenin tutarı bu alana girilir.

Döviz Tutarı : Alınan havele döviz cinsinden ise, döviz tutarı bu  bu alandan girilir. Bu alanın yanında bulunan "Döviz" tuşuna  basıldığında, döviz griişinin  yapılacağı pencereye ulaşılır.

İşleyen : Belgeyi düzenleyen personelin seçimi bu alandan yapılır. Bu alandaki tuşa basıldığında firma personellerinin

listelendiği pencereye ulaşılır.  Bu pencerede ilgili personelin seçimi yapılır.

Açıklama : Bu alana hareket ile açıklama girilebilir. Bu alanda girilen aynı tür açılamaları  her hareket girişi sırasında yeniden yazmak yerine, Tanımlar/Açıklamalar/Modüller alanından tanımlanarak, hareket sırasında seçilebilir.

 

tog_minusPersonel Borç Havale Girişi Nasıl Yapılır?

1)

Personel Borç Havale girişi yapmak için menü çubuğunda  Finans Ödeme(F. Ödeme)  modülü altında Ödeme menüsünde Personel Havale(P. Havale)  seçeneğine tıklayın.

2)

Seri alanında seri seçimi yapın.

3)

Yeni düğmesine tıklayın.

4)

Program tarafından otomatik olarak gelen tarih bilgisinde değişiklik yapmak istiyorsanız, Tarih alanında seçim yapın.

5)

Program tarafından otomatik olarak gelen valör tarihi bilgisinde değişiklik yapmak istiyorsanız, Valör Tarihi alanında seçim yapın.

6)

Hareket penceresinin sol tarafında yeralan Personel Kodu veya Adı alanında seçim yapın.

7)

Hareket penceresinin sağ tarafında yeralan Banka Kodu veya Adı alanında seçim yapın.

8)

Tutar alanına, klavye yardımıyla ya da bu alandaki hesap makinesi yardımıyla tutar girişi yapın. Eğer içinde bulunulan satıra ait tutar, doğrudan döviz üzerinden girilmek isteniyorsa, bu maddeyi atlayarak 9. maddeye geçiniz.

9)

Hareket döviz üzerinden takip edilmek isteniyorsa, Döviz düğmesine tıklayarak, açılan iletişim kutusundan, döviz bilgilerini girin.

10)

İşleyen alanında açılan kutudan ilgili personel seçimi yapın.

11)

Hareket penceresinin sol tarafında yer alan avans türü ve talimatla seçeneğini işlem türüne göre seçin.

12)

Açıklama alanında ilgili harekete ait açıklamayı klavye yardımıyla yazınız ya da açılan kutuda listelenen tanımlı açıklamalardan seçim yapın.

13)

Harekete dönem bazında uygulanacak faiz varsa, Faiz sekmesine tıklayarak faiz bilgilerini girin.

14)

Harekete ait Notlar, Ek Alanlar vb. bilgileri ilgili sekmelerden girin.

15)

Kaydet düğmesine tıklayın.

16)

Hareketin Gelir/Gider Hareketi ile ilişkilendirilmesini,G/G Hrk düğmesine tıklayarak ekrana açılan Gelir/Gider Hareketleri penceresinden yapınız.

17)

Personel Borç Havale hareket penceresinden çıkabilirsiniz.

18)

Hareketi hemen muhasebeye kaydetmek istiyorsanız "Hareket muhasebeye kaydedilsin mi?" sorgulamasında Evet düğmesine tıklayın. Ekrana açılan Muhasebe Kayıt diyalog kutusundan muhasebe kaydı işlemlerini seçiniz. Eğer muhasebe kayıt işlemini daha sonra yapmak istiyorsanız, bu sorgulamada Hayır düğmesine tıklayın.